Riigihanked

Hankeplaan 2021 kirjeldab haldososakonna ja radioloogiatehniku ning bioanalüütiku õppekava hangete sisu, mille eeldatav kogumaksumus on 250 000 eurot, hanke algus august 2021. Riigihangete ettevalmistamist, läbiviimist ja riigihangetest tulenevate lepingute sõlmimist ning erisusi Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis reguleerib hankekord.

Tehnilise kirjelduse koostaja ning hanke ja lepingu täitmise eest vastutav isik on Ermo Kruuse ja hanke haldusüksus on haldusosakond.