Kaitstud lõputööd 2017. aastal

Lõputöödega saab tutvuda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogus.

Lõputöö pealkiri Õppekava
Emade arusaamad imetamisest ja rinnaga toitmist mõjutavatest teguritest Ämmaemand
Ärevushäire sümptomaatika mõju hingamisfunktsioonile Füsioterapeut
Perifeersete arterite haiguse varajane avastamine hüppeliigese-õlavarre-vererõhkude-indeksi mõõtmisega ning õe roll patsientide teadlikkuse tõstmisel Õde
Anaboolsed steroidid harrastusspordis: teadlikkus, kasutamine ja mõjud tervisele Õde
Koksartroosiga patsiendi endoproteesimise järgsed võimalikud tüsistused ja nende ennetamise võimalused postoperatiivses perioodis Õde
Ekraanimeedia mõju nooruki tervisele ja võimalused ekraanimeedia negatiivse mõju ennetamiseks ning leevendamiseks Õde
Erinevad dieedid kehamassi korrigeerimiseks noorukieas Füsioterapeut
Puusaliigese endoproteesimine Õde
Õppefilmi "ABO/RH(D) veregruppide määramine BIO-RAD geeltehnikal" sobivuse hindamine Bioanalüütik
Kardiokirurgilise patsiendi juhtumi analüüs Õde
Mitteintensiivse positiivse rõhuga kopsuventilatsiooni olemus, läbiviimine ja sellega seonduvad õendusprobleemid Õde
Füsioterapeutiline sekkumine plantaarfastsiidi korral Füsioterapeut
5-14-aastaste laste kehaline võimekus Laste Tervisekooli näitel Füsioterapeut
Oportunistlike patogeenide esinemine haiglas kasutatavates tavalistes ja pneumapure™ filtriga "Sleepangel" patjades Bioanalüütik
Anorexia nervosa diagnoosiga patsiendi juhtumianalüüs Õde
Primaarsed peavalud kooliealistel lastel ja neid soodustavad tegurid ning õendusabi Õde
Koerte kaasamine dementsussündroomiga eakate raviprotsessi Õde
Hemogrammi parameetrite säilivus proovimaterjali säilitamisel määramiseks analüsaatoril Nihon Kohden Celltac Alfa Bioanalüütik
Füsioterapeutiline lähenemine sääreluu mediaalse osa stressisündroomi korral Füsioterapeut
Tantsusportlaste skeletilihassüsteemi vigastused ja nende ennetusvõimalused Füsioterapeut
Õendusabi perkutaannse koronaarangioplastika ettevalmistamisel ja protseduurijärgsel perioodil Õde
Patsiendiõpetus kodusele peritoneaaldialüüsile suunamisel Õde
Ämmaemanda ja õe õppekava üliõpilaste hoiakud seoses imetamisega Ämmaemand
Mittefarmakoloogilised valutustamismeetodid ja nende efektiivsus kooliealiste laste õendusabis Õde
Uriinipidamatuse mõju naiste elukvaliteedile ja õendustegevus Õde
Mobiiltelefonide saastatus haigla keskkonnas ja sellest tingitud nakkusleviku tõkestamine Õde
Insuldijärgsed kognitiivsed häired ja risk dementsuse kujunemiseks ning õendustegevus Õde
1. tüüpi diabeeti ja gluteenenteropaatiat põdeva lapse juhtumianalüüs Õde
Ühispindluunärvi neuropaatia ja füsioterapeutiline sekkumine selle korral Füsioterapeut
Toitumise mõju viljakusele Ämmaemand
Aulepa ja Vanaküla tuuleparkidest tulenev müra Tervisekaitse spetsialist
Alajäseme tselluliit ja õendustegevus Õde
Rasvunud lastel esinev obstruktiivne uneapnoe, selle mõju nende arengule, tervisele Õde
Perifeerse närvisüsteemi haiguslikud seisundid ja füsioteraapia nende korral Füsioterapeut
Trahheostomeeritud patsiendi õendusabi intensiivravi osakonnas Õde
Faktor V Leideni mutatsiooni PCR-RFLP diagnostika metoodilise juhendi koostamine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli geneetika- ja molekulaardiagnostika õppelaboris kasutamiseks Bioanalüütik
