Kaitstud lõputööd 2010. aastal

Lõputöödega saab tutvuda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogus.

Lõputöö pealkiri Õppekava
Ahja valla omastehooldajate probleemid ja õendusabi võimalused Õde
Internetisõltuvus noorukite seas ning õe võimalused internetisõltuvuse ennetamisel Õde
 Alajäsemete pikkuse lahknevus ja selle mõju organismile ning füsioteraapia kasutamine jäseme pikendamise protsessis Füsioterapeut
Õendusprobleemid ja õendustegevus eakate patsientide õlavöötme trauma puhul Õde
Noorukite depressioon ja õendusabi Õde
Õe tegevuse eetilise ja kultuurilise pädevuse aspekte perianesteesia õenduses Õde
Opioidide kasutamine kroonilise valu ravis, sellega seonduvad probleemid ja õendusabi Õde
Naise vaimne tervis üleminekuea pre- ja perimenopausi perioodil ja võimalused vaimse tervise edendamiseks Õde
Patsientide ja nende lähedaste infovajadused ning selle rahuldamine SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Südamekliinikus Õde
Ambulatoorse bipolaarse meeleoluhäirega patsiendi ja lähedaste toimetulekut mõjutavad tegurid, õendusprobleemid ning õendustegevus Õde
Radioloogiatehniku tööharjumused seoses haiglainfektsiooni vältimisega Radioloogiatehnik
Skisofreeniasse haigestumise mõju patsiendile ja tema igapäevasele toimetulekule ning eneseabi meetodid haigusega toimetulekuks Õde
Kopsuvähiga patsiendi õendusprobleemid ja õendustegevused Õde
Patsientide rahulolu mammograafia uuringuga Radioloogiatehnik
Viienädalase kepikõnnitreeningu mõju müasteeniahaige füüsilisele väsimusele, koormustaluvusele ja lihasjõule Füsioterapeut
Dermatofüütide esinemine kliinilises materjalis jalaseente kahtluse korral Bioanalüütik
Kooliealiste laste ülekaalulisus ja rasvumine: olemus, põhjused, tagajärjed ja ravi ning õe osa ravis Õde
Kõnnitreeningu mõju teist tüüpi diabeedihaige tervislikule seisundile Füsioterapeut
Radioloogiatehnikute teadmised töö terviseriskidest ja nende vältimise võimalusest Tallinna haiglates Radioloogiatehnik
 Füsioteraapia kasutamise võimalused lülisamba nimmepiirkonna osteokondroosi puhul Füsioterapeut
Vettesünnituste ning traditsiooniliste sünnituste tulemuste võrdlus SA TÜK Naistekliiniku sünnitusosakonnas aastatel 2008-2009 Ämmaemand
Rasedusaegse alaseljavalu leevendamine alternatiivmeditsiini meetoditega Füsioterapeut
Radioloogiatehniku kutsealase arengu mõjutegurid ja võimalused Tallinnas Radioloogiatehnik
1-6 aastase lapse suuhügieen ja õendustegevus lapsevanemate teavitamisel ja nõustamisel Õde
Naiste unehäired sünnitusjärgses perioodis ning unehäiretega kaasnev õendustegevus Õde
Kutsetegevusega seotud ioniseeriva kiirguse võimalik toime radioloogiatehnikule raseduse ajal Radioloogiatehnik
Glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaasi meetodi verifitseerimine Bioanalüütik
6-12 aastaste laste käitumishäired ja sellega seotud õendustegevus Õde
Harjumaa supluskohtade olukord ja vastavus kehtestatud nõuetele Tervisekaitse spetsialist
Hemodialüüsravil oleva patsiendi õendusprobleemid ja -tegevused Õde
Depressioon väikelapse- ja eelkoolieas ning õendustegevus Õde
Uriini testriba Combur¹º UX usaldusväärsust iseloomustavad karakteristikud Bioanalüütik
