Karjääripäev

12. sept 2019 kell 10:00

Karjääripäev on suunatud kõikidele kõrgkooli õppuritele. Päeva eesmärgiks on tutvustada erialaseid võimalusi, tuues välja  spetsialiseerumisvõimalusi kliinilistes valdkondades kui ka valdkondades mis seotud nii juhtimise kui ka teadustööga. Kõrgkooli kohapeale on tulemas mitmed erinevad asutused, kes tutvustavad enda töö-, edasiõppimis- ja kutsealaarenguvõimalusi. Lisainfo ja eelregistreerimine aadressil https://www.nooruse.ee/et/korgkoolis-oppimine/uliopilasesindus/karjaaripaev-2019