Kõrvaklappidest muusika kuulamise ohtlikkus tervisele ning sellest tulenevate terviseprobleemide ennetamine Õde
Täiskasvanud patsiendi füüsilised probleemid põletusjärgsel perioodil ja õe roll nendega toimetuleku toetamisel Õde
Mähkmedermatiit, selle põhjused ja ennetamine ning leevendamise võimalused imikutel ja väikelastel Õde
Pereõe ülesanded ohustavas koguses alkoholi tarvitava täiskasvanud patsiendiga ning selle läbiviimist takistavad tegurid Õde
Kliinilise õde-spetsialisti roll ja pädevused Õde
Põie püsikateetriga patsientidel esineva urotraktiinfektsiooni põhjused ja ennetamise võimalused Õde
Maliigne neuroleptiline sündroom ja õendustegevused maliigse neuroleptilise  sündroomi korral Õde
Vanemate vajadused perinataalsurma korral ja abistamise võimalused Ämmaemand
Eakate enesehooldamatuse riskitegurid ja avaldumine ning õe võimalused eakate enesehooldamatuse hindamiseks ja ennetamiseks Õde
Hospitaliseerimisjärgsed depressiivsed sümptomid krooniliste haigustega lastel ja õendustegevus depressiivsete sümptomite ennetamisel ning leevendamisel Õde
Ägeda alkohoolse pankreatiidiga patsiendi õendusabi juhtumianalüüs Õde
Pikaajalisel asutushooldusel olevate elanike omavaheline väärkohtlemine Õde
Diabeetilise jalahaavandiga patsiendi juhtumi analüüs Õde
Veloergomeetertreening ja staatilised venitused spastilise dipleegia korral Füsioterapeut
Ekraanimeedia võimalik mõju eelkooliealise lapse tervisele Õde
Peaajuinfarktiga patsiendi juhtumi analüüs Õde
Enterobiaasi uuring Lääne-Harjumaa lasteaialastel Bioanalüütik
Gonartroosiga patsiendi õendusabi juhtumi analüüs Õde
Põhikooli õpilaste kätehügieeni mõjutavad tegurid ja terviseedenduslikud kätepesuprogrammid Õde
Eesmise ristatisideme postoperatiivne rehabilitatsioon: lihasjõu defitsiit ja põlveliigese häirunud biomehaanika Füsioterapeut
B- ja C- viirushepatiidiga patsiendi juhtumi analüüs Õde
Massaaž peavalude korral Füsioterapeut
Nasogastraalsondi paigaldamine ja nasogastraalsondiga seotud võimalikud tüsistused ning nende vältimise võimalused teadvusel täiskasvanul Õde
Liittraumaga patsiendi juhtumi analüüs Õde
Hiliskeskeas ja vanemaealiste skisofreeniaga inimeste elukvaliteet ja seda mõjutavad tegurid Õde
Õppefilmi "Plaaniline vaktsineerimine Eestis " nakkushaiguste epidemioloogia osa Tervisekaitse spetsialist
Epitsüstostoomi rajamise järgsed tüsistused ja seksuaalelu probleemid ning võimalused nende leevendamiseks Õde
Metitsilliinresistense stafülokokk infektsiooniga patsient radioloogiaosakonnas Radioloogiatehnik
Muusikateraapia kasutamine enneaegsete vastsündinute ravi ja arengu toetamisel Õde
Kardiokirurgilise patsiendi postoperatiivse juhtumi analüüs Õde
Inimese verst DNA eraldamise metoodiline juhend Tartu Tervishoiu Kõrgkooli molekulaardiagnostika õppelaboris kasutamiseks Bioanalüütik
Radioloogiaosakonna personali teadmised kiirgusdoosidest ja kiirgusriskidest Radioloogiatehnik
Pereõdede motiveerivad nõustamisoskused Tartumaa pereõdede näitel Õde
Põletikuliste soolehaigustega patsientide terviseprobleemid ja nende leevendamise võimalused Õde
Podagraga seotud füüsilised ja psühhosotsiaalsed terviseprobleemid ning nende leevendamise võimalused Õde
Suitsetamisest loobumise nõustamisest ja seda mõjutavatest teguritest Õde
