Kaitstud lõputööd 2018. aastal

Lõputöödega saab tutvuda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogus.

Kreatiini kasutamine harrastusspordis: kreatiini allikad, ergogeeniline toime, kasutamise võimalused ja negatiivsed mõjud tervisele

Õde

Kopsuvähiga patsiendi õendusabi juhtumianalüüs

Õde

Ruukki Products AS Pärnu tootmistehaste riskianalüüs

Tervisekaitse spetsialist

Kollimatsiooni täpsus ja patsiendidoos tavaradiograafias

Radioloogiatehnik

Digimeedia roll vaimse tervise häirete tekkel 18-28 aastaste noorte täiskasvanute seas ning õendustegevus

Õde

Õdede hoiakud ja roll aktiivse eutanaasiaga ja abistatud enesetapu suhtes ning neid mõjutavad tegurid

Õde

Palliatiivsel ravil ja terminaalses seisundis patsientidega töötamisest tingitud õenduspersonali psühholoogilised ja füüsilised terviseprobleemid ning toimetulekustrateegiad

Õde

Insuliinsõltuvat diabeeti põdevate kooliealiste laste ja nende vanemate vajadused koolikeskkonnas ning kooliõe ülesanded nende laste jälgimisel

Õde

Õe ülesanded opioidasendusravi kohanemis- ja säilitusfaasis

Õde

Eesti elanike teadlikkus tätoveerimisega seotud terviseohtudest ning tätoveerimise valiku põhjused

Tervisekaitse spetsialist

Virtuaalreaalsuse kasutamine laste tserebraalparalüüsi taastusravis

Füsioterapeut

Enesehüpnoosi kasutamine raseduse ja sünnituse ajal

Ämmaemand

Laste postoperatiivse valu leevendamise meetodid kodustes tingimustes ning vanemate teadmised lapse valuga toimetulekul ja õe osa selles

Õde

Agressiooni teket soodustavad tegurid ning turvalisuse tagamiseks rakendatavad meetmed vanglapsühhiaatrias

Õde

Süsivesikutevaese rasvarikka dieedi mõjud terve täiskasvanud inimese kehakaalule ja vööümbermõõdule, vere lipiidide ja triglütseriidide tasemele, vererõhule, veresuhkru väärtustele

Õde

Pneumooniaga patsiendi õendusabi juhtumianalüüs

Õde

Kalkuloosse ägeda koletsüstiidiga patsiendi koletsüstektoomia järgse õendusabi juhtumi analüüs

Õde

Borrelia burgdorferi sensu lato levik Jõgevamaa puukide hulgas 2017. aasta puukide aktiivse perioodi vältel

Bioanalüütik

Tsentraalveenikateetri paigaldamisjärgse perioodiga seotud infektsioonid lapspatsiendil ning õe roll nende efektiivseks ennetamiseks

Õde

Alg- ja põhikooli õpilaste enamlevinud vaimse tervise probleemide avaldumine koolikeskkonnas ja kooliõe võimalused vaimse tervise probleemide avastamiseks, leevendamiseks ja ennetamiseks

Õde

Täiskasvanud naiste alumiste kuseteede komplitseerumata infektsioonide peamised põhjused ja õe nõustamistegevus korduvate komplitseerumata tsüstiidiepisoodide ennetamiseks

Õde

Rasvumise ja depressiooni omavahelised seosed ning õe nõustamistegevus depressioonis rasvunud täiskasvanud patsientide eluviisi muutmiseks

Õde

Füüsilise aktiivsuse mõju dementsuse arengule

Füsioterapeut

Elustamisjärgses seisundis patsiendi juhtumianalüüs

Õde

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku statsionaarse õendusabi osakonna töökeskkonna riskianalüüs

Tervisekaitse spetsialist

Madala intensiivsusega laserravi mõju temporomandibulaarliigeses haigusseisundite korral esinevale valule ja liikuvuspiiratusele

Füsioterapeut

Mittefarmakoloogilised meetodid kuulmishallutsinatsioonidega toimetulekul skisofreeniaga inimestel

Õde

Pudelivee mikrobioloogiline kvaliteet

Tervisekaitse spetsialist

Eesti lapsevanemate vaktsineerimiskäitumine ning arusaamad ja uskumused seoses vaktsineerimisega

Tervisekaitse spetsialist

Õe ülesanded meditsiinilisel heroiinil põhinevas opioidasendusravis

Õde

Tervishoiualase simulatsioonõppe liigid, metoodika ning nende efektiivsus õdede põhiõppes

