Kaitstud lõputööd 2019. aastal

Lõputöödega saab tutvuda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogus.

Lõputöö pealkiri Õppekava
Täiskasvanud ihtüoosihaige patsiendi probleemid, nende mõju elukvaliteedile ja õendusabi Õde
Hooldustöötajate teadmised lamatistest ja erinevate koolituste efektiivsus teadmiste tõstmiseks Õde
Suitsidaalses kriisis oleva patsiendi õendusabi juhtumianalüüs  Õde
Kehalise aktiivsuse mõju perifeersete arterite haigusest tingitud alajäsemete isheemia sümptomitele Õde
Infertiilsete paaride kogemused seoses viljatusraviga, selle mõju paarisuhtele ning võimalikud abistamisvõimalused Ämmaemand
Tsöliaakiaga kaasnevad psühhosotsiaalsed probleemid lastel ja noorukitel ning esmatasandi õe tegevused  Õde
Imiku koolikusündroom, selle põhjuseid, leevendamise võimalused ja mõju perekonnale Õde
Palliatiivne kiiritusravi aju- ja luumetastaaside korral Radioloogiatehnik
Alkoholi- ja tubakatoodete tarvitamine ning kehaline aktiivsus Eesti Politsei- ja Piirivalveametnikel  Füsioterapeut
Kopsupiirkonna stereotaktiline kiiritusravi  Radioloogiatehnik
Aknega patsiendi juhtumi analüüs  Õde
Bilirubiini, glükoosi, kaltsiumi, kolesterooli, kreatiniini, magneesiumi, raua ja valgu mõõtetulemuste muutused proovimaterjalide täisverena säilitamisel Bioanalüütik
Kaudaalanesteesia lastel ja õe roll kaudaalanesteesiast tingitud tüsistuste ennetamisel Õde
Täiskasvanud inimese füüsilised ja psühhosotsiaalsed terviseprobleemid kopsusiirdamise järgselt Õde
Rotaviirusinfektsiooni vastu vaktsineerimise vajalikkus alla 5-aasta vanustel lastel ning õe roll lapsevanemate vaktsineerimisotsuse mõjutamisel Õde
Fantoomvalu olemus ja mõju elukvaliteedile ning mittemedikamentoossete fantoomvalu leevendamise võtete rakendamine õendustöös Õde
Massiivse kopsuarterite trombembooliaga patsiendi juhtumianalüüs  Õde
Skisofreenia füsioterapeutiline käsitlus  Füsioterapeut
Regulaarselt treenivate ja mittetreenivate vanemaealiste naiste keha koostis ja kehaline võimekus  Füsioterapeut
Nasogastraalsondi paigaldamise meetodid ja nasogastraalsondiga seotud võimalikud tüsistused ning nende ennetamise võimalused insuldihaigel Õde
Kroonilise valu alane nõustamine füsioteraapia osana  Füsioterapeut
Nabade mikrbioom ja vanuse, soo, pesemisharjumuste ning kehamassi mõju bakterite esinemisele Bioanalüütik
Füsioterapeudi õppekava üliõpilaste kehaline võimekus  Füsioterapeut
Kehalise aktiivsuse kasutamise vajadus ja planeerimine raske psüühikahäirega patsientide ravis   Füsioterapeut
Täiskasvanud patsiendi ohutust mõjutavad tegurid statsionaarses psühhiaatrilises ravis ning võimalused patsiendi ohutuse tagamiseks Õde
Tartus küsitletud fertiilses eas naiste teadlikkus munarakudoonorlusest ja selle mõjudest Ämmaemand
Eakate sarkopeenia ja geriaatriline õendusabi  Õde
Operatsioonijärgses perioodis esineva iivelduse ja/või oksendamise soodustavad tegurid ning nende ennetamisel ja leevendamise võimalused täiskasvanutel Õde
Kassi allergeeni Fel d 1 IgE diagnostilise cutoff väärtuse verifitseerimine ning seosed spetsiifilise IgE esinemise ja keskkonnategurite vahel Tartu Tervishoiu Kõrgkooli töötajatel ja üliõpilastel Bioanalüütik
Viie- kuni seitsmeaastaste poisslaste kehaline aktiivsus kolme lasteaia näitel  Füsioterapeut
Lapsevanemate teadmised ja suhtumine HPV, emakakaelavähi, ennetusvõimaluste kohta ning lapsevanemate teadmiste tõstmise võimalused Õde