Veregrupi fenotüpiseerimise vajadus rasedatel ja transfusiooni saanud patsientidel SA Ida-Viru Keskhaigla verekabineti andmete põhjal Bioanalüütik
Coli-laadsete bakterite ja Escherichia Coli tuvastamine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ruumide pindadel ja tudengite kätel Bioanalüütik
Tehislike vitamiinide ja mineraalide kasutamine Haapsalu 11. klasside õpilaste näitel Tervisekaitse spetsialist
Meningiit lastel ning sellest tulenev õendusabi Õde
Imetamisega seotud hoiakud isadel, nende mõju imetamisele ning seda mõjutav tervishoiutöötaja tegevus Ämmaemand
Lapsepõlves diagnoositud ägeda lümfoblastilise leukeemia patsientide keemia-ja kiiritusravijärgsed hilistüsistused ning õendustegevus hilistüsistuste ennetamisel Õde
Mokatubaka kasutamine Tartu ja Tallinna spordiklassidega gümnaasiumite õpilaste seas ning teadlikkus mokatubaka kasutamisest tulenevatest tervisemõjudest Tervisekaitse spetsialist
Hooldekodudes elavate eakate ravimite kasutamine ja ennetav õendustegevus Õde
Elustamisjärgne seisund ning Cool Gard´i jahutussüsteemiga patsiendi õendusabi Õde
Kompuutertomograafia saatekirjade vormistamise hindamine Radioloogiatehnik
12- ja 16- aastaste tütarlaste igapäevane liikumisaktiivsus Füsioterapeut
Patsiendi eelnev informeerimine, juhendamine ja ettevalmistus magnetresonantstomograafiliseks uuringuks Radioloogiatehnik
Meessoost saalihokimängijatel esinevad vigastused ja nende ennetamine Füsioterapeut
Depressiivse reumatoidartriiti põdeva patsiendi õendusprobleemid ja õendustegevus Õde
Pereõe preventiivne töö kõrgenenud kolesteroolitasemega patsientidega Õde
Hallitusseente esinemine Jõgevamaa koolieelsetes lasteasutustes Tervisekaitse spetsialist
Terapeutilise profiiliga osakonna õdede tööaja kasutus ühe maakonna üldhaigla näitel Õde
Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaste tervisekäitumine  Õde
Ohutuskultuur Estiko Plastar AS-is Tervisekaitse spetsialist
Patsiendi teadmised kompuutertomograafia uuringul kasutatava ioniseeriva kiirguse bioloogilistest mõjudest inimese organismile Radioloogiatehnik
Hallitusseente esinemine Tartu linna koolieelsetes lasteasutustes Tervisekaitse spetsialist
Tartumaa diabeetikute poolt enimkasutavate glükomeetrite valiku tegemise põhjused Bioanalüütik
Õendustegevused eakate kukkumisega kaasnevate tüsistuste ennetamiseks Õde
Meessuguelundite varjestamise efektiivsus ja kaitsmete kasutamine röntgenülesvõtete korral Radioloogiatehnik
Kehalise aktiivsuse mõju Parkinsoni haige elukvaliteedile Füsioterapeut
 Luustiku stsintigraafia kvaliteedi tagamine nukleaarmeditsiinis Radioloogiatehnik
Vereäige hindamine CellaVision DM96 meetodil Bioanalüütik
Keelebarjäär kui õe ja patsiendi vahelist suhtlemist ja õendusabi kvaliteeti mõjutav tegur Õde
Kuuekuulise aeroobse vastupidavustreeningu tegurite ja taastumise mõju 20-35 aastaste ülekaaluliste naiste tervisenäitajatele Füsioterapeut
Jäätmete põletamisega seonduvad probleemid ja inimeste teadlikkus sellest Lääne-Virumaal Tervisekaitse spetsialist
Eesnäärmevähi avastamise ja staadiumi määramise nüüdisaegsed radioloogilised uurimismeetodid Radioloogiatehnik