Psüühikahäire stigma mõju vaimse tervise abi poole pöördumisele: täiskasvanud inimeste vaatepunktist Õde
Ämmaemanda rolli ja pädevuse muutumine ajas ning selle tajumine ämmaemandate poolt Ämmaemand
Funktsionaalne magnetresonantstomograafia valedetektorina Radioloogiatehnik
Balletitantsijate ja baleriinide levinumad vigastused teatri Vanemuine balletitrupi näitel Füsioterapeut
Iseseisvalt peritoneaaldialüüsravi teostava patsiendi õpetus Õde
Elastsete kiudude värvingu juhend Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikumides kasutamiseks Bioanalüütik
D-vitamiini tase Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastel Bioanalüütik
Laste ja noorukite arvutimängusõltuvus ning arvutimängusõltuvuse ennetamine Õde
Nutiseadmete mõju laste ja noorukite skeletilihassüsteemile ja vaimsele tervisele ning sekkumine probleemide korral Füsioterapeut
Magneesiumivaeguse negatiivsed efektid inimorganismile Õde
Südame rütmihäiretega patsiendi juhtumianalüüs Õde
Kehapildiga rahulolu ja selle muutust mõjutavad tegurid raseduse ajal ja sünnitusjärgselt Ämmaemand
Erakaevude joogivee vastavus tervisekaitse nõuetele Põlva maakonna näitel Tervisekaitse spetsialist
Õdede seksuaalne ahistamine töökohal Õde
I tüüpi diabeeti põdevaid rasedaid ja nende looteid ohustavad ning sünnitusega kaasnevad terviseriskid Õde
Toitumise tähtsus kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse juhtimise ühe osana ja patsiendi võimalused oma haigusega paremaks toimetulemiseks toitumisest lähtuvalt Õde
Eelkooliealiste laste kodused tahtmatud vigastused ja nende ennetamine Õde
Toiduallergiate esinemine lastel ning selle psühhosotsiaalne mõju lastele ja lapsevanematele Õde
Toitmissondi paigaldamine vastsündinutele Õde
Eesti haiglate sünnitusosakondade ämmaemandate hoiakud ja kogemused seoses normaalse sünnitusega Ämmaemand
Subarahnoidaalse hemorraagiaga patsiendi juhtumianalüüs Õde
Kogu keha vibratsiooniteraapia efektiivsus spastilise tserebraalparalüüsiga laste arendus-ja taastusravis Füsioterapeut
Diabuliimia riskitegurid, sellega kaasnevad tüsistused ja õendustegevus Õde
Tartu linna perearstikeskustes/-praksistes töötavate pereõdede roll emakakaelavähi vastases ennetustöös ja seda mõjutavad tegurid Õde
Professionaalsed ja patsientide enesekontrolli glükomeetrid võrdluses laboratoorse referentsmeetodiga Bioanalüütik
Õdede ravimite alane pädevus Õde
Ravimitega seotud vigade tekkimist mõjutavad süsteemsed ja individuaalsed tegurid õenduspraktikas Õde
Hajukiirgusvälja uurimine ortopatomograafias Radioloogiatehnik
Eesti elanike joogivee tarbimisharjumused ning arvamus pudelivee võimalike tervisemõjude kohta Tervisekaitse spetsialist
Vaakumsüsteemidesse veenivere võtmise nõuete täitmine AS Rakvere Haigla õendustöötajate ja laborantide/bioanalüütikute seas Bioanalüütik
Deep-inspiration breath-hold tehnika kasutamine vasaku rinnanäärme kiiritusravis Radioloogiatehnik
Rinnanäärme kiiritusravi kõhuliasendis Radioloogiatehnik
Erakorralise meditsiini osakonna ülekoormuse põhjused ja selle mõju patsiendi ohutusele Õde
Õendusabivead haiglakeskkonnas Õde
Maksa siirdamise võimalikud tüsistused ja postoperatiivne õendusabi Õde
Juhtumi analüüs Õde
Iliotibiaaltrakti sündroom, selle etioloogia ja füsioterapeutilised ravimeetodid Füsioterapeut
