Kaitstud lõputööd 2015. aastal

Lõputöödega saab tutvuda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogus.

Lõputöö pealkiri Õppekava
Spondülolüüs ja spondülolistees noorsportlastel ja efektiivsed füsioterapeutilised ravimeetodid selle korral Füsioterapeut
Elustamisjärgne terapeutiline hüpotermia ja sellest tulenev õendusabi täiskasvanutel Õde
Spinaalstenoosi radiodiagnostika  Radioloogiatehnik
Ägeda vasaku vatsakese sisekihi ehk subendokardiaalse müokardiinfarktiga patsiendi juhtumianalüüs Õde
Keemiaravil viibiva lapse probleemid ja sellega seotud õendustegevus  Õde
Katatoonse skisofreeniaga patsiendi õenduslugu  Õde
Rebenemata peaajuaneurüsmiga patsiendi õenduslugu  Õde
Amputeeritud alajäsemega patsiendi juhtumi analüüs  Õde
Kooliealiste noorte ülekaalulisust soodustavad tegurid ning õendustegevus eakohase kehakaalu saavutamiseks ja hoidmiseks Õde
Rinnavähiga naiste füüsilised ja psühhosotsiaalsed probleemid pärast rinnavähi operatsiooni ning nende probleemide mõju igapäevaeluga toimetulekule Õde
2. tüüpi diabeediga patsiendi õendusabi juhtumianalüüs  Õde
Ämmaemandate poolne üliõpilaste juhendamise kogemus kliinilises keskkonnas  Ämmaemand
Neonataalne isheemiline insult, selle hilised tüsistused ja õendusprobleemid ning nende lahendamiseks kasutatavad õendustegevused Õde
Hüpotermias olevate patsientide soojendamine  Õde
Erakorralise kardioloogilise patsiendi juhtumi analüüs  Õde
Hüdrotsefaaliaga laste uurimine magnetresonantstomograafias  Radioloogiatehnik
Metaboolse sündroomiga patsiendi terviseriskid ja teadlikkuse parandamine  Õde
Kätehügieeni teostamine tervishoiu asutuses aastatel 1940-2011  Õde
Lapsevanemate teadlikkus ultraviolettkiirguse mõjust laste tervisele ja lastel kasutatavad päikesekaitsemeetodid Tervisekaitse spetsialist
Juhtumi analüüs  Õde
Mehhaaniliselt ventileeritavate patsientide suuhooldus  Õde
Pärasoolekasvaja preoperatiivne kiiritusravi  Radioloogiatehnik
Õendustegevus haiglaravil viibiva patsiendi süvaveeni tromboosi ja kopsuarterite trombemboolia riskifaktorite märkamiseks, äratundmiseks ja ennetamiseks Õde
Füsioterapeudi roll lamatiste ennetamisel lülisamba vigastusega inimestel  Füsioterapeut
Kehalise aktiivsuse mõju keha koostisele  Füsioterapeut
Kehalise aktiivsuse ja adipotsütokiinide seos luutihedusega  Füsioterapeut
Taimetoitlaste tervisekäitumine  Tervisekaitse spetsialist
Iseenesliku abordi sagedasemad põhjused ja naise psüühiline toimetulek raseduse katkemise järel Ämmaemand
Madala intensiivsusega laserravi mõju põlveliigese osteoartroosile  Füsioterapeut
Rinnavähk meestel ning sellega seonduvad õendusprobleemid  Õde
Huule- ja/või suulaelõhega laste vanemate probleemid ja nõustamine koduseks toimetulekuks Õde
Valu mõju, väljendamine ja hindamine vastsündinutel ning mittefarmakoloogilised valu leevendamise viisid Ämmaemand
Eesti täisealise elanikkonna piimatoodete tarbimisharjumused, teadlikkus piima koostisest ning piimatoodete mõjudest tervisele Tervisekaitse spetsialist
Sedeeritud ja juhitaval hingamisel intensiivravi patsiendi valu hindamine Õde
Puuetega laste väärkohtlemise liigid, tunnused ja riskitegurid  Õde
