2011. aastal kaitstud lõputööde nimekiri

Autor Pealkiri
Adlas, Triinu Raseduse katkestamisele eelnev nõustamine Euroopa riikides, seda mõjutavad tegurid ning ämmaemanda roll nõustajana
Aasmäe, Triin Hemogrammi metoodika kirjeldus Tartu Tervishoiu Kõrgkooli
Ahven, Ingrid Keskealiste meeste elustiil ja terviseprobleemid
Allik, Eliko Fiksaator FineFix uuring SA TÜK Patoloogia teenistuse histoloogia laboris
Antonova, Jelena Ratsutamisteraapia spastilise tserabraalparalüüsiga laste rehabilitatsioonis 
Arumäe, Sirly 7-9 klassi õpilaste toitumisharjumused ja neid mõjutavad tegurid kolme maakooli näitel
Arumäe, Tiina Fibromüalgia all kannatavate patsientide elukvaliteeti mõjutavad tegurid
Astover, Diana Lõuna-Eesti Haigla töötajate rahulolu töökorralduse ja töötingimustega
Auli Mariliis Anorexia nervosa, bulimia nervosa ja liigsöömishäire diagnoosiga patsientide kehataju ning füsioteraapia vajalikkus söömishäirete ravis 
Balašova, Tatjana Madalasagedusliku pulseeriva elektromagnetvälja teraapia mõju gonartroosiga patsientide kehalisele sooritusvõimele ja põlve valu intensiivsusele 
Bannikova, Jekaterina
Ovitskaja, Tatjana
Hoolduskodus või geriaatria osakonnas viibivate eakate toitumisprobleemid ja õendusabi
Boldyreva, Kristina  Insuldijärgsed patsiendi õendusprobleemid ja õendustegevused erinevates taastusravi faasides
Botsanova, Larissa Linnas, Ülle Ravipaastumine ja sellega seotud soovitused
Bubnova, Natalja
Komp, Anne
Pahaloomulise eesnäärme kasvajaga patsiendi elukvaliteedi muutused erinevate ravimeetodite korral ja nendega seonduvad õendusprobleemid ning õendustegevused
Dekte, Irina  Põletikuliste luuhaiguste piltdiagnostika
Djomina, Kerli Madalasagedusliku pulseeriva terapeutilise elektromagnetvälja toime gonartroosiga haigete valu intensiivsusele ja põlveliigese liikuvusele 
Eek-Kiiker, Tiina Õendus-ja hoolduspersonali töösoorituste ajakulu traumatoloogia osakonnas ühe haigla näitel
Eljas, Liina Sherborne arenguline liikumine rehabiliteerimise ja arendusravi toetava võimalusena 
Gorbik, Inna Diabeediga meespatsientide erektsioonihäire ja sellega seotud muutused elukvaliteedis
Haabma, Inga Uriini ribatesti metoodika kirjeldus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis
Haidak Maarika Pseudomonas aerugiosa, staphylococcus aureus ja coli-laadsete bakterite leidumine silmakosmeetika testrites 
Herr, Ele Siiratud neeruga patsientide elukvaliteeti mõjutatavad tegurid ning õendustegevused elukvaliteedi edendamiseks
Jaanimägi, Tiina Mobiiltelefoni kasutamisharjumused ja teadlikkus selle võimalikust kahjulikust toimest tervisele 9.-12. klassi Võrumaa õpilaste seas
Jaansoo, Relika Madalasagedusliku pulseeriva terapeutilise elektromagnetvälja toime alaseljavaluga patsientide valu intensiivsusele ja füüsilisele sooritusvõimele 
Jaanus Anneliis Tugi-liikumisaparaadi probleemide preventsioon ja esinemine taastusravi osakonna personalil 
Joost, Urmeli 2. tüüpi diabeeti põdevate ja toetavat ravi saavate patsientide toitumiskäitumine ja liikumisaktiivsus
Joosu, Kertu Eesti kaadrikaitseväelaste terviskäitumine - tervis-ja toitumiskäitumine ning liikumisaktiivsus
Josiptšuk, Aleksandra Staatilise tasakaalu näitajate võrdlus raseduse kolmandal trimestril ja sünnitusjärgsel perioodil 
Junolainen, Maarit Pilatese meetodi mõju füsioteraapias alaseljavalu korral