Südame ja veresoonkonna haiguste ennetamise tervisepäevade tulemused ja nende järelmõju osalejate tervisekäitumisele Füsioterapeut
Emakakaela konisatsioonijärgse raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodi kulg Ämmaemand
Peaajuinfarktiga patsiendi õendusabi juhtumianalüüs Õde
Töögraafikust tulenevate probleemide mõju meditsiinipersonali töökvaliteedile Õde
Põletushaigusega täiskasvanud patsiendi õendusabi haiglas ja ettevalmistus kodus toimetulekuks Õde
Õe kutse kuvandi kujundamine Ämmaemand
Mitte-Hodgkini lümfoomiga patsiendi õendusabi juhtumi analüüs Õde
Päästeteenistujate tervisehäired ja nende ennetamisvõimalused Füsioterapeut
Labajala funktsionaalsus, selle hindamine ja treening Füsioterapeut
Põlveliigese täieliku endoproteesimise järgse turse vähendamise taastusravi meetodid Füsioterapeut
Kroonilise prostatiidiga/kroonilise vaagnavalu sündroomiga patsientide närvisüsteemi ülitundlikkusreaktsioonide hindamine Füsioterapeut
Mehaanoteraapilise mõjutuse jälgimise uuring surveandurite signaali põhiselt Füsioterapeut
Uriini mikrobioloogilise analüüsi juhend Tartu Tervishoiu Kõrgkooli mikrobioloogia laboris kasutamiseks Bioanalüütik
Depressioon meestel ja pereõe võimalused meeste depressiooni varajaseks avastamiseks ja leevendamiseks Õde
Vaginaalse esmasünnituse mõju vaagnapõhjalihaste seisundile Füsioterapeut
Viirusinfektsioonist põhjustatud astma ägenemisega lapspatsiendi õendusabi juhtumianalüüs Õde
Rinnavähiga patsiendi postoperatiivsed õendusprobleemid Õde
Militaarparameedikute väljaõppe vajalikkus ja selle roll töösooritusele Õde
Müokardiinfarkti järgne patsiendiõpetus Õde
Südamestimulaatoriga patsiendi uurimine magnetresonantstomograafias Radioloogiatehnik
Borrelia burgdorferi sensu lato genotüübiline jaotumus ja kandlus puukide seas Tartu- ja Võrumaal Bioanalüütik
Kaitsepõllede kiirgusvarjestusomaduste uurimine röntgenkiirguse erinevatel energiatel Radioloogiatehnik
Kõrge intensiivsusega fokuseeritud ultraheli ablatsioon günekoloogias Radioloogiatehnik
Psühhiaatriline tiraaž Õde
Simulatsioonõpe patsiendi ohutuse alases hariduses õe põhi- ja täiendõppes Õde
Pahaloomulise kõhunäärmevähiga patsiendi juhtumianalüüs Õde
Budd-Chiari sündroomiga patsiendi juhtumianalüüs Õde
Subduraalse hemorraagiaga patsiendi juhtumi analüüs Õde
Eelkooliealise lapse ägeda köha põhjused, väljendumine ja leevendamine ning lapse köha mõju perekonna igapäevaelule Õde
Eelkooli- ja kooliealiste laste hospitaliseerimisega seotud hirmu, ärevuse ja stressi tekkepõhjused ning nende vähendamise võimalused Õde
Füsioteraapia erakorralises meditsiinis Füsioterapeut
Tervisega seonduvad aspektid politseitöös Füsioterapeut
Füsioteraapia mõju tasakaalule Parkinsoni tõve puhul Füsioterapeut
Kehalise aktiivsuse seosed 7-10-aastaste ülekaaluliste laste füüsilise ja psühhoemotsionaalse tervisega Füsioterapeut
Insuliini süstimisega seotud paiksed nahaprobleemid täiskasvanud diabeetikul ja õendusabi Õde
Happe-aluse tasakaalu preanalüütiliste soovituste täitmine Rapidpoint 500 happe-aluse tasakaalu ja veregaaside analüsaatori kasutamisel Bioanalüütik
Alkohoolse pankreatiidiga õendusabi juhtumi analüüs Õde
Temporomandibulaarsete häiretega haigete probleemid ja õendustegevus Õde