Kaitstud lõputööd 2014. aastal

Lõputöödega saab tutvuda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogus.

Lõputöö pealkiri Õppekava
Sedatsioonis lapspatsient magnetresonantstomograafilisel uuringul Radioloogiatehnik
Puukide asustustihedus, Borrelia burgdorferi sensu lato kandvus ja erinevate genotüüpide esindatus Pärnu- ja Valgamaa puukide seas Bioanalüütik
Juta & Kaido OÜ tootmistsehhi riskianalüüs Tervisekaitse spetsialist
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengite teadlikkus ultraviolettkiirguse mõjust tervisele ja käitumine ultraviolettkiirgusega kokkupuutel Tervisekaitse spetsialist
Sünnitushirmu väljendamine naiste poolt www.perekool.ee foorumis Ämmaemand
Psoriaasi mõju elukvaliteedile ja õendustegevus psoriaasiga patsientide elukvaliteedi parandamiseks Õde
Kõrgvererõhktõvega patsientide teadlikkus vererõhku tõstvatest riskiteguritest, võimalikest tüsistustest ning ravisoostumisest Õde
Ägedate ülemiste hingamisteede ja soole viirusnakkuse haigustekitajate levimine ning tõhusad meetodid leviku tõkestamiseks lasteaias Õde
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli neljanda kursuse õe õppekava üliõpilaste arusaam hoolivusest õenduses ja hoolivuse kujunemisest Õde
Algajate õdede valmisolek ja pädevused tööle asumisel ning kutsealast iseseisvumist mõjutavad tegurid Õde
Kodusel palliatiivsel ravil oleva täiskasvanud vähihaige ja tema perekonna õendusprobleemid ja õendusabi Õde
Seljaajusongaga laste elukvaliteeti mõjutavaid probleeme ning sellest tulenev õendusabi Õde
Leukeemiaga patsientide keemiaraviga kaasnevad kõrvaltoimed ja õendustegevus patsientide keemiaraviks ettevalmistamisel Õde
Uriinist isoleeritud Escherichia coli ja Klebsiella pneumoniae antibiootikumtundlikkus SA Ida- Viru Keskhaiglas Bioanalüütik
Kõhuaordi aneurüsmi diagnostika radioloogias Radioloogiatehnik
Munasarjade kuvamine Radioloogiatehnik
Vaagnapõhjalihaste funktsiooni hindamine naistel Füsioterapeut
Laste kompuutertomograafia uuringu põhjendamine Radioloogiatehnik
Katarakti tekkepõhjused ja riskifaktorid ning pre- ja postoperatiivne õendusabi ja õpetamine katarakti korral Õde
SA TÜK verekeskuse esmakordsete doonorite vereandmise põhjused ja valmisolek doonorlusega jätkamiseks Õde
Streptococcus pneumoniae poolt põhjustatud infektsioonid ja haiguste ennetamine vaktsineerimise teel Bioanalüütik
Tööstressist põhjustatud unehäirete ja väsimuse mõju inimesele, organisatsioonile ja ühiskonnale Tervisekaitse spetsialist
Fertiilses eas naiste alkoholi tarbimise ulatuse hindamine ja alkoholist loobumise nõustamine lühikese sekkumise tehnikaga Ämmaemand
Listeria monocytogenes'e tuvastamiseks kasutatava PCR meetodi valideerimine kala analüüsimiseks Bioanalüütik
Eakate kukkumishirmu kujunemise tegurid ja neid ennetavad õendustegevused Õde
Apolipoproteiin B tähtsus südameveresoonkonna haiguste riski hindamisel Bioanalüütik
Päramiste käsitlus pärimustes ja toimingud tänapäeval Ämmaemand
6. klassi õpilaste tubakatoodete proovimise seosed sotsiaalse õppimise teooria komponentidega Õde
Toidulisandite tarbimine kehakultuuri erialadel õppivate tudengite seas Eestis Tervisekaitse spetsialist
Sensoorse töötluse häire puhune füsioterapeutiline sekkumine pervasiivsete arenguhäiretega lapspatsientidel Füsioterapeut
Tervishoiutöötajate vastu suunatud patsientide vägivaldne käitumine Õde