Jänessoo, Liis  Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendi elukvaliteet haiguse ägenemisfaasis ja patsiendi toetamise võimalused
Järvroos, Marianne Atüüpiliste mükobakterite esinemine ja laboratoorne diagnostika 
Jürgenson, Kristiina
Nikanorova, Tatjana 
Radiodiagnostilised südameuuringud ja radioloogiatehniku osatähtsus uuringute läbiviimisel
Jüriado, Kersti  Makrosoomsete vastsündinute perinataalne lõpe, sõnnitusabi sekkumised ja olulised andmed sünnituse plaani koostamiseks SA Tartu Kliinikumi naistekliiniku dokumentatsiooni andmeil aastatel 2005-2007
Kadakmaa, Maivi Sugulisel teel levivate patogeenide molekulaarne kompleksdiagnostika rasedatel
Kalder, Kerit Keemiaravi kõrvalmõjud ja sellega seonduv õendusabi
Kalind, Kersti HIV- positiivsete emade imikute psühhomotoorse arengu hindamine Bayley skaala abil 
Kalistratov, Ilja Kroonilist ekseemi põdevate kooliealiste laste ja noorukite elukvaliteedi muutused ning sellega seonduvad õendustegevused 
Kaljuvee, Meelike Ennastvigastav käitumine noorukieas ning sellega seonduv õendustegevus
Karing Veronika Ülevaade poksist ja poksiga seotud vigastustest 
Karumaa, Gare Helicobacter pylori vastaste antikehade esinemissagedus esimese tüübi diabeeti põdevatel lastel ning noortel ja neile sooliselt ja vanuseliselt vastavatel kontrollisikutel
Kavunenko, Irina  Kaitsepõllede kasutamise efektiivsus hamba- ja rindkereülesvõtete teostamisel radiograafias
Keskküla, Kadri Kopsutransplantatsiooni patsiendi pulmonaarne rehabilitatsioon lähtuvalt füsioterapeudi seisukohast
Kivimägi, Eve Trombolüüsravi ja sellega kaasnev õendustegevus isheemilise ajuinsuldi korral
Kivine, Maiken Eakate liikumisaktiivsust mõjutavad tegurid ja õe osa kehalise aktiivsuse suurendamiseks
Kivisaar, Madli-Minna Omastehooldajate toimetulekut mõjutavad tegurid vähihaigete koduses hoolduses
Kolga, Maarja Koerapidamise parasitoloogilised ohud 
Kostjuk, Vassilina  Ülekaalulisusega kaasnevad psühholoogilised ja sotsiaalsed probleemid. Pereõe roll ülekaalulisuse ennetamisel
Kotenko, Julia
Tjopkina, Ljudmila
Migreenihoogude ennetamise ja leevendamise võimalused õendustegevuses tänapäeval
Krasno, Anastassia Ultraviolettkiirgus ja selle mõju inimorganismile ning õe roll negatiivsete tagajärgede ennetamisel
Kroon, Kati 
Sohard, Age
Õe ja arsti vaheline suhe ja koostöö ning seda mõjutavad tegurid
Kruus, Kairi  
Ivanov, Ingrid
Puukborrelioos ehk Lyme tõbi. Epidemioloogiline protsess ja ennetamine
Kukke, Ergo Õlaliigese endoproteesimisjärgne füsioteraapia
Kulberg, Kerli  Mõõduka intensiivsusega aeroobse harjutuskompleksi mõju emaka kontraktiilsele aktiivsusele ja loote südame löögisagedusele raseduse teisel trimestril
Kurvits, Triinu Alatoitumise risk ja selle ennetamine eakatel
Kuusk, Monika Tartumaa lapsevanemate suhtumine tuulerõugete vastasesse vaktsineerimisse ja seda mõjutavad tegurid
Kõomägi, Liily Kõritoru alternatiivse vahendina endotrahheaalsele intubatsioonile Lõuna-Eesti kiirabide õebrigaadides
Kängsep, Maarja Haava sulgemiseks kasutatavad vahendid
Kübar, Regina Puukborrelioos ehk Lyme'i tõbi, Lyme'i järgne sündroom ja sellega seonduv õendusabi
Lehtoja, Edrin Sünnitusjärgne inkontinentsus naistel
Lelebina, Liina  Uue fiksaatori Histochoice uuring SA TÜK patoloogia teenistuse histoloogia laboris
Lepist, Margit
Maasing, Margit
Viirmäe, Irina
Raseda radioloogiatehniku töötamise võimalused erinevates Eesti haiglates
Liiver, Reili Mokatubakas ja selle tarbimine Jõgeva maakonna gümnaasiumiõpilaste seas
