Kaitstud lõputööd 2011. aastal

Lõputöödega saab tutvuda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogus.

Lõputöö pealkiri Õppekava
Raseduse katkestamisele eelnev nõustamine Euroopa riikides, seda mõjutavad tegurid ning ämmaemanda roll nõustajana Ämmaemand
Hemogrammi metoodika kirjeldus Tartu Tervishoiu Kõrgkooli Bioanalüütik
Keskealiste meeste elustiil ja terviseprobleemid Õde
Fiksaator FineFix uuring SA TÜK Patoloogia teenistuse histoloogia laboris Bioanalüütik
Ratsutamisteraapia spastilise tserabraalparalüüsiga laste rehabilitatsioonis  Füsioterapeut
7-9 klassi õpilaste toitumisharjumused ja neid mõjutavad tegurid kolme maakooli näitel Õde
Fibromüalgia all kannatavate patsientide elukvaliteeti mõjutavad tegurid Õde
Lõuna-Eesti Haigla töötajate rahulolu töökorralduse ja töötingimustega Õde
Anorexia nervosa, bulimia nervosa ja liigsöömishäire diagnoosiga patsientide kehataju ning füsioteraapia vajalikkus söömishäirete ravis  Füsioterapeut
Madalasagedusliku pulseeriva elektromagnetvälja teraapia mõju gonartroosiga patsientide kehalisele sooritusvõimele ja põlve valu intensiivsusele  Füsioterapeut
Hoolduskodus või geriaatria osakonnas viibivate eakate toitumisprobleemid ja õendusabi Õde
Insuldijärgsed patsiendi õendusprobleemid ja õendustegevused erinevates taastusravi faasides Õde
Ravipaastumine ja sellega seotud soovitused Õde
Pahaloomulise eesnäärme kasvajaga patsiendi elukvaliteedi muutused erinevate ravimeetodite korral ja nendega seonduvad õendusprobleemid ning õendustegevused Õde
 Põletikuliste luuhaiguste piltdiagnostika Radioloogiatehnik
Madalasagedusliku pulseeriva terapeutilise elektromagnetvälja toime gonartroosiga haigete valu intensiivsusele ja põlveliigese liikuvusele  Füsioterapeut
Õendus-ja hoolduspersonali töösoorituste ajakulu traumatoloogia osakonnas ühe haigla näitel Õde
Sherborne arenguline liikumine rehabiliteerimise ja arendusravi toetava võimalusena  Füsioterapeut
Diabeediga meespatsientide erektsioonihäire ja sellega seotud muutused elukvaliteedis Õde
Uriini ribatesti metoodika kirjeldus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis Bioanalüütik
Pseudomonas aerugiosa, staphylococcus aureus ja coli-laadsete bakterite leidumine silmakosmeetika testrites  Tervisekaitse spetsialist
Siiratud neeruga patsientide elukvaliteeti mõjutatavad tegurid ning õendustegevused elukvaliteedi edendamiseks Õde
Mobiiltelefoni kasutamisharjumused ja teadlikkus selle võimalikust kahjulikust toimest tervisele 9.-12. klassi Võrumaa õpilaste seas Tervisekaitse spetsialist
Madalasagedusliku pulseeriva terapeutilise elektromagnetvälja toime alaseljavaluga patsientide valu intensiivsusele ja füüsilisele sooritusvõimele  Füsioterapeut
Tugi-liikumisaparaadi probleemide preventsioon ja esinemine taastusravi osakonna personalil  Füsioterapeut
2. tüüpi diabeeti põdevate ja toetavat ravi saavate patsientide toitumiskäitumine ja liikumisaktiivsus Õde
Eesti kaadrikaitseväelaste terviskäitumine - tervis-ja toitumiskäitumine ning liikumisaktiivsus Õde
Staatilise tasakaalu näitajate võrdlus raseduse kolmandal trimestril ja sünnitusjärgsel perioodil  Füsioterapeut