Hüppeliigese sidemete vigastused korvpallis: ennetamine ja füsioteraapia Füsioterapeut
KT ja MRT kasutamine kohtumeditsiinis Radioloogiatehnik
Muutused meeste unekvaliteedis seoses lapse sünniga ning nende mõju elukvaliteedile Ämmaemand
Bensodiasepiinide tarvitamisega seotud probleemid eakatel ja õendusabi Õde
Patsiendi religioossed vajadused ning juudiusulise patsiendi õendusabi Õde
Kaljuronimise treeningust tulenevate labakäe- ja sõrmevigastuste füsioterapeutiline taastusravi ja ennetamine Füsioterapeut
Usaldussuhe koduõenduses Õde
Gümnaasiumiõpilaste energiajookide tarbimisharjumused Lääne-Virumaa nelja gümnaasiumi näitel Tervisekaitse spetsialist
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe õppekava II kursuse üliõpilaste ravimite alased teadmised ja oskused Õde
Ravi ja õendusabi ennetav planeerimine - olemus, sellega kaasnevad eetilised probleemid ja kasutamisvõimalused tervishoius Õde
Patsiendi lähiuuringud ja nende kvaliteedi tagamine Põhja Eesti Regionaalhaiglas Bioanalüütik
Enneaegsete vastsündinute termoregulatsioon, hüpo- ja hüpertermia ja termoneutraalse keskkonna tagamine Õde
Intensiivravideliiriumit soodustavad füüsilise keskkonna tegurid ja õendustegevus intensiivravideliiriumi ennetamiseks Õde
Erakorralise meditsiini osakonna õdede kokkupuude naistevastast paarisuhte vägivalda kogenud patsientidega Õde
Totaalselt larüngektoomiast tingitud verbaalse kommunikatsiooni häire ning õendustegevus selle korral Õde
Psühhosotsiaalsed ohutegurid kui tööstressi põhjustajad AS Lõuna- Eesti Haigla töötajate näitel Õde
Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega täiskasvanu psühhosotsiaalsed probleemid ja õe roll psühhosotsiaalsete probleemidega toimetuleku toetamisel Õde
Neelamishäire neuroloogilisel patsiendil ja õendustegevus neuroloogilise neelamishäire korral Õde
Naaskelsabade esinemine Tartu ja Tartumaa lasteaedades Bioanalüütik
Glaukoomihaigusega patsientide teenindamine silmaõe iseseisval vastuvõtul - glaukoomikabinettide töö näitel Õde
 Terapeutiline ratsutamine Sclerosis Multiplex patsientide rehabilitatsioonis Füsioterapeut
Onkoloogilise lapspatsiendi füsioteraapia Füsioterapeut
Venoosse jalahaavandiga patsientide füüsilise aktiivsuse vähenemist mõjutavad tegurid ning õendussekkumiste olulisus nende teadlikkuse tõstmisel Õde
Kahe põlvkonna kehaline aktiivsus - seda mõjutavad tegurid ja seos krooniliste haiguste esinemisega Tervisekaitse spetsialist
Suukaudsete hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamine ja teadlikkus nende mõjust kahe kõrgkooli naistudengite põhjal Tervisekaitse spetsialist
Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega last kasvatavate vanemate kogemused, vajadused ning õe võimalused nende vanemate aitamisel Õde
Ülekaaluliste puberteediealiste poiste toitumine ja selle seosed kehamassi, keha rasvaprotsendi ning kehalise aktiivsusega Füsioterapeut
Radioloogiatehniku roll kopsubiopsia teostamisel kompuutertomograafia kontrolli all Radioloogiatehnik
Radioloogilised meetodid kusepõievähi diagnoosimisel Radioloogiatehnik
Diferentseeritud kilpnäärmevähi I-131 radiojoodravi Radioloogiatehnik
Füsioteraapia Achilluse kõõluse tendinopaatia korral Füsioterapeut
Pingepeavalu ja seda soodustavad tegurid ning õendusabi pingepeavaluga kaasuvate vaevuste leevendamiseks  Õde
Mammograafia skriiningust tulenevad eelised ja sellega kaasnevad võimalikud puudused Radioloogiatehnik
