Kõrgkooli infotrükis

Infotrükis annab ülevaate Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekavade sisust, tegevustest, struktuurist ja kompetentsikeskusest.