Pilatese meetodi mõju füsioteraapias alaseljavalu korral Füsioterapeut
Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendi elukvaliteet haiguse ägenemisfaasis ja patsiendi toetamise võimalused Õde
Atüüpiliste mükobakterite esinemine ja laboratoorne diagnostika  Bioanalüütik
Radiodiagnostilised südameuuringud ja radioloogiatehniku osatähtsus uuringute läbiviimisel Radioloogiatehnik
 Makrosoomsete vastsündinute perinataalne lõpe, sõnnitusabi sekkumised ja olulised andmed sünnituse plaani koostamiseks SA Tartu Kliinikumi naistekliiniku dokumentatsiooni andmeil aastatel 2005-2007 Ämmaemand
Sugulisel teel levivate patogeenide molekulaarne kompleksdiagnostika rasedatel Bioanalüütik
Keemiaravi kõrvalmõjud ja sellega seonduv õendusabi Õde
HIV- positiivsete emade imikute psühhomotoorse arengu hindamine Bayley skaala abil  Füsioterapeut
Kroonilist ekseemi põdevate kooliealiste laste ja noorukite elukvaliteedi muutused ning sellega seonduvad õendustegevused  Õde
Ennastvigastav käitumine noorukieas ning sellega seonduv õendustegevus Õde
Ülevaade poksist ja poksiga seotud vigastustest  Füsioterapeut
Helicobacter pylori vastaste antikehade esinemissagedus esimese tüübi diabeeti põdevatel lastel ning noortel ja neile sooliselt ja vanuseliselt vastavatel kontrollisikutel Bioanalüütik
Kaitsepõllede kasutamise efektiivsus hamba- ja rindkereülesvõtete teostamisel radiograafias Radioloogiatehnik
Kopsutransplantatsiooni patsiendi pulmonaarne rehabilitatsioon lähtuvalt füsioterapeudi seisukohast Füsioterapeut
Trombolüüsravi ja sellega kaasnev õendustegevus isheemilise ajuinsuldi korral Õde
Eakate liikumisaktiivsust mõjutavad tegurid ja õe osa kehalise aktiivsuse suurendamiseks Õde
Omastehooldajate toimetulekut mõjutavad tegurid vähihaigete koduses hoolduses Õde
Koerapidamise parasitoloogilised ohud  Bioanalüütik
Ülekaalulisusega kaasnevad psühholoogilised ja sotsiaalsed probleemid. Pereõe roll ülekaalulisuse ennetamisel Õde
Migreenihoogude ennetamise ja leevendamise võimalused õendustegevuses tänapäeval Õde
Ultraviolettkiirgus ja selle mõju inimorganismile ning õe roll negatiivsete tagajärgede ennetamisel Õde
Õe ja arsti vaheline suhe ja koostöö ning seda mõjutavad tegurid Õde
Puukborrelioos ehk Lyme tõbi. Epidemioloogiline protsess ja ennetamine Õde
Õlaliigese endoproteesimisjärgne füsioteraapia Füsioterapeut
 Mõõduka intensiivsusega aeroobse harjutuskompleksi mõju emaka kontraktiilsele aktiivsusele ja loote südame löögisagedusele raseduse teisel trimestril Ämmaemand
Alatoitumise risk ja selle ennetamine eakatel Õde
Tartumaa lapsevanemate suhtumine tuulerõugete vastasesse vaktsineerimisse ja seda mõjutavad tegurid Tervisekaitse spetsialist
Kõritoru alternatiivse vahendina endotrahheaalsele intubatsioonile Lõuna-Eesti kiirabide õebrigaadides Õde
Haava sulgemiseks kasutatavad vahendid Õde
Puukborrelioos ehk Lyme'i tõbi, Lyme'i järgne sündroom ja sellega seonduv õendusabi Õde
Sünnitusjärgne inkontinentsus naistel Õde
Uue fiksaatori Histochoice uuring SA TÜK patoloogia teenistuse histoloogia laboris Bioanalüütik
Raseda radioloogiatehniku töötamise võimalused erinevates Eesti haiglates Radioloogiatehnik
Mokatubakas ja selle tarbimine Jõgeva maakonna gümnaasiumiõpilaste seas Tervisekaitse spetsialist