Rauapuudusaneemia ja megaloblastilise aneemia esinemine taimetoitlastel Bioanalüütik
Tsütostaatikumide käitlemisel avalduv mõju õdede tervisele ja viisid tervistsäästvaks käitumiseks Õde
Naiste otsustamist mõjutavad tegurid, ootused ja kogemus loote välise pöördega SA Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinikus Ämmaemand
Lapsevanemate teadlikkus toidus kasutatavatest sünteetilistest värvainetest Tervisekaitse spetsialist
Plasma hemoglobiini määramismeetodi valideerimine Bioanalüütik
Kooliõdede toimetulek iseseisva koolitervishoiuteenuse osutamisel Õde
Magnetresonants-enterograafia Crohni tõvega patsientide uurimisel Radioloogiatehnik
Tööle naasvate emade imetamiskäitumine Ämmaemand
Süsteemse erütematoosse luupusehaige elukvaliteet ja seda mõjutavad tegurid Õde
Sclerosis Multiplex'i haige pereliikmete elukvaliteeti mõjutavad tegurid ja õe võimalused abistamaks Sclerosis Multiplex'i haige pereliikmeid elukvaliteeti mõjutavate teguritega toimetulekul Õde
Koerte puusaliigese düsplaasia radioloogilised uuringumodaliteedid Radioloogiatehnik
Kehalise aktiivsuse ja keha koostise seosed normaalkaalulistel ja ülekaalulistel poisslastel Füsioterapeut
Eakate patsientide kukkumised haiglas ja õendustegevus kukkumiste ennetamises Õde
Eesti perekoolides osalevate perede ootused ja nende täitumine seoses pakutava ettevalmistusega sünnituseks ja sünnitusjärgseks perioodiks Ämmaemand
Mitteverbaalsed suhtlemismeetodid kopsude kunstlikul ventilatsioonil oleva täiskasvanud patsiendiga intensiivravipalatis ning patsientide ja õdede kogemused suhtlemisel Õde
0 kuni 0+ grupi turvavarustuse kasutamine Eestis Tervisekaitse spetsialist
Toidulisandid harrastusspordis Füsioterapeut
Energiajookide kahjulikkus noorukitele ja unehäired Õde
Onkoloogia õdede arvamused ja hoiakud täiendavast ja alternatiivsest meditsiinist Õde
Taimetoidu mõju kehamassiindeksile, keha rasvaprotsendile, rasvamassile ja rasvavabale massile Tervisekaitse spetsialist
Kopsuvähi sõeluuringud radioloogias Radioloogiatehnik
Pressimise meetodi valik sünnituse väljatusperioodis ja selle mõju naisele ning lootele Ämmaemand
A- ja D- vitamiinide, kaltsiumi ning omega-3-rasvhapete tähtsus osteoporoosi ennetamisel Õde
Hemodialüüsi vaskulaarsed juurdepääsuteed, punkteerimistehnikad ja tüsistuste ennetamine Õde
Võrumaa üldhariduskoolide abiturientide riskikäitumine Õde
Puudulikust suuhügieenist põhjustatud peamised tervistkahjustavad riskifaktorid eakatel, nende ennetamine ja suuhügieeni edendamine Õde
Kusepõie ja rektumi täituvus eesnäärmevähi väliskiiritusravis Radioloogiatehnik
Transformaalne juhtimine õenduspraktikas Õde
Naaskelsabade uuring Viljandimaa lasteaedades Bioanalüütik
Eakate depressioon ja pereõe roll patsiendi elukvaliteedi parandamisel Õde
Vastsündinute asendravi ja selle rakendamise põhimõtted Füsioterapeut
Õe ameti staatus, soostereotüübid ja kutseala valikut mõjutavad tegurid Õde
Reumatoidartriiti põdeva patsiendi füüsilist ja vaimset tervist mõjutavad õendusprobleemid ning õendustegevus Õde
Enim levinud käe- ja sõrmevigastused võrkpallis Füsioterapeut
Metaboolne sündroom atüüpiliste antipsühhootikumide kõrvaltoimena Õde
Tartu linna ja maakonna lasteaedade sisekliima nelja lasteaia näitel Tervisekaitse spetsialist
Kõrgvererõhktõve patsientide teadlikkus oma vererõhu väärtustest, ülekaalu ja vähese kehalise aktiivsuse mõjust vererõhule Õde