Implanteeritava kardioverter-defibrillaatoriga patsiendi õendusprobleemid ning õendustegevus nende lahendamisel Õde
Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate ravi tüsistused välise kiiritusravi modaliteetide võrdluses Radioloogiatehnik
ELH Palkehituse OÜ riskianalüüs  Tervisekaitse spetsialist
Happe-alus tasakaalu analüsaatorite Simens Rapidpoint 500 ja Radiometer ABL 835 hapniku osarõhu, hapniku saturatsiooni ja hemoglobiini parameetrite võrdlus Bioanalüütik
Happe-aluse tasakaalu preanalüütilistest soovitustest kinnipidamine SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas Bioanalüütik
Diski proplapsiga patsiendi juhtumi analüüs  Õde
Metoodiliste juhendite koostamine - ABO ja RH(D) määramiseks ning erütrotsütaarsete antikehade sõeluuringuks Bioanalüütik
Lampjalgsus lapseeas  Füsioterapeut
Glükomeetri IMFOPIA ELEMENT verifitseerimine Bioanalüütik
Taaselustatud patsiendi juhtumianalüüs : lõputöö  Õde
STARR operatsiooni järgsed õendusprobleemid, õendustegevused ning operatsiooni mõju elukvaliteedile takistatud defekatsiooni sündroomiga patsientidel Õde
Motivatsioonistrateegiad füsioteraapias  Füsioterapeut
Tervisliku eluviisi mõju sarkopeeniaga patsientide funktsionaalsele seisundile Füsioterapeut
Ägeda alkohoolse pankreatiidiga patsiendi õendusabi juhtumi analüüs  Õde
Energiajook, energiajoogi ja alkoholi koostarbimine ning ennetustöö Õde
Tartumaa avalike supluskohtade veest isoleeritud enterokokkide antibiootikumresistentsus Bioanalüütik
Ägeda hingamispuudulikkusega patsiendi juhtumianalüüs  Õde
Reumatoidartriiti põdeva inimese vajadused ja ootused tervishoiutöötajale igapäevaeluga toimetulekuks Õde
Rinnanäärme radioloogilised uuringud noorematel naistel  Radioloogiatehnik
Lapse vaktsineerimise otsust mõjutavad tegurid ja lapsevanema nõustamine tervishoiutöötaja poolt Õde
Ülajäseme spastilisuse ravimeetodid insuldijärgsetel patsientidel  Füsioterapeut
Kroonilisse C-hepatiiti haigestunud inimese tervisega seotud elukvaliteeti mõjutavad sümptomid Õde
Alzheimeri tõvega patsiendi radioloogilised uurimismeetodid  Radioloogiatehnik
Töökeskkonnast tingitud allergia õdedel  Õde
Mittesteroidsete põletikuvastaste ainete väärkasutamise põhjused, kõrvaltoimed ja nende ennetamine Õde
Isade kaasatus rasedusaegsesse hooldusesse  Ämmaemand
Neerukahjustuste diagnostika meetodid vesikoureteraalse refluksiga lastel Bioanalüütik
Eaka patsiendi ohutus koduõenduses  Õde
Õe tööst tulenevast raskuste tõstmisest tingitud terviseprobleemid  Õde
Patsientide vajadused enne ja pärast trahheostoomia protseduuri  Õde
Juhtumianalüüs  Õde
Krooniliste haavandite õendushooldus ja ennetamin Õde
Haiglatekkene deliirium, selle põhjused ning õe võimalused deliiriumi ennetamisel, varajasel avastamisel ja juhtimisel Õde
Juhtumi analüüs Õde
Survetundlike elastsuskomponentidega retuuside kasutusvõimaluse selgitamine mehaanoteraapias eelkooliealiste laste Genu Valgum asendi korrigeerimisel Füsioterapeut
Kohvi tarbimine ja selle seos vanuse, krooniliste haiguste esinemise ning kehalise aktiivsusega Füsioterapeut
Uriinianalüüsi õppefilmid Bioanalüütik