Radioloogiatehnikute kutseala ajalooline kujunemine ja selle perioodid erinevate riikide näitel Radioloogiatehnik
Kopsuvähk ning sellega seotud pre- ja postoperatiivne õendustegevus Õde
Teismeliste stressreaktsioonid ja õe sekkumisvõimalused Õde
HIV positiivsete ja AIDS-i haigete elukvaliteedi langust mõjutavad tegurid ning sotsiaalne toetus ja õendustegevus elukvaliteedi säilitamisel Õde
Tartu linna pereõdede töövaldkonnad ja probleemid õdede iseseisval vastuvõtul seoses seadusemuudatustega aastal 2010 Õde
Perkutaanse endoskoopilise gastrostoomiga patsiendi õendusabi Õde
Ämmaemandate valmidus ja hinnangud sünnitusjärgses psühhoosis naisega tegelemiseks Ämmaemand
 Ergonoomiliste töövõtete ja abivahendite kasutamine SA Jõgeva Haigla statsionaari õendus- ja hoolduspersonali töös ning tööst põhjustatud terviseprobleemid Õde
Füüsilise aktiivsuse mõju luukoele ja osteoporoosi ennetamisel elukaare erinevatel etappidel Õde
Orthorexia nervosa ennetamine ning õendustegevus selle korral Õde
Koolinoorte toitumisharjumused Tartu linna- ja maakonnakoolide näitel Tervisekaitse spetsialist
Naistel mammograafiauuringu ees esinev hirm ja selle põhjused Radioloogiatehnik
Gümnaasiumiõpilaste teadlikkus augustamise ja tätoveerimise kahjulikkusest Tervisekaitse spetsialist
Õdede tervist mõjutavad töökeskkonna ohutegurid ning tegevused tervise ja töövõime tagamiseks Õde
Sesoonsete gripiviiruste esinemise sagedus, diagnoosimine ja profülaktika Bioanalüütik
Põhikooli lõpetajate teadmised sugulisel teel levivatest haigustest ja nende mõjust reproduktiivtervisele. Võrdlusuuring 2002 aastal Riina Jürise poolt tehtud uurimistöö tulemustega Ämmaemand
Meningomüelotseelega imikute ja väikelaste õendusprobleemid ja õendustegevus Õde
Hiiumaa lasteaedade mänguväljakute olukord Tervisekaitse spetsialist
Patsientide rahulolu radioloogiliste rinnanäärme invasiivsete protseduuridega Radioloogiatehnik
 Ambulatoorsete naispatsientide rahulolu informeeritusega ja nende teadmised kõhukoopa kompuutertomograafilisest uuringust Radioloogiatehnik
Pulmonaarsete komplikatsioonide käsitlus posttraumaatilise seljaaju kahjustusega patsientidel Füsioterapeut
Standardiseeritud uriini sademe erütrotsüütide mikroskoopia kvaliteedikontroll Bioanalüütik
 Hallitusseente esinemine Tartu linna lasteaedades Tervisekaitse spetsialist
Astroviiruse esinemine gastroenteriidi põhjustajana Eestis Bioanalüütik
Toidutalumatuse esinemissagedus ja sümptomaatika ning õendustegevus toidutalumatusega patsientide nõustamisel Õde
Mittemelanoomne nahavähk, basaalrakuline- ja lamerakuline kartsinoom ning õe roll selle ennetamisel Õde
Kuuekuulise aeroobse treeningu mõju 20- kuni 35- aastaste ülekaaluliste naiste kopsufunktsiooni näitajatele Füsioterapeut
Raskemetallide sisaldused Eestis müügil olevas kartulis plii näitel Tervisekaitse spetsialist
Allergilise riniidi esinemissageduse ja riskitegurite uurimiseks ankeedi sobivuse hindamine ning allergilise riniidiga seotud mutatsiooni c.2282del4 määramise metoodika optimeerimine Bioanalüütik
 Keisrilõige - sünnitusabi tõmblukk? Ämmaemand
Eesti koduõdede rahulolu oma tööga Õde