Õdede teadmised vereülekandest ja teadmiste tõstmise võimalused  Õde
Pseudartroosi järgne puusaliigese endoproteesimine - postoperatiivse õendusabi juhtumi analüüs Õde
Tervishoiutöötajate teadmised HPV vaktsiinist ning hoiakud HPV vaktsiiniga vaktsineerimise suhtes Õde
Täiskasvanud patsiendi põie püsikateteriseerimine ja sellega kaasnevad tüsistused ning tüsistuste ennetamine Õde
Füsioterapeutiline käsitlus selektiivse dorsaalse risotoomia korral  Füsioterapeut
Terapeutilise harjutuse mõju istuvast tööst tingitud lülisamba funktsionaalsele seisundile  Füsioterapeut
Solaariumi mõju organismile  Õde
Gadoliiniumi sisaldavate kontrastainete struktuur, gadoliiniumi ladestumine ja mõju organismile Radioloogiatehnik
Premenstruaalse sündroomiga seotud võimalikud terviseprobleemid ja nende leevendamise võimalused Õde
Kliiniline supervisioon pereõenduses  Õde
Juhtumi analüüs  Õde
Kognitsiooni stimuleerivad tegevused kodus elavale kerge ja mõõduka dementsusega inimesele ning mõju tema iseseisvusele ja sotsiaalsusele Õde
Alzheimeri tõvega lähedase hooldamise mõju omastehooldaja heaolule  Õde
Põsekaape tsütoloogilise töötluse juhendi koostamine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli patoloogia laboris kasutamiseks Bioanalüütik
Premenstruaalse sündroomi mõju naiste elukvaliteedile ning mittemedikamentoossed leevendusviisid Ämmaemand
Staphylococcus aureus'e ja metitsilliin-resistentse Staphylococcus aureus'e tuvastamine multiplex PCR meetodil Bioanalüütik
Öövalvete mõju õenduspersonali tervisele  Õde
Ärevushäirete mõju emarolli kujunemisele ning võimalused ärevushäiretega naiste toetamiseks raseduse ajal ning sünnitusjärgselt Ämmaemand
Ratsateraapia mõju autismidiagnoosiga lastele Õde
Füsioterapeutilised hindamismeetodid ja tehnikad piriformise sündroomi korral  Füsioterapeut
Loomateraapia rakendamine onkoloogiliste probleemidega lapspatsientidel Õde
Juhtumianalüüs müokardiinfarkti läbi põdenud patsiendi õendusabi koduses etapis Õde
Täpsustamata äge bronhiit astma ägenemisega juhtumianalüüs  Õde
Digitaalse ekraanimeedia seos 11.-12. aastaste laste motoorse arenguga  Füsioterapeut
Reproduktiivealiste inimeste teadlikkus kontratseptiividest ja tervisekäitumine Õde
Amüotroofiline lateraalskleroos, selle kaks peamist terviseprobleemi ning nende võimalikud leevendusvõtted Õde
Kalorivabad kunstlikud magusained suhkruasendajatena ja nende mõju inimese organismile Õde
Alkohoolse maksatsirroosiga patsiendi juhtumianalüüs  Õde
Gerotehnoloogiliste abivahendite kasutamine dementse eaka toimetuleku toetamiseks koduses keskkonnas Õde
Õe roll ja ülesanded kardioversiooni korral  Õde
VDR geeni polümorfismi rs2228570 esinemine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengitel ja töötajatel ning mõju nende D-vitamiini tasemele Bioanalüütik
Vaimse tervise häirega täiskasvanute enesestigma seos elukvaliteediga ja enesestigmale suunatud terapeutilised tehnikad Õde
Patsiendi igapäevaelu toimetulekut mõjutavad tegurid alates kolm kuud pärast põlveliigese endoproteesimist Õde
Organsiirdamise järgsed vaimse tervise probleemid ja õendusabi nende ennetamisel ning nendega toimetulekul täiskasvanud patsientidel Õde
Põlvkondade olemus ja esinemine õenduspraktikute seas ja X-, Y-, Z-põlvkondade eripärad õenduspraktikas Õde