Kiirgusdoosi optimeerimise võtted ja tehnika laste kompuutertomograafias  Radioloogiatehnik
Sclerosis Multiplexiga patsiendi radiodiagnostiliste uuringute võimalused  Radioloogiatehnik
Elektroonilised sigaretid kui alternatiivne meetod tavasigarettide suitsetamisest loobumisel Õde
Implanteeritud reservuaariga tsentraalveeni kateetri ehk veenipordi hoolduse põhimõtted, veenipordiga seotud tüsistused ja võimalused nende leevendamiseks Õde
Diagnostilise meditsiinikiirituse dooside võrdlus looduskiirituse doosidega  Radioloogiatehnik
Pärmseente uuringuskeemi optimeerimine kliinilises mikrobioloogia laboris MALDI-TOF MS abil BA
Vähihaige lapse füüsilised ja psühhosotsiaalsed probleemid ning toetamine läbi alternatiivteraapia Õde
Toitumisteraapia aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste sümptomite mõjutamiseks Õde
Ohutuse tagamine MRT uuringul  Radioloogiatehnik
Söömishäiretega naiste raseduse ja emadusega seotud hoiakud ning tervishoiutöötajate roll nende toetamisel Ämmaemand
Vahelduv paastumine, selle mõju südameveresoonkonna haiguste riskifaktoritele Õde
Automaatse püsiva positiivrõhu aparaadi ja üleliigse kehakaalu alandamise mõju täiskasvanute obstruktiivse uneapnoe ravis Õde
D-vitamiini vaegusest osaliselt tingitud tervisekahjustused täiskasvanutel ja nende ennetamine Õde
Esmase äkilise peavalu ja pingetüüpi peavalu levimus, väljendumine, mittefarmakoloogiline ennetamine ning leevendamine Õde
Pahaloomulise emakakaelavähiga patsiendi õendus : juhtumianalüüs  Õde
Eakate seedeelundkonna füsioloogilistest muutustest tulenevad vaevused ja õendustegevus nende leevendamisel Õde
Põlve eesmise ristatisideme autonoomne rekonstruktsioonijärgne füsioteraapia - ravijuhiste võrdluse baasil Füsioterapeut
Kogu keha krüoteraapia kui taastusravi meetod reumaatiliste haiguste korral  Füsioterapeut
Mastektoomiaga kaasnevad minapildi muutused, probleemid ja õendussekkumised  Õde
Maovähiga patsiendi toitumine ja õendustegevused toitumisega seotud probleemide ennetamisel ja lahendamisel Õde
Postoperatiivset valutundlikkust mõjutavad tegurid ja valuravi toetavad mittefarmakoloogilised leevendusvõtted Õde
Õdede ja patsientide ning nende lähedaste omavahelist suhtlemist mõjutavad tegurid erakorralise meditsiini osakonnas Õde
Rinnanäärmevähi uuemad uuringumeetodid  Radioloogiatehnik
Apoproteiinide A1 ning B seos LDL-, HDL- ja üldkolesterooliga  Bioanalüütik
Lahingutegevuse tagajärjel alajäseme amputatsiooni läbi teinud inimeste tervisega seotud elukvaliteet ja seda mõjutavad tegurid Õde
Vägistamisohvri psühholoogilised probleemid ning õdede võimalused abistamaks vägistamisohvrit psühholoogiliste probleemidega toimetulekul Õde
Peegliteraapia kasutamise tulemuslikkus 5-10-aastaste tserebraalparalüüsiga laste ülajäsemete funktsionaalsusele kolme individuaaljuhtumi näitel Füsioterapeut
Magnetresonantstomograafia kasutamine insuldi diagnoosimisel lapspatsientidel Radioloogiatehnik
Loote kognitiivne võimekus ja selle arendamise võimalused  Ämmaemand
Täiskasvanud patsiendi parenteraalne toitmine intensiivravis ning õendustegevus Õde
Dialüüsravi saava neerupuudulikkusega patsiendi õenduslugu  Õde