Lillemaa, Mari Venitusharjutuste efektiivsus spastilisuse ravis 
Litovtsenko, Veronika Opioidasendusravi ja sellega seotud õendusabi 
Loimet, Kaidi Jaemüügis olevate mänguasjade vastavus müra piirnormidele ning lapsevanemate teadlikkus mänguasjadega seotud mürast ja selle kahjulikust mõjust 
Loks, Eva Rasedusaegne intiimsuhte vägivald ja ämmaemanda roll intiimsuhte vägivalla korral
Luik, Annika   
Raja, Kaisa
Põhja-Eesti regionaalhaigla radioloogiaõdede/-tehnikute töömotivatsiooni mõjutegurid
Lõmps, Pille I ja II trimestri ultraheliuuringuga seotud rasedate ootused ja uuringul osalemise otsust mõjutavad infoallikad
Lätt Indrek Propriotseptiivse neuromuskulaarse fasiliteerimise olemus ja efektiivsus võrreldes staatilise venitusega liigesliikuvuse arendamisel
Lätting Kadre Inimeste teadlikkus toiduga kokkupuutuvatest materjalidest ja esemetest tuleneda võivatest ohtudest ning märgistusest 
Maala, Kersti Erialaste teadmiste mõju ämmaemandate rasedusele ja sünnitusele
Madar, Laura Ujumis- ja liikumistundide mõju analüüs Tartu linna nelja-aastaste laste kehalisele võimekusele
Mark, Maive  Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendi kodust toimetulekut mõjutavad tegurid, rehabilitatsioonivõimalused ja õendustegevus
Martjukova, Andzelika  Enneaegsete vastsündinute parenteraalse toitmise iseärasused ja õendustegevus
Mikk, Agnes Lapseea palavik, selle leevendamise võtted ja sellega seotud väärarusaamad lapsevanematel
Murzinova, Jelena
Gretsnevkina, Nadežda
Tallinna radioloogiatehnikute hinnang oma kiirguskaitse- alasele teadlikkusele
Mällo, Piret Enneaegsetele vastsündinutele tehtavad käelised tegevused, nende kestus ja sagedus Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku neonatoloogia osakonna intensiivravipalatites
Männiste Jane Lastevanemate ja õpetajate suhtumine lasteaia ruumide tuulutamisse Tartu linna ja maakonna lasteaedade näitel 
Nassar, Triin Terviseliikumisega kaasnevad kaebused ja vigastused ning esmaabi kodus
Noormets, Kristjan Tartumaa mitteametlike supluskohtade olukord
Okhendushkevitch, Alina  Noorukite idiopaatiline skolioos, mittekirurgilised ravivõimlalused ning õe osa selle ennetamises
Orro, Merit Nitritite sisaldus Eestis müügil olevates keeduvorstides ja viinerites 
Oru, Signe Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengite suhtumine ja hõlmatus vaktsineerimisega A(H1N1) gripi suhtes 
Padesaar, Kätlin Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava esmakursuslaste alkoholi, tubaka ja narkootikumide tarbimisharjumused ja hoiakud tarbimise suhtes
Pahhomova, Taissia  K-vitamiini kasutamine ja manustamise viisid neonataalsel perioodil vastsündinute hemorraagilise tõve ennetamiseks
Parv, Katrin Õendusüliõpilaste ning õdede kutsealased väärtused ja hoiakud ning neid mõjutavad tegurid
Peiker Helena Kehalise aktiivsuse kasutamine ärevushäirete ravis 
Pinnar, Ande Radioloogiatehnikute töömotivatsiooni mõjutegurid erinevates Eesti maakonnahaiglates
Poolak, Ursula Füüsilise stressi mõju mehe reproduktiivtervisele 
Prokofjeva, Merike Õe töökeskkonnast tingitud luu-ja lihaskonna vaevused ning luu-ja lihaskonna vaevuste ennetus- ja leevendusvõimalused
Prokofjeva, Moonika  Posttraumaatilise stressihäire korral esinevad õudusunenäod ja nendele rakendatav õendustegevus
Puis, Jörgen Hüppe- ja põlveliigese vigastused võrkpallis: tekkepõhjused, riskifaktorid 