Kuuekuulise aeroobse treeningu mõju ülekaaluliste noorte naiste kehamassile ja keha koostisele Füsioterapeut
Fertiilses eas epilepsiaga naise, mehe reproduktiivtervis, pereplaneerimine ning õe roll nende nõustamisel Õde
Ülevaade kaasaegsetest automatiseeritud kõnniteraapia seadmetest ja nende rakendatavusest traumaatilise seljaaju kahjustusega patsientide taastusravis Füsioterapeut
Dehüdratatsiooni risk ja ennetamine institutsionaalsel hooldusel olevatel eakatel Õde
Söömishäired meestel, anorexia nervosa ja bulimia nervosa ning sellega kaasnevad õendusprobleemid ja õendusabi Õde
Oportunistlike patogeenide esinemine tervishoiu töötajate kitlitel ja igapäevatöös kasutusel olevatel esemetel Bioanalüütik
 Kopsu transplantatsiooni läbinud patsientide võimalikud postoperatiivsed probleemid ja nendest tulenev õendusabi Õde
 Somatoformne häire: hüpohondria ning õendusprobleemid ja -tegevus selle korral Õde
Enneaegsete vastsündinute koduõenduse vajadus AS Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusosakonna näitel Õde
Sundravil oleva patsiendi õendusprobleemid ja õendustegevus Õde
Laste kiirgusdoosid kompuutertomograafias Radioloogiatehnik
Tartu linna siseujulate vastavus tervisekaitse nõuetele ja veekvaliteet Tervisekaitse spetsialist
Ankeedi sobivuse hindamine astma esinemissageduse ja riskitegurite uurimiseks ning astmaga seotud mutatsiooni p.R501X määramise metoodika optimeerimine Bioanalüütik
Rinnavähki haigestumine ja nõustamisvõimalused õendustöötajal preoperatiivses perioodis Õde
Balletitantsijate lülisamba funktsionaalne seisund ja selle seos ülekoormusvigastustega Füsioterapeut
Seksuaalse väärkohtlemise mõju lapse psühhosotsiaalsele arengule ning õe sekkumisvõimalused Õde
 Lülisamba funktsionaalsed näitajad idiopaatilise skolioosiga naistel Füsioterapeut
Kassipidamisega seotud parasitoloogilised ohud Bioanalüütik
Unehäirete mõju lapse arengule ja tervisele, õendustegevus unehäirete korral Õde
Radiodiagnostika meetodid insuldi tüübist lähtudes Radioloogiatehnik
Kandelina ja kandekoti mõju imiku motoorsele arengule Füsioterapeut
Lülisamba kaelaosa tömbi trauma radioloogilised uuringud Radioloogiatehnik
Laste söömishäired ja õendushooldustegevus Õde
Bronhoskoopia ja sellega seonduv õendustegevus Õde
Gümnaasiumi õpilaste teadlikkus keha augustamisega seonduvatest ohtudest ja tervisekäitumine augustamisel Tervisekaitse spetsialist
Krooniliste psühhoosidega patsientide antipsühhootilise raviga soostumist mõjutavad tegurid ja õe tegevus patsientide ravisoostumuse toetamisel Õde
Täiskasvanud õppijate õpimotivatsioon ja seda mõjutavad tegurid radioloogiatehniku eriala õppijate näitel Radioloogiatehnik
Kaadrikaitseväelaste rahulolu Eesti Kaitseväes osutatava tervishoiuteenusega ja õe osa selles Õde
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Tartu Kõrgema Sõjakooli üliõpilaste une kvaliteet, seda mõjutavad tegurid ja sagedasemad unehäired Õde
Raseduse- ja imetamisaegse toitumise mõju väikelapse maitseeelistustele Ämmaemand
Müofastsia, sellega seotud probleemid ning enamkasutatavad müofastsiaalsed ravimeetodid Füsioterapeut
Võistlusspordi mõjust tütarlapse menstruaaltsükli väljakujunemisele Ämmaemand
