Haldusosakond

Kõrgkooli haldusosakond koosneb neljast tugiteenuseüksusest, kus töötab kaksteist toimekat inimest.  Osakonna eesmärgiks on haldus- ja majandustegevuse korraldamine ning arendamine. Haldusosakonna põhiülesanded on kõrgkooli infrastruktuuride toimimise tagamine, õppetegevuse majanduslik toetamine ja materiaaltehniline varustamine, ühiselamu majandamine ning kõrgkooli vara korrashoidmine. Üliõpilaste elukohajärgne hajusus eeldab valmisolekut õppetegevuse korraldamiseks erinevates linnades, seega toetab haldusosakond õppeprotsessi efektiivset toimimist ka väljaspool Tartut.

Osakonna üksustel on erinevad ülesanded. Ühiselamu asjaajamisspetsialist hoolitseb kogu ühiselamu toimimise eest. Ühiselamu majutab üheksal korrusel ca 400 tudengit. Haldusteenistus hoiab korda nii majas sees, aga ka kõrgkooli välisterritooriumil. Teenistuse alla kuulub rõivistu tegevus, sise- ja väline heakord, aga ka  tehnosüsteemide toimimise tagamine. IT-teenistus hoolitseb nii infotehnoloogilise taristu korrasoleku kui ka IT arendusprotsesside eest, lisaks on IT-teenistuse tegevusse arvestatud minimaalse teenuse toimimiseks kasutajatoe pakkumine. Kõrgkooli raamatupidamine kannab hoolt majandustegevuse täpse kajastamise ning korrektse aruandluse eest.

Haldusosakonna tööd koordineerib haldus- ja finantsdirektor, kelle ülesandeks on ka kõrgkooli finantsjuhtimine.

Korruptsiooniennetusega tegeleb Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid (Hille.Voolaid(at)hm.ee).