Kaitsepõllede kasutamisel hajukiirguse mõõtmine  Radioloogiatehnik
Emakakaelavähi väliskiiritusravi efektiivsus kusepõie ja rektumi mahu muutuste foonil Radioloogiatehnik
Toitumise mõju aknele ning õe roll patsiendi nõustamisel Õde
Noorukitele ja noorukitega töötavatele täiskasvanutele suunatud vaimse tervise esmaabi koolitusprogrammid ja nende tulemuslikkus vaimse tervise alaste teadmiste tõstmisel ja hoiakute kujundamisel Õde
Vanaea hapruse sündroom ja geriaatriline õendusabi  Õde
Rinna pahaloomulise kasvajaga patsiendi juhtumi analüüs  Õde
Kolesterooli, HDL- ja LDL- kolesterooli meetodite verifitseerimine analüsaatoril Cbas C111 ning triglütseriidide meetodi verifitseerimine analüsaatoril BS-120 Bioanalüütik
Kultuurilise kompetentsi olulisus tervishoius LGBTQ kogukonna näitel Füsioterapeut
Töövägivald erakorralise meditsiini osakonnas, selle mõju õdedele ning töövägivalla registreerimine ja ennetamise võimalused Õde
Atoopilise dermatiidiga seotud terviseprobleemid ja nende lahendamise võimalused täiskasvanutel Õde
Supraventrikulaarne tahhükardia ja selle mitte farmakoloogilised käsitluse võimalused esmaabis Õde
Rasedusaegne jõutreening  Füsioterapeut
Juveniilse idiopaatilise artriidi mõju lapse ja pere elukvaliteedile ja õendustegevus elukvaliteedi parandamiseks Õde
Alkoholitarvitamise häirega patsiendi juhtumi analüüs: sotsiaalsete tegurite mõju relapsi ennetamisele Õde
Ämmaemanda õppekava lõpetavate üliõpilaste hinnang ICM-i ämmaemanduse põhipädevuste omandsmisele Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis aastatel 2012-2016 Ämmaemand
Elastomeerkangast dünaamiliste ortooside kasutamine pediaatrilises füsioteraapias  Füsioterapeut
Hemolüüsi mõju albumiini, kolesterooli, triglütseriidide, üldvalgu, aspartaadi aminotransferaasi, alaniini aminotransferaasi ning gammaglutamüül transferaasi väärtustele Bioanalüütik
Hindamine kliinilisel õppepraktikal  Radioloogiatehnik
Töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid Valga valla lasteaedades ja mõju õpetajate psühholoogilisele heaolule - lõputöö  Tervisekaitse spetsialist
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe ja ämmaemanda viimase kursuse üliõpilaste teadmised ja hoiakud seoses surmajärgse organdoonorlusega Õde
Eetilised probleemid ja moraalne düstress psühhiaatriaõdede töös  Õde
Pudelivee keemiline kvaliteet  Tervisekaitse spetsialist
Depressiooniga nooruki juhtumi analüüs  Õde
Kõrgtundliku C-reaktiivse valgu määramine juveniilse idiopaatilise artriidi haigetel ning selle tundlikkus raua depoovalgule-ferritiinile Bioanalüütik
Vahetustes töötavate õdede rinnavähki haigestumise risk  Õde
Aktiivsusmonitoride ja terviserakenduste kasutamise võimalused ning nendega seotud ohutegurid Õde
Migreeni olemus, esilekutsuvad tegurid ja mittefarmakoloogilised leevendamise võimalused täiskasvanutel inimestel Õde
Fonoforeesravi efektiivsus ketoprofeeni, diklofenaki ja hüdrokortisooni kasutamisel  Füsioterapeut
Mobiilirakenduse teoreetiline mudel gestatsioonidiabeediga naise toetamiseks  Ämmaemand
Sekundaarse ajukahjustuse ennetamine : monitooring raske traumaatilise ajukahjustusega patsiendil Õde
Günekomastia olemus ja günekomastiaga patsiendi psühhosotsiaalsed probleemid ning õe roll patsiendi nõustamisel Õde