Õde

Loomateraapia ning selle mõju lastele haigla tingimustes

Õde

Liikuvate tuumorite kiiritusravi planeerimine 4D kompuutertomograafia abil

Radioloogiatehnik

Epilepsiaga koolilaste õpi- ja käitumisprobleemid ning sellest tulenevad õendusabi võimalused koolis

Õde

Naise ümberlõikamise mõju tema füüsilisele ja vaimsele tervisele

Ämmaemand

Lapsevanemate vaktsineerimises kõhklemise põhjused ning tervishoiutöötaja roll lapsevanemate otsuse kujundamisel

Õde

Simulatsiooniõpe radioloogiatehnikute koolituses

Radioloogiatehnik

Kardioloogilise patsiendi juhtumianalüüs

Õde

Maadlejate skeletilihassüsteemi vigastused nende ennetamine ja ravi

Füsioterapeut

Noorukite digisõltuvuse riskitegurid, tunnused ja mõju tervisele ning õendustegevused digisõltuvuse ennetamiseks ja leevendamiseks

Õde

Parkinsoni tõbi ning füsioterapeutilised meetmed sellele omase kõnnimustri parandamiseks

Füsioterapeut

Juhtumianalüüs siirdatud neeruga patsiendist

Õde

Sünnitustegevuse käivitumise ja stimuleerimise meetodite kasutamise mõju naise sünnituskogemusele ning toimetulekule sünnitusjärgses perioodis

Ämmaemand

Düsmenorröa mõju naise elukvaliteedile ning leevendusvõimalused

Ämmaemand

Hilinenud või osutamata jäetud õendusabi ning selle süsteemsed ja individuaalsed põhjused haiglakeskkonnas

Õde

Koerateraapia ja autismispektri häire lapsel

Õde

Enurees ja selle psühhosotsiaalsed mõjud 5-18 aastastele lastele ja nende vanematele ning enureesiga toimetulekut parandavad meetodid

Õde

Õe eriala üliõpilaste stressi ja ärevuse põhjused kliinilises praktikakeskkonnas ning võimalusi stressi ja ärevuse leevendamiseks ja ennetamiseks

Õde

Funktsionaalse häälehäire ja tervisekäitumise koosmõju elukvaliteedile SA Ida-Tallinna keskhaigla häälekeskuse patsientide näitel

Füsioterapeut

Puudega lapsi kasvatavate perede hoolduskoormus ja selle mõju toimetulekule ning toetuse ja vajaliku informatsiooni kättesaadavus sotsiaalmeedia kaudu

Õde

Füsioteraapia Scheuermanni tõve korral

Füsioterapeut

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava III kursuse üliõpilaste kogemused kliinilise õppepraktika juhendamisest

Õde

Südame alumise seina ägeda ST-segmendi elevatsiooni infarktiga patsiendi juhtumianalüüs

Õde

Õe võimalused eaka aktiviseerimisel depressiooni ennetamise eesmärgil

Õde

Endarterektoomia järgne õendustegevus unearteri stenoosiga patsiendi juhtumi näitel

Õde

Perkutaanse endoskoopilise gastrostoomiga patsiendi tüsistused ja õendustegevused tüsistuste ennetamiseks ja leevendamiseks

Õde

Puusaliigese endoproteesimise järgsed füüsilised ja psühhosotsiaalsed terviseprobleemid ning nende ennetamise ja/või leevendamise võimalused eakatel patsientidel

Õde

Puusaliigese osteoartroosi haiguse kirjeldus ja ravi võimalused

Füsioterapeut

Maksa histoloogilise värvingu metoodilise juhendi koostamine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli patoloogia laboris kasutamiseks

Bioanalüütik

Lapseea insult: diagnoosi hilinemine ja füsioteraapia

Füsioterapeut

Ekraanimeedia mõju koolilapse tervisele ning võimalused ekraanimeedia negatiivse mõju ennetamiseks ja leevendamiseks

Õde

Viie- kuni seitsmeaastaste lasteaiatüdrukute kehaline aktiivsus ja nende lähedaste hoiakud kehalise aktiivsuse suhtes

Füsioterapeut

Lihaste düsmorfia avaldumine, riskitegurid ja sellega kaasnevad terviseprobleemid ning õendustegevus

Õde

Glükomeetrite glükoosi mõõtetulemuste võrdlus Cobas C111 heksokinaasi meetodi mõõtetulemustega ja lihtsustatud vastavuse hindamine ISO standard 15197:2013 sätestatud soovitustele