Nägemislangusega eaka patsiendiõpetus Õde
Efektiivne suhtlemine autistliku lapsega, suhtlemist mõjutavad tegurid ja õendusabi neil patsientidel Õde
Seerumi türeotroopse hormooni (S-TSH) referentsvahemiku sobivuse hindamine Bioanalüütik
Diabeet väikelastel ja diabeeti põdeva väikelapse ja tema lähedaste õendusabi Õde
Ruumiõhu kvaliteet Tartu linna lasteaedades Tervisekaitse spetsialist
Lõuna-Eesti perearstide ja füsioterapeutide omavaheline koostöö Füsioterapeut
Õendustegevused diabeetilise labajalasündroomiga patsiendi koduse toimetuleku toetamisel Õde
Giardia lamblia diagnostika Bioanalüütik
Bioanalüütiku roll ja ülesanded Eesti mikrobioloogia laborites Bioanalüütik
Ruumiõhk Viljandi linna ja Viljandi maakonna koolides Tervisekaitse spetsialist
Harjumaa mitteametlike supluskohtade vee mikrobioloogiliste analüüside tulemuste vastavus Eesti Vabariigis kehtestatud nõuetele Bioanalüütik
 Vesipiibu kasutamine Põlvamaa koolinoorte seas ning nende teadlikkus vesipiibu kasutamisest tulenevatest tervisemõjudest Tervisekaitse spetsialist
Seksuaalselt väärkoheldud laste õendusabi Õde
Hemolüüsunud vereproovide käsitlemise metodoloogilise korrastamise efektiivsuse hindamine SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla kliinilise keemia laboris Bioanalüütik
Tartumaa lasteaedade mänguväljakute olukord Tervisekaitse spetsialist
Füüsiliselt väärkoheldud laste tugivõrgustik ja õe roll selles Õde
Diabeetiline labajala sündroom ja patsiendi õpetamine selle ennetamiseks Õde
Kroonilise prostatiidi (nimmevalu sündroomiga) haigete elukvaliteedi muutustega seonduv õendustegevus Õde
Intubeeritud vastsündinute aspireerimine avatud ja kinnise meetodiga lasteintensiivravi osakonnas Õde
Kuuekuulise aeroobse treeningu mõju 20 kuni 35 aastaste ülekaaluliste naiste anaeroobsele lävele Füsioterapeut
 Lõuna - Eesti Haigla AS Hooldusravikeskuse osakonna õdede ja hooldajate toimetulek surmaga Õde
 Rasedusaegse- ja sünnituse järgse suitsetamisharjumuse muutmine ning ämmaemanda sekkumisvõimalused suitsetamisest loobumiseks Ämmaemand
 Patsientide rahulolu röntgenoloogiliste uuringute läbiviimisega SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja AS Lääne-Tallinna Keskhaiglas Radioloogiatehnik
Rõuge perearstikeskuse patsientide rahulolu õendusabiga Õde
Patsiendi juhendamine ja ettevalmistus intravenoosseks urograafiaks Radioloogiatehnik
6-kuulise süstemaatilise aeroobse treeningu mõju 20 kuni 35-aastaste ülekaaluliste naiste kehakaalule, vererõhule ja südamelöögisagedusele Füsioterapeut
Diabeeti põdevate noorukite kohanemine haigusega ja ootused õele Õde
I- tüübi diabeeti põdevate nooremas ja keskmises koolieas laste toitumine, õendusabi ja patsiendiõpetus Õde
Atoopilise dermatiidi esinemissagedus ja riskitegurite mõju atoopilise dermatiidi väljaarenemisele Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengite hulgas: ankeedi sobivuse hindamine ning mutatsiooni HNMT C314T tuvastamise sissetöötamine Bioanalüütik
Lipiidide ja süsivesikute staatuse hindamine Eesti Maaülikooli tudengitel ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengitel ja õppejõududel Bioanalüütik