Bioloogiline ravi ja erinevad alternatiivsed ravimeetodid süsteemse erütematoosse luupusega kaasnevate sümptomite leevendamiseks  Füsioterapeut
Ravimvead haiglakeskkonnas ja nende ennetamine Õde
Eesti mängutubade puhtus ja ohutus lastevanemate hinnangul  Füsioterapeut
Pika pihulihase (m.palmaris longus) ageneesi levimus eestlastel  Füsioterapeut
Keemiaravi saavate vähi diagnoosiga  patsientide komfortsus ja õe roll selle saavutamisel Õde
Õdede tööga rahulolu Euroopa riikide näitel  Õde
Autoimmuunset hüpotüreoosi mõjutavad tegurid, hormoonasendusravi toetavad mittemedikamentoossed meetodid ja õendustegevus Õde
Terviseõenduse eriõdede pädevused ja rollid  Õde
Staphylococcus aureus'e ja metitsilliin-resistentsete Staphylococcus aureus'e kandlus Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esimese kursuse üliõpilaste hulgas Bioanalüütik
Suitsiidi riskifaktorid vanemaealiste seas ja vanemaealiste suitsiidide ennetamisele suunatud õendusabi Õde
Primaarseid peavalusid esilekutsuvad tegurid ning mittefarmakoloogilised ennetus- ja leevendusvõtted nendega toimetulekuks Õde
Paranoidse skisofreeniaga patsiendi juhtumianalüüs Õde
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi õppekava esimese aasta üliõpilaste hinnang oma kehalisele aktiivsusele  Füsioterapeut
Kuulmislangusega laste emotsionaalsed ja käitumuslikud probleemid ning võimalused nende ennetamiseks ja leevendamiseks Õde
Uriini analüüs parameetrite säilivus proovimaterjali säilitamisel toatemperatuuril pärast laborisse saabumist Bioanalüütik
Eakate inimeste gripiviiruse vastane vaktsineerimine Õde
Õenduspersonali kogemused ja toimetulek patsiendi kaotuse ja leinaga  Õde
Luua Metsanduskooli 10-12 klassi õpilaste kehaline võimekus ja tervisenäitajad  Füsioterapeut
Terapeutilise koduharjutusprogrammi mõju reumatoidartriidiga indiviidi funktsionaalsele seisundile, haiguse aktiivsusele ja elukvaliteedile; juhtumi analüüs                              Füsioterapeut
Dementsusega kaasnev agitatsioon ning mittefarmakoloogilised võtted agitatsiooni vähendamiseks Õde
Radioloogiatehniku õppekava üliõpilaste arusaamad simulatsioonõppe mõjust Radioloogiatehnik
Sõltuvust tekitavate ainete kättesaadavus Tartu 9. klassi õpilaste seas  Füsioterapeut
Luu- ja lihaskonna vaevused intensiivraviõdedel, selle riskifaktorid ja ennetamise võimalused Õde
Kanepi raviotstarbeline kasutamine  Tervisekaitse spetsialist
Füsioterapeutilise sekkumise ja abivahendite mõju Duchenne lihasdüstroofia diagnoosiga patsientide funktsionaalsusele  Füsioterapeut
Tserebraalparalüüsiga lapse puusaliigese areng ja ortopeediline ravikäsitlus  Füsioterapeut
Õdede ülekaalulisuse põhjused ja ennetamise võimalused  Õde
Koksartroosiga patsiendi õendusabijuhtumi analüüs  Õde
Juhtumianalüüs kopsupõetiku tüsistumisest ning raskendatud hingamisest Õde
Pulmonektoomia ehk kogu kopsu eemaldamisega patsiendi postoperatiivsed probleemid ning õendusabi nende korral Õde
Taimse toidu osakaalu tähtsus ning toitumissoovitused 2. tüüpi diabeedi puhul Õde
Valgusravi mõju unetusele ja une-ärkveloleku häiretele  Füsioterapeut
Antibiootikumresistentsete mikroobide esinemine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaste mobiiltelefonide puutetundlikel ekraanidel Bioanalüütik
Tervishoiutöötajate tööriietus kui võimalik haigustekitajate edasikandja  Õde
Peaajuinfarktiga patsiendi juhtumianalüüs haiglajärgses õendusabis  Õde