Punak, Laura Bioanalüütiku kvalifikatsioo ja tööülesnded patoloogia laboris
Puusta, Kerli Sünnitusasendi valikut, lahkliha terviklikkust ja sünnitusjärgset perioodi mõjutavad tegurid väljutusperioodis
Põder, Grete Traumaatiline seljaaju kahjustus, sellega kaasnevad komplikatsioonid ning füsioterapeutilise sekkumise meetodid
Põder, Laivi Pediculosis capitis'ega kaasnevad õendusprobleemid ja õendustegevus lastel
Põldveer, Margot
Nigumann, Edith
Rinnavähi kiiritusravi järgseid hilisreaktsioone mõjutavad tegurid
Rahhimova, Irina Passiivne eutanaasia õendusabi seisukohast
Raidvere Marit Kiirabibrigaadi liikmete teadmised ergonoomilistest põhimõtetest ning tööst põhjustatud tugi-liikumisaparaadi probleemid 
Raig, Mari Vastsündinute ja imikute valu ning valu hindamine valuskaalade abil
Rappu, Katrina Mastektoomiajärgne lümfödeem, sellega seotud probleemid ning enamkasutatavad ravimeetodid 
Raud, Kadri-Liis Madalasagedusliku pulseeriva elektromagnetvälja teraapia mõju kroonilise alaseljavaluga patsientide lülisamba nimmeosa liikuvusele ja alaseljavalu intensiivsusele 
Raudsepp, Anton Muutused kiiruslikus võimekuses 16-18 aastastel jalgpalluritel pärast spetsiifilist treeningprogrammi ning selle mõju vigastuste vältimisel 
Rebaste, Kersti Päästeteenistujate teadlikkus vahetustega tööga kaasnevatest terviseriskidest Tartu päästekomando näitel 
Rello, Johanna Kuuekuulise trampoliinhüppe treeningu mõju lülisamba biomehaanilise jäikuse ja liikuvuse näitajatele ning ühekordse trampoliinhüppe treeningu vahetu mõju lülisamba jäikusele 
Riistan Grete Jäätmete põletamisega seonduvad probleemid ja inimeste teadlikkus sellest Põlvamaal 
Rootsmaa, Kersti Hällisurm ja lähedaste toetamine leinaga toimetulekul
Rosenthal, Katrin Meeste ettevalmistus partneri raseduseks ja sünnituseks ning sünnituse juures viibimise mõju meeste seksuaalsusele
Rätsep, Maris Õendustegevus esmase psühhoosi korral
Rätsepso, Kristi  Transseksuaalse patsiendi elukvaliteet ja transseksuaalse patsiendi elukvaliteeti mõjutavad õendustegevused
Saluorg, Ruth  Lamatiste tekke riski hindamine ja õendustegevused ühe üldhaigla hooldusravi osakonna õendusdokumentatsiooni põhjal
Sarapuu, Doris Adenoviiruse esinemissagedus gastroenteriidi põhjustajana Eestis 
Sarv, Reet Posttraumaatiline stresshäire füüsiliselt ja seksuaalselt väärkoheldud naistel ja sellest tulenev õendusabi
Savostkina, Alina Sisekõrva implantatsiooni protsess ja õendustegevus
Sikk, Katrin Transseksuaalsete patsientide terviseriskid ja efektiivne suhtlemine transseksuaalsete patsientidega
Sinilaht, Ave
Vaiksaar, Rhoda
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekavade üliõpilaste religioossus
Sobchenko, Kristina Õdede kitlite ja mobiiltelefonide kasutamise, hooldamise tavad ning seosed nende ja mikrobioloogilise kontaminatsiooni vahel
Solovjova, Jekaterina Rotaviiruse esinemissagedus gastroenteriidi põhjustajana 
Soome, Eliisa Naiste ootused sünnitusele ja tegelikkus Võru, Valga ja Põlva haigla näitel
Stepanova, Leana  Haavade vaakumravi ja õendustegevused
Suvi,Maria                        Viks, Kadri Füsioterapeutide rahulolu kutseala arenguga 
Suvorov, Roman Bioanalüütiku roll ja ülesanded Eesti kliinilise keemia laborites 
Šakevitš, Olga
Buldakova, Viktoria
Füüsiline koormus radioloogiatehniku töös ja selle vähendamine
Tafitšuk, Diana Erakorraliste analüüside liikumise kiirus Tartu Ülikooli Kliinikumi Ühendlaboris