Hüpermobiilsuse sündroom lastel ja selle füsioterapeutiline käsitlus Füsioterapeut
Riniidi raviks kasutatavate ninaspreide tarvitamine ja teadlikkus Tartu Tervisehoiu Kõrgkooli esimeste kursuste tudengite näitel Tervisekaitse spetsialist
3D ja 4D-kompuutertomograafial põhinevate raviplaanide dosimeetriline võrdlus kopsuvähi kiiritusravis Radioloogiatehnik
Loote huule-suulaelõhe ultrahelidiagnostika Radioloogiatehnik
 Kroonilisest vaagnavalust tingitud seksuaalse düsfunktsiooniga naispatsientide füsioterapeutiline hindamine ja ravi Füsioterapeut
Taimetoitluse ja kohvi tarbimise mõju metaboolse sündroomi tekkele  Bioanalüütik
Patsiendiõpetus gastroskoopia uuringu ettevalmistamiseks Õde
Leinaga kaasnevad somatoformsed häired ja võimalikud õendussekkumised Õde
Eakate depressioon: soodustavad tegurid ja leevendamise võimalused Õde
Postoperatiivse iileuse patogenees, ennetamise ja ravi võimalused ning õendusabi Õde
Narkomaania kognitiiv- käitumisteraapia ja õdede roll selles Õde
Kohvi tarbimise mõju kehamassiindeksile, rasvaprotsendile, rasvavabale ja rasvamassile sealhulgas krooniliste haiguste esinemisel Tervisekaitse spetsialist
Rasedusaegse depressiooni mõju raseduse kulule ja lapse arengule Ämmaemand
Epilepsia ravivõimalused ja füüsilise aktiivsuse mõju haigushoogude vähendamisel Füsioterapeut
Eravalduses olevate salvkaevude joogivee vastavus tervisekaitse nõuetele Illuka valla näitel Tervisekaitse spetsialist
Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolide 4. kursuse õe õppekava üliõpilaste migratsioonivalmidus Õde
Täiskasvanud juhitaval hingamisel oleva sedeeritud intensiivravipatsiendi varajane mobiliseerimine Õde
Atsetüülsalitsüülhappe ja klopidogreeli seos doosi ja trombotsüütide funktsioonitestide vahel Bioanalüütik
Täiskasvanud hüpertensiooni diagnoosiga patsientide teadlikkus kõrgvererõhktõve põhjustest, tähendusest ja haigustunnustest Õde
Lutsiferaasi immuunopretsipitasioonil põhinevate testide väljatöötamine autoantikehade määramiseks autoimmuunse polüendokrinopaatiaga patsientidel Bioanalüütik
Kas onkoloogilise patsiendi massaaž on ohutu ja efektiivne? Füsioterapeut
2. tüüpi diabeetikute veresuhkru taseme ning haiguse kontrolli all hoidmine erinevate diabeetide ja liikumisviisidega Õde
Vereseerumi etanooli sisalduse meetodite võrdlemine biokeemilisel analüsaatoril Cobas 6000    (c 501 moodul) ja gaaskromatograafilisel analüsaatoril Hewlett Packard HP 6890 plus Bioanalüütik
Ravimitega seotud vigade tekkimist mõjutavad töökeskkonna tegurid õendusabis Õde
Vereloome tüvirakudoonoritel esineda võivad õendusprobleemid ja õendustegevused nende lahendamiseks ja ennetamiseks Õde
Isiksuseomaduste seotus kehalise aktiivsuse ja treeningmotivatsiooniga lähtuvalt enesemääratlemise teooriast Füsioterapeut
Kasvatusala töötajate töörahulolu ja -motivatsiooni mõjurid Tartu linna ja maakonna asenduskodude näitel Tervisekaitse spetsialist
Taimetoitluse mõju luutihedusele Füsioterapeut
Vaagnaluude murdude  uurimine röntgenis ja kompuutertomograafias Radioloogiatehnik
Teismeliste väärast toitumisest ja toitumisharjumustest tingitud ülekaal ning sellest tulenevad terviseprobleemid  Õde
Kahekordsete kinnaste otstarve operatsioonitoas - kirjanduse ülevaade Õde
Doonorite ajendid vere loovutamiseks Õde
Kohvi tarbimise mõju luutihedusele Tervisekaitse spetsialist