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengite pudelivee tarbimisharjumused ja teadlikkus võimalikest tervisemõjudest Tervisekaitse spetsialist
Tartu linna lapsevanemate teadlikkus laste vigastuste ennetamisest koduses keskkonnas Tervisekaitse spetsialist
Perekooli lektorite hinnangud oma valmisolekule rasedate ja nende tugiisikute ettevalmistuse läbiviimiseks Ämmaemand
Juhtumi analüüs  Õde
Immuunglobuliin vabade kergete kapa- ja lambdaahelate immuunturbidomeetriline määramismeetod ja monoklonaalne gammopaatia Bioanalüütik
Vähkkahheksia ja õendustegevus sellest tulenevate probleemide korral  Õde
Toitumise ja kehalise aktiivsuse ning motivatsiooni roll täiskasvanute ülekaalu vähendamisel ja ennetamisel Õde
Õenduslugu  Õde
Emakakaela patoloogiliste muutuste diagnostika õppematerjal  Bioanalüütik
Füüsilise aktiivsuse positiivsed aspektid rasedale ja füüsilise aktiivsuse piiramise vajalikkus patoloogilise raseduse korral Õde
Skisofreeniaga patsientide füüsiline aktiivsus ning selle mõju, barjäärid ja õendustegevus kehalise aktiivsuse edendamiseks Õde
Füsioteraapia võimalused anküloseervia spondüliidi korral Füsioterapeut
Juhtumi analüüs Õde
Õendus südamepuudulikkusega patsientide palliatiivses ravis  Õde
Krooniliste haiguste mõju kooliealise lapse psühhosotsiaalsele arengule ja sellega seonduv õendustegevus Õde
Rahvusvahelistumine õendusõppes: üliõpilaste kogemused  Õde
Eakate kukkumise ennetamise strateegiate efektiivsus Füsioterapeut
Alajäsemete ateroskleroosiga patsiendi õendusabi juhtumi analüüs  Õde
Tartu Ülikooli Kliinikumi ühendlaboris isoleeritud anaeroobide spekter ja ravimitundlikkus 2010-2013 Bioanalüütik
Energiajookide koostisosade toimel tekkida võivad tervisehäired noortel täiskasvanutel Õde
Radiometer ABL 835 ja Simens Rapidpoint 500 elektrolüütide, glükoosi ja laktaadi mõõtemeetodite võrdlus Bioanalüütik
Rasedate seksuaalelu mõjutavad tegurid, hoiakud ja võimalikud probleemid kolmandal trimestril, rahulolu nõustamisega seksuaalelu osas ja ootused nõustamise kvaliteedi suhtes Ämmaemand
Põletusjärgsed probleemid lastel, vanemate teadlikkus nendest ning õendusabi Õde
Osgood- Schlatteri tõbi, selle ravi ja füsioterapeutiline sekkumine  Füsioterapeut
Kahe erineva kiirtesti võrdlus Clostridium difficile toksiinide A ja B identifitseerimiseks Bioanalüütik
Lapse ettevalmistamine plaaniliseks opratsiooniks  Õde
Psoriaasi põdevate koolilaste haigusteadlikkus, sotsiaalsed probleemid ja õendustegevus Õde
Rasedate tööalased kokkupuuted orgaaniliste lahustitega, nende mõju loote arengule ning lapseea leukeemia tekkele Ämmaemand
Neuroloogilise patsiendi juhtumi analüüs Õde
Haiglaravil viibinud eakate patsientide funktsionaalse võimekuse hindamine ühe aasta möödumisel esmasest haiglaravist Füsioterapeut
Lapsevanemate teadlikkus I grupi laste turvatoolide kasutamisest autos  Tervisekaitse spetsialist
Terapeutiline hüpotermia perinataalse hüpoksilis-isheemilise entsefalopaatia korral ning sellest tulenev õendustegevus Õde
Vaagnapõhjalihaste treening rasedusaegse ja sünnitusjärgse inkontinentsuse korral Füsioterapeut