Bioanalüütik

Alkoholi piirikaubanduse mõju inimeste ostu- ja tarbimisharjumustele Eestis

Tervisekaitse spetsialist

Ortopeediliste taldade ja minimalistlike jalanõude mõju hüppeliigestele ning tallavõlvidele

Füsioterapeut

Peamised psoriaasiga kaasnevad haigused täiskasvanud patsiendil ning nende leevendamise ja ennetamise võimalused

Õde

Lapseeas kogetud väärkohtlemise mõju vaimsele tervisele hilisemas elus, väärkohtlemise tundemärgid ja ennetamine

Õde

Naiste rinnavähi ennetamise ja varajase avastamise võimalused

Õde

Patsiendi religioossete vajadustega arvestamine ja kristlasest patsient kliinilises keskkonnas

Õde

Eesti elanike sportimisharjumused ning vedeliku tarbimisharjumused treeningul

Füsioterapeut

Rinna pahaloomulise kasvajaga patsiendi juhtumianalüüs radioteraapia perioodil

Õde

Süvade kaela fleksorite treeningu mõju kroonilisele kaelavalule

Füsioterapeut

Neerukoe histoloogilise värvingu juhendi koostamine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli patoloogia laboris kasutamiseks

Bioanalüütik

Ekraanimeedia tarbimise mõju kuni kolmeaastaste laste kõnele, käitumisele, motoorika arengule ning uneharjumustele

Füsioterapeut

Naha pahaloomulise kasvaja diagnoosiga patsient

Õde

Diagnostilise radioloogia kliiniline audit

Radioloogiatehnik

Õdede moraalne düstress

Õde

Krüoglobuliinide määramismeetodi valideerimine analüsaatoril UV-1800

Bioanalüütik

Puusaproteesiga patsiendi õendusprobleemid ja õendustegevused statsionaarsel postoperatiivsel perioodil

Õde

Prediabeedi avaldumine, riskitegurid ja õendusalane nõustamine

Õde

Isomeetrilise käepigistus treeningu mõju vererõhule

Füsioterapeut

Lapsevanemate kogemus känguruhoolduse kasutamisel enneaegse vastsündinu puhul ja õendustegevus antud meetodi kasutamise toetamisel

Õde

Staphylococcus SPP. samastamise juhend  Tartu Tervishoiu Kõrgkooli mikrobioloogia labori kasutamiseks

Bioanalüütik

Enneaegsetel vastsündinutel esinev nekrotiseeriv enterokoliit ja sellest tulenev õendusabi

Õde

Polütsüstiliste munasarjade sündroomi mõju reproduktiiveas naiste elukvaliteedile ja võimalikud tegevused elukvaliteedi säilitamiseks

Õde

Liigeste hüpermobiilsus täiskasvanutel ja selle nüüdisaegne füsioterapeutiline käsitlus

Füsioterapeut

Rasestumise põhjused peale 35. eluaastat ja sellega kaasnevad riskid ning tervishoiutöötajate roll naiste nõustamisel

Õde

Laboritöötajate turvaline arvutikasutamise oskus ja analüüside elektroonilisele tellimisele ülemineku kogemus Ida-Tallinna Keskhaigla kesklabori näitel

Bioanalüütik

Ämmaemanda rollitunnetus läbi isikliku emaduskogemuse

Ämmaemand

Taimetoitluse mõju laste tervisele, peamised võimalikud toitainete defitsiidid ja nende kompensatsioon

Õde

Autoloogsete vereloome tüvirakkude siirdamise järgne õendusabi

Õde

Transuretraalse eesnäärme resektsiooni pre- ja postoperatiivne patsiendiõpetus

Õde

Imetamisega seotud teadmised ja hoiakud

Ämmaemand

Medikamentoosse abordiga seotud tunded naisel ja õendustegevus abordi puhuselt

Õde

Iontoforeesravi skeletilihassüsteemi haiguste korral

Füsioterapeut

Õdede ja patsientide arusaam hoolivusest

Õde

Karaleva OÜ toitlustusettevõtte riskianalüüs

Tervisekaitse spetsialist

Simulatsioonõppe kasutamine ämmaemanduspädevuste kujunemisel ja säilitamisel

Ämmaemand

Magnetresonants urograafia

Radioloogiatehnik

Mitmekultuuriline kompetentsus tänapäevases õenduses - integreeriv kirjanduse ülevaade

Õde

Juhtumi analüüs - endoproteesitud põlveliigesega patsiendi postoperatiivne õendusabi