Venitusharjutuste efektiivsus spastilisuse ravis  Füsioterapeut
Opioidasendusravi ja sellega seotud õendusabi  Õde
Jaemüügis olevate mänguasjade vastavus müra piirnormidele ning lapsevanemate teadlikkus mänguasjadega seotud mürast ja selle kahjulikust mõjust  Tervisekaitse spetsialist
Rasedusaegne intiimsuhte vägivald ja ämmaemanda roll intiimsuhte vägivalla korral Ämmaemand
Põhja-Eesti regionaalhaigla radioloogiaõdede/-tehnikute töömotivatsiooni mõjutegurid Radioloogiatehnik
I ja II trimestri ultraheliuuringuga seotud rasedate ootused ja uuringul osalemise otsust mõjutavad infoallikad Ämmaemand
Propriotseptiivse neuromuskulaarse fasiliteerimise olemus ja efektiivsus võrreldes staatilise venitusega liigesliikuvuse arendamisel Füsioterapeut
Inimeste teadlikkus toiduga kokkupuutuvatest materjalidest ja esemetest tuleneda võivatest ohtudest ning märgistusest  Tervisekaitse spetsialist
Erialaste teadmiste mõju ämmaemandate rasedusele ja sünnitusele Ämmaemand
Ujumis- ja liikumistundide mõju analüüs Tartu linna nelja-aastaste laste kehalisele võimekusele Füsioterapeut
Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendi kodust toimetulekut mõjutavad tegurid, rehabilitatsioonivõimalused ja õendustegevus Õde
Enneaegsete vastsündinute parenteraalse toitmise iseärasused ja õendustegevus Õde
Lapseea palavik, selle leevendamise võtted ja sellega seotud väärarusaamad lapsevanematel Õde
Tallinna radioloogiatehnikute hinnang oma kiirguskaitse- alasele teadlikkusele Radioloogiatehnik
Enneaegsetele vastsündinutele tehtavad käelised tegevused, nende kestus ja sagedus Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku neonatoloogia osakonna intensiivravipalatites Õde
Lastevanemate ja õpetajate suhtumine lasteaia ruumide tuulutamisse Tartu linna ja maakonna lasteaedade näitel  Tervisekaitse spetsialist
Terviseliikumisega kaasnevad kaebused ja vigastused ning esmaabi kodus Õde
Tartumaa mitteametlike supluskohtade olukord Tervisekaitse spetsialist
Noorukite idiopaatiline skolioos, mittekirurgilised ravivõimlalused ning õe osa selle ennetamises Õde
Nitritite sisaldus Eestis müügil olevates keeduvorstides ja viinerites  Tervisekaitse spetsialist
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengite suhtumine ja hõlmatus vaktsineerimisega A(H1N1) gripi suhtes  Tervisekaitse spetsialist
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava esmakursuslaste alkoholi, tubaka ja narkootikumide tarbimisharjumused ja hoiakud tarbimise suhtes Õde
 K-vitamiini kasutamine ja manustamise viisid neonataalsel perioodil vastsündinute hemorraagilise tõve ennetamiseks Ämmaemand
Õendusüliõpilaste ning õdede kutsealased väärtused ja hoiakud ning neid mõjutavad tegurid Õde
Kehalise aktiivsuse kasutamine ärevushäirete ravis  Füsioterapeut
Radioloogiatehnikute töömotivatsiooni mõjutegurid erinevates Eesti maakonnahaiglates Radioloogiatehnik
Füüsilise stressi mõju mehe reproduktiivtervisele  Bioanalüütik
Õe töökeskkonnast tingitud luu-ja lihaskonna vaevused ning luu-ja lihaskonna vaevuste ennetus- ja leevendusvõimalused Õde
 Posttraumaatilise stressihäire korral esinevad õudusunenäod ja nendele rakendatav õendustegevus Õde