Anorexia nervosa esinemine noorukitel ning sellega kaasnevad terviseprobleemid ja õendusabi Õde
Elukvaliteeti mõjutavad tegurid narkolepsia korral  Õde
Seerumi raua ja rauasidumisvõime meetodi verifitseerimine analüsaatoril BS-12 Bioanalüütik
Fenüülektonuuriaga lapse vanemate psühholoogilised ja sotsiaalsed probleemid ning õe roll nende lahendamisel Õde
Istmikunärvi kahjustusega patsiendi juhtumianalüüs  Õde
Happe-aluse tasakaalu ja veregaaside analüüsi preanalüütiliste soovituste järgimine SA TÜ Kliinikumi Ühendlaboris Bioanalüütik
Verekülvidest isoleeritud kuue tunni ja ööpäeva vanuste mikroobikultuuride antibiootikumtundlikkuse võrdlus Bioanalüütik
Neonataalse abstinentsisündroomiga lapse seisundi hindamine ja mittefarmakoloogiline ravi Õde
Probiootilise potentsiaaliga vaginaalsete laktobatsillide ravimiresistentsus Bioanalüütik
Dementse inimesega suhtlemist takistavad ja soodustavad tegurid  Õde
Peritoniidiga patsiendi juhtumi analüüs  Õde
Astsiidi diagnoosiga patsient : juhtumianalüüs  Õde
Ämmaemanda roll intellektipuudega naiste seksuaal- ja reproduktiivtervise- alasel nõustamisel Ämmaemand
Suitsetamisel tekkivate kahjulike ainete mõju haavaparanemisele ja patsiendi nõustamine suitsetamisest loobumisel Õde
Aordi dissektsiooniga patsiendi õenduslugu  Õde
Seksuaalne düsfunktsioon kui elukvaliteedi näitaja obstruktiivse uneapnoe sündroomiga patsiendil ja CPAP ravi efektiivsus Õde
Kehalise aktiivsuse kasutamine kliinilise depressiooni ravis Eesti psühhiaatriakliinikute näitel Füsioterapeut
Ülekaalulisusest ja rasvumisest tulenevad riskid sünnitusele ja sünnitusjärgsele perioodile ning sellega seotud ämmaemandustegevus Ämmaemand
Patsiendi religioossed ja spirituaalsed vajadused vähiga toimetulekul ning neile vastav õendusabi Õde
Õlaliigese ülekoormusvigastused parapleegiaga patsientidel  Füsioterapeut
Eesti 6. klassi õpilaste liikumisharjumused ja nende seosed isiklike, sotsiaalsete ja keskkondlike teguritega Füsioterapeut
Keisrilõikesünnituse mõju imetamisprotsessile  Ämmaemand
Vastsündinu nabaköndi hooldus  Õde
Ägeda roospõletiku ja ülekaaluga patsiendi õendusabi: juhtumianalüüs  Õde
Eksamitöö  Õde
Peaajuinfarktiga patsiendi õenduslugu  Õde
Erakorralise kardioloogilise patsiendi juhtumianalüüs Õde
Fleksioon-distraktsiooni teraapia mõju diski protrusioonist/prolapsist tingitud lumbosakraalsele radikulopaatiale Füsioterapeut
Rasvunud patsiendi uurimine radioloogias  Radioloogiatehnik
Õe eriala üliõpilaste esmane kokkupuude surmaga õppepraktika ajal ning kooli ja praktikabaasi osa selleks ettevalmistamisel Õde
Maovähiga patsiendi õendus kirurgilise onkoloogia osakonnas  Õde
Hüpermobiilsuse sündroom ja patsiendi elukvaliteedi parandamise võimalused füsioterapeutiliste meetoditega  Füsioterapeut
Õhuproovidest kogutud hallitusseente Penicillium ja Aspergillus DNA põhine määramine kasutades ITS piirkonda Bioanalüütik
Insuldijärgne depressioon ja õe võimalused insuldijärgse depressiooni ennetamisel, avastamisel ja leevendamisel Õde
Laste ja noorukite luutihedust mõjutavad tegurid osteoporoosi ennetamisel  Õde
Mis on kobarpeavalu, seda vallandavad tegurid ja kobarpeavalu ennetamine ning leevendamine Õde