Riigihanked

Hankeplaan 2020 on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe, õe eriala koolituse, ämmaemanda õppekava ning bioanalüütikute ja radioloogiatehnikute õppekava üliõpilaste õppepraktika lepingute sõlmimine. Selle hanke eeldatav maksumus on 60 000 eurot, hanke algus august 2020. Riigihangete ettevalmistamist, läbiviimist ja riigihangetest tulenevate lepingute sõlmimist ning erisusi Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis reguleerib hankekord.

Tehnilise kirjelduse koostaja ning hanke ja lepingu täitmise eest vastutav isik on Ermo Kruuse ja hanke haldusüksus on haldusosakond.