Hüppe- ja põlveliigese vigastused võrkpallis: tekkepõhjused, riskifaktorid  Füsioterapeut
Bioanalüütiku kvalifikatsioo ja tööülesnded patoloogia laboris Bioanalüütik
Sünnitusasendi valikut, lahkliha terviklikkust ja sünnitusjärgset perioodi mõjutavad tegurid väljutusperioodis Ämmaemand
Traumaatiline seljaaju kahjustus, sellega kaasnevad komplikatsioonid ning füsioterapeutilise sekkumise meetodid Füsioterapeut
Pediculosis capitis'ega kaasnevad õendusprobleemid ja õendustegevus lastel Õde
Rinnavähi kiiritusravi järgseid hilisreaktsioone mõjutavad tegurid Radioloogiatehnik
Passiivne eutanaasia õendusabi seisukohast Õde
Kiirabibrigaadi liikmete teadmised ergonoomilistest põhimõtetest ning tööst põhjustatud tugi-liikumisaparaadi probleemid  Füsioterapeut
Vastsündinute ja imikute valu ning valu hindamine valuskaalade abil Õde
Mastektoomiajärgne lümfödeem, sellega seotud probleemid ning enamkasutatavad ravimeetodid  Füsioterapeut
Madalasagedusliku pulseeriva elektromagnetvälja teraapia mõju kroonilise alaseljavaluga patsientide lülisamba nimmeosa liikuvusele ja alaseljavalu intensiivsusele  Füsioterapeut
Muutused kiiruslikus võimekuses 16-18 aastastel jalgpalluritel pärast spetsiifilist treeningprogrammi ning selle mõju vigastuste vältimisel  Füsioterapeut
Päästeteenistujate teadlikkus vahetustega tööga kaasnevatest terviseriskidest Tartu päästekomando näitel  Tervisekaitse spetsialist
Kuuekuulise trampoliinhüppe treeningu mõju lülisamba biomehaanilise jäikuse ja liikuvuse näitajatele ning ühekordse trampoliinhüppe treeningu vahetu mõju lülisamba jäikusele  Füsioterapeut
Jäätmete põletamisega seonduvad probleemid ja inimeste teadlikkus sellest Põlvamaal  Tervisekaitse spetsialist
Hällisurm ja lähedaste toetamine leinaga toimetulekul Õde
Meeste ettevalmistus partneri raseduseks ja sünnituseks ning sünnituse juures viibimise mõju meeste seksuaalsusele Ämmaemand
Õendustegevus esmase psühhoosi korral Õde
Transseksuaalse patsiendi elukvaliteet ja transseksuaalse patsiendi elukvaliteeti mõjutavad õendustegevused Õde
 Lamatiste tekke riski hindamine ja õendustegevused ühe üldhaigla hooldusravi osakonna õendusdokumentatsiooni põhjal Õde
Adenoviiruse esinemissagedus gastroenteriidi põhjustajana Eestis  Tervisekaitse spetsialist
Posttraumaatiline stresshäire füüsiliselt ja seksuaalselt väärkoheldud naistel ja sellest tulenev õendusabi Õde
Sisekõrva implantatsiooni protsess ja õendustegevus Õde
Transseksuaalsete patsientide terviseriskid ja efektiivne suhtlemine transseksuaalsete patsientidega Õde
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekavade üliõpilaste religioossus Õde
Õdede kitlite ja mobiiltelefonide kasutamise, hooldamise tavad ning seosed nende ja mikrobioloogilise kontaminatsiooni vahel Õde
Rotaviiruse esinemissagedus gastroenteriidi põhjustajana  Bioanalüütik
Naiste ootused sünnitusele ja tegelikkus Võru, Valga ja Põlva haigla näitel Ämmaemand
Haavade vaakumravi ja õendustegevused Õde
Füsioterapeutide rahulolu kutseala arenguga  Füsioterapeut
Bioanalüütiku roll ja ülesanded Eesti kliinilise keemia laborites  Bioanalüütik