Talvik, Jane Pahaloomuliste kasvajatega haigete alternatiivravi kogemused
Tamm, Kersti Maovähendusoperatsiooni läbinud patsientide postoperatiivsed õendusprobleemid ja õendustegevused
Tarkmees, Dagmar Propritseptiivse neuromuskulaarse fasiliteeriva venituse mõju liigesliikuvusele
Teder, Tiiu  Õdede kaastundeväsimus ja selle vältimise võimalused
Toit, Peeter Standardiseeritud uriini sademe leukotsüütide mikroskoopia kvaliteedikontroll
Tolk, Kristi Jõgevamaa üldhariduskoolide abiturientide riskikäitumine
Tomberg, Kati Ämmaemanda roll prenataalse depressiooniga patsiendi ära tundmisel, nõustamisel ja ravi toetamisel
Tähemaa, Ingrid Tartu linna ja maakonna pereõdede teadmised grippi nakatumise ennetamise võimalustest ning hoiakud gripivastase vaktsineerimise suhtes
Udras, Kaidi  Palliatiivset ravi saavate laste perede probleemid ja perekondade toetamine
Unt, Jaanika Koronaarangiograafia järgne õendustegevus
Ustav, Marit Raadiosageduslik ablatsioon neeru-ja maksakasvajate ravis ja radioloogiaõe/-tehniku roll protseduuri läbiviimisel
Uusmaa Kristi Noroviiruse esinemine gastroenteriidi põhjustajana Eestis
Vahesalu Kaisa Ülevaade alaseljavalu põhjustavatest rühihäiretest ja füsioterapeutilistest sekkumistest 
Vahtel, Käthlin  Naiste rahulolu mõjutavad tegurid seoses sünnitusabiteenusega SA Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku sünnitusosakonnas ajavahemikul 01.05.2011- 31.06.2011
Valdman, Artjom
Uustalu, Meelis
Seljaaju traumaga patsiendi radioloogiline uurimine
Valk, Andra Hinnang lülisamba vetruvusele ja sagitaalprofiilile raseduse kolmandal trimestril ja sünnitusjärgsel perioodil 
Valss, Jane Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe 4. kursuse üliõpilaste migratsioonivalmidus
Vasli, Anna Funktsionaalse elektrilise stimulatsiooni mõju kroonilise insuldi patsiendi hemipleegilisele alajäsemele 
Vassiljeva, Julia Ponomarenko,Kristina        Afaasiaga patsiendi õendusprobleemid, õendusabi, rehabilitatsioon, patsiendi ja tema lähedaste õpetus
Velba, Taimi Imikute ja väikelaste põletused, nende tekkepõhjused ja õendustegevused
Velgan, Maria Vesivõimlemise mõju juveniilse idiopaatilise artriidiga 10-15 aastaste laste alajäsemete funktsionaalsusele 
Venski, Mirian Bioanalüütiku koht ja roll Eesti immunoloogia laborites
Verev, Liilija Kolesterool ateroskleroosi riskitegurina teaduslikus- ja populaarteaduslikus kirjanduses aastatel 2000-2010
Vesselova, Olga Digitaalradiograafia uuring ja radioloogiatehnikute ettevalmistusest uue tehnikaga töötamiseks
Vettik, Eili Eesti õdede terviskäitumine - riskikäitumine
Viksi, Riin  Bioanalüütiku roll Eesti kliinilise keemia laborites
Virro, Kristiina Eakate ärevushäired ja õendusabi
Virtmann Joko Harjumaa mitteametlike randade helmintoloogiline ohtlikkus 
Viskar, Rene Treening ja toitumine - müüdid ja faktid 
Voog, Egle Mokatubakas ja selle tarbimine Jõgeva linna gümnaasiumiõpilaste seas 
Voronov, Anton
Motõgullina, Jekaterina
Patsientide rahulolu röntgenoloogiliste protseduuride läbiviimisega SA Ida-Viru Keskhaigla kompuutertomograafia kabinetis
Vänzel, Elen  Õpetajate valmisolek seksuaalkasvatuslike teemade käsitlemiseks
Värva, Reelika Bioanalüütiku roll hematoloogia laboris
Jõesaar, Eve Ülenurme Gümnaasiumi 6.-12. klasside õpilaste teadlikkus koolitervishoiuteenusest ja ootused sellele
Smirnov, Igor
Karmazin, Dmitri 
RT