Õde

Rinnavähiga naiste seksuaalsuse  probleemid ja toimetulekut soodustavad tegurid

Ämmaemand

Tuberkuloosi riskifaktorid ja õendustegevused haiguse käsitlemisel

Õde

Aneurüsmaatilise subarahnoidaalse hemorraagiaga patsiendi postoperatiivne juhtumi analüüs

Õde

Juhend Salmonella spp. isoleerimiseks ja samastamiseks kliinilisest materjalist

Bioanalüütik

Meniere'i tõve peamiste sümptomite mõju patsiendi elukvaliteedile ja nende leevendamine

Õde

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 2018. aastal lõpetavate õe õppekava üliõpilastest abiõdede peamised tööst ja õpingutest tulenevad stressorid, stressiga toimetuleku viisid ja emotsionaalne enesetunne

Õde

¹⁸F-FDG fluorodeksüglükoosimanustamisest saadav kiirgusdoos radioloogiatehnikule

Radioloogiatehnik

Ägeda apenditsiidiga patsiendi apendektoomia järgne õendusalane nõustamine

Õde

Spina Bifida Myelomeningocele diagnoosiga laste sagedasemad füsioterapeutilised probleemid ja nende käsitlus

Füsioterapeut

Hemodialüüsi kateetri tüsistused ja õendustegevus tüsistuste ennetamiseks

Õde

Postmenopausis rinnavähiga naiste õendusnõustamine hormoonravi järgimiseks

Õde

10-12-aastaste võimlejate, jalgpallurite ja inaktiivsete noorte kehaline aktiivsus ja selle seos nende emotsionaalse enesetunde ja toitumisega

Füsioterapeut

Ortopeedilistest implantaatidest tingitud artefaktide vähendamine magnetresonantstomograafilisel uuringul

Radioloogiatehnik

Rasedusaegne toimetulek ja terviseriskid varasema raseduse katkemise või katkestamise järgselt ning seda kogenud naiste ootused ämmaemandusabile ja võimalused selle pakkumiseks

Ämmaemand

Sotsiaalmeedia kasutamine tervishoius

Radioloogiatehnik

Holistlik patsiendi käsitlus kroonilise haavandiga patsiendi puhul

Õde

Kuni 12-aastaste laste hirmud seoses meditsiiniliste protseduuridega ja viisid hirmude leevendamiseks

Õde

Läbipõlemissündroomi esinemine intensiivravi osakonnas töötavatel õdedel, sellega toimetulek ja ennetamine

Õde

Ettevalmistus eesnäärmevähi brahhüteraapiaks, raviga kaasnevad terviseprobleemid ja nendega toimetulek

Õde

Trahheostomeeritud patsiendi probleemid ning osutatav õendusabi nende korral

Õde

Inimesele ohtlikud parasiidid Läänemere kalades

Õde

Vitamiinide, mineraalide olulisus ja ravimtaimede mõju kroonilise neerupuudulikkusega patsienti toetavas ravis ning õe roll selle soovitamisel

Õde

Füsioterapeutiline sekkumine Huntingtoni tõve korral

Füsioterapeut

Polütsüstiliste munasarjade sündroomiga kaasnevad enamlevinud terviseprobleemid ja nendega toimetuleku võimalused

Õde

Laste probleemid vaimse tervise häiretega vanemate puhul ning esmatasandi õendusabi roll

Õde

Kolesterooli POCT seadmete Multicare In ja Accutrend plus verifitseerimine Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis Cobas C111 meetodi suhtes

Bioanalüütik

Tikkide olemus ja nende konservatiivsed ravimeetodid

Füsioterapeut

Mortoni neuroomi diagnostika, ravi ja preventsioon

Füsioterapeut

Kehakaalu langetamine hormoonasendusravi ja madala kalorsusega dieedi tingimustes

Füsioterapeut

Emakakaelavähi tekkimist soodustavad tegurid ning õendustegevus haiguse ennetamisel

Õde

Juhtumi analüüs müokardi infarktiga patsiendist preoperatiivsel perioodil

Õde

Ülekaaluliste emade rinnaga toitmist mõjutavad tegurid

Ämmaemand

Õendustegevus patsiendi südame äkksurma järgses perioodis

Õde

Vähidiagnoosiga kaasnevad probleemid lapsel, nende mõju lapsele ja perekonnale ning perekeskne õendusabi

Õde

Postoperatiivne elukvaliteet pärast eesmise ristatisideme rebendit kahe kaksikust jalgpalluri juhtumi analüüside näitel

Füsioterapeut