Füüsiline koormus radioloogiatehniku töös ja selle vähendamine Radioloogiatehnik
Erakorraliste analüüside liikumise kiirus Tartu Ülikooli Kliinikumi Ühendlaboris BA
Pahaloomuliste kasvajatega haigete alternatiivravi kogemused Õde
Maovähendusoperatsiooni läbinud patsientide postoperatiivsed õendusprobleemid ja õendustegevused Õde
Propritseptiivse neuromuskulaarse fasiliteeriva venituse mõju liigesliikuvusele Füsioterapeut
Õdede kaastundeväsimus ja selle vältimise võimalused Õde
Standardiseeritud uriini sademe leukotsüütide mikroskoopia kvaliteedikontroll Bioanalüütik
Jõgevamaa üldhariduskoolide abiturientide riskikäitumine Õde
Ämmaemanda roll prenataalse depressiooniga patsiendi ära tundmisel, nõustamisel ja ravi toetamisel Ämmaemand
Tartu linna ja maakonna pereõdede teadmised grippi nakatumise ennetamise võimalustest ning hoiakud gripivastase vaktsineerimise suhtes Õde
Palliatiivset ravi saavate laste perede probleemid ja perekondade toetamine Õde
Koronaarangiograafia järgne õendustegevus Õde
Raadiosageduslik ablatsioon neeru-ja maksakasvajate ravis ja radioloogiaõe/-tehniku roll protseduuri läbiviimisel Radioloogiatehnik
Noroviiruse esinemine gastroenteriidi põhjustajana Eestis Tervisekaitse spetsialist
Ülevaade alaseljavalu põhjustavatest rühihäiretest ja füsioterapeutilistest sekkumistest  Füsioterapeut
 Naiste rahulolu mõjutavad tegurid seoses sünnitusabiteenusega SA Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku sünnitusosakonnas ajavahemikul 01.05.2011- 31.06.2011 Ämmaemand
Seljaaju traumaga patsiendi radioloogiline uurimine Radioloogiatehnik
Hinnang lülisamba vetruvusele ja sagitaalprofiilile raseduse kolmandal trimestril ja sünnitusjärgsel perioodil  Füsioterapeut
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe 4. kursuse üliõpilaste migratsioonivalmidus Õde
Funktsionaalse elektrilise stimulatsiooni mõju kroonilise insuldi patsiendi hemipleegilisele alajäsemele  Füsioterapeut
Afaasiaga patsiendi õendusprobleemid, õendusabi, rehabilitatsioon, patsiendi ja tema lähedaste õpetus Õde
Imikute ja väikelaste põletused, nende tekkepõhjused ja õendustegevused Õde
Vesivõimlemise mõju juveniilse idiopaatilise artriidiga 10-15 aastaste laste alajäsemete funktsionaalsusele  Füsioterapeut
Bioanalüütiku koht ja roll Eesti immunoloogia laborites Bioanalüütik
Kolesterool ateroskleroosi riskitegurina teaduslikus- ja populaarteaduslikus kirjanduses aastatel 2000-2010 Bioanalüütik
Digitaalradiograafia uuring ja radioloogiatehnikute ettevalmistusest uue tehnikaga töötamiseks Radioloogiatehnik
Eesti õdede terviskäitumine - riskikäitumine Õde
Bioanalüütiku roll Eesti kliinilise keemia laborites Bioanalüütik
Eakate ärevushäired ja õendusabi Õde
Harjumaa mitteametlike randade helmintoloogiline ohtlikkus  Tervisekaitse spetsialist
Treening ja toitumine - müüdid ja faktid  Füsioterapeut
Mokatubakas ja selle tarbimine Jõgeva linna gümnaasiumiõpilaste seas  Tervisekaitse spetsialist
Patsientide rahulolu röntgenoloogiliste protseduuride läbiviimisega SA Ida-Viru Keskhaigla kompuutertomograafia kabinetis Radioloogiatehnik
 Õpetajate valmisolek seksuaalkasvatuslike teemade käsitlemiseks Ämmaemand
Bioanalüütiku roll hematoloogia laboris Bioanalüütik