2010. aastal kaitstud lõputööde nimekiri

Autor Pealkiri
Aav, Kati Ahja valla omastehooldajate probleemid ja õendusabi võimalused
Adusoo, Virgo Adusoo, Virgo. Internetisõltuvus noorukite seas ning õe võimalused internetisõltuvuse ennetamisel
Agan, Kairi  Alajäsemete pikkuse lahknevus ja selle mõju organismile ning füsioteraapia kasutamine jäseme pikendamise protsessis
Aimse, Linda Õendusprobleemid ja õendustegevus eakate patsientide õlavöötme trauma puhul
Alberg, Liilia Noorukite depressioon ja õendusabi
Anikin, Anton Õe tegevuse eetilise ja kultuurilise pädevuse aspekte perianesteesia õenduses
Annama, Evelyn Opioidide kasutamine kroonilise valu ravis, sellega seonduvad probleemid ja õendusabi
Audova, Ana Naise vaimne tervis üleminekuea pre- ja perimenopausi perioodil ja võimalused vaimse tervise edendamiseks
Babtšenko, Tatjana Patsientide ja nende lähedaste infovajadused ning selle rahuldamine SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Südamekliinikus
Balabin, Anneli Ambulatoorse bipolaarse meeleoluhäirega patsiendi ja lähedaste toimetulekut mõjutavad tegurid, õendusprobleemid ning õendustegevus
Barkova, Kristina  
Krapivnitskaja, Larissa
Radioloogiatehniku tööharjumused seoses haiglainfektsiooni vältimisega
Belaš, Olga Skisofreeniasse haigestumise mõju patsiendile ja tema igapäevasele toimetulekule ning eneseabi meetodid haigusega toimetulekuks
Belova, Aivi            
Fetissova, Veronika
Kopsuvähiga patsiendi õendusprobleemid ja õendustegevused
Berzina, Julia Patsientide rahulolu mammograafia uuringuga
Bida, Valeria Viienädalase kepikõnnitreeningu mõju müasteeniahaige füüsilisele väsimusele, koormustaluvusele ja lihasjõule
Brovtšuk, Marjana Dermatofüütide esinemine kliinilises materjalis jalaseente kahtluse korral
Cottem, Anneli Kooliealiste laste ülekaalulisus ja rasvumine: olemus, põhjused, tagajärjed ja ravi ning õe osa ravis
Dodjak, Marika Kõnnitreeningu mõju teist tüüpi diabeedihaige tervislikule seisundile
Drai, Olga   
Saulenko, Diana
Radioloogiatehnikute teadmised töö terviseriskidest ja nende vältimise võimalusest Tallinna haiglates
Filip, Julija  Füsioteraapia kasutamise võimalused lülisamba nimmepiirkonna osteokondroosi puhul
Frettingham, Kadi Vettesünnituste ning traditsiooniliste sünnituste tulemuste võrdlus SA TÜK Naistekliiniku sünnitusosakonnas aastatel 2008-2009
Garmaš, Natalia Rasedusaegse alaseljavalu leevendamine alternatiivmeditsiini meetoditega
Gilts,Zinaida                                  Izotova, Tatjana Radioloogiatehniku kutsealase arengu mõjutegurid ja võimalused Tallinnas
Gogoladze, Olga 1-6 aastase lapse suuhügieen ja õendustegevus lapsevanemate teavitamisel ja nõustamisel
Gorobtšuk, Oksana Naiste unehäired sünnitusjärgses perioodis ning unehäiretega kaasnev õendustegevus
Gretskina, Olga Kutsetegevusega seotud ioniseeriva kiirguse võimalik toime radioloogiatehnikule raseduse ajal
Gromova, Anna Glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaasi meetodi verifitseerimine
Haabmets, Irina 6-12 aastaste laste käitumishäired ja sellega seotud õendustegevus
Heinaste, Siim Harjumaa supluskohtade olukord ja vastavus kehtestatud nõuetele
Heinsaar, Helle Hemodialüüsravil oleva patsiendi õendusprobleemid ja -tegevused
Hiir, Merli Depressioon väikelapse- ja eelkoolieas ning õendustegevus
Hussar, Anu Uriini testriba Combur¹º UX usaldusväärsust iseloomustavad karakteristikud
Jakovleva, Irina Veregrupi fenotüpiseerimise vajadus rasedatel ja transfusiooni saanud patsientidel SA Ida-Viru Keskhaigla verekabineti andmete põhjal
Jaska, Katrin Coli-laadsete bakterite ja Escherichia Coli tuvastamine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ruumide pindadel ja tudengite kätel
Jelistratov, Jaanika Tehislike vitamiinide ja mineraalide kasutamine Haapsalu 11. klasside õpilaste näitel
Kahar, Riina Meningiit lastel ning sellest tulenev õendusabi
Kaljuvee, Kristel Imetamisega seotud hoiakud isadel, nende mõju imetamisele ning seda mõjutav tervishoiutöötaja tegevus
Kalliver, Inna Lapsepõlves diagnoositud ägeda lümfoblastilise leukeemia patsientide keemia-ja kiiritusravijärgsed hilistüsistused ning õendustegevus hilistüsistuste ennetamisel
Kalma, Maarja Mokatubaka kasutamine Tartu ja Tallinna spordiklassidega gümnaasiumite õpilaste seas ning teadlikkus mokatubaka kasutamisest tulenevatest tervisemõjudest
Kanarik, Siiri Hooldekodudes elavate eakate ravimite kasutamine ja ennetav õendustegevus
Kasvand, Eneli              
Johanson, Kristina
Elustamisjärgne seisund ning Cool Gard´i jahutussüsteemiga patsiendi õendusabi
Kaun, Janne                
Tammai, Silja
Kompuutertomograafia saatekirjade vormistamise hindamine
Kazak, Anna 12- ja 16- aastaste tütarlaste igapäevane liikumisaktiivsus
Khatsko, Elena Patsiendi eelnev informeerimine, juhendamine ja ettevalmistus magnetresonantstomograafiliseks uuringuks
Kiho, Martin Meessoost saalihokimängijatel esinevad vigastused ja nende ennetamine
Kikas, Irina Depressiivse reumatoidartriiti põdeva patsiendi õendusprobleemid ja õendustegevus
Kilg, Jana Pereõe preventiivne töö kõrgenenud kolesteroolitasemega patsientidega
Kimm, Riika Hallitusseente esinemine Jõgevamaa koolieelsetes lasteasutustes
Kirss, Tiia Terapeutilise profiiliga osakonna õdede tööaja kasutus ühe maakonna üldhaigla näitel
Kivisikk, Ilona               
Tooming, Maris
Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaste tervisekäitumine 
Kokk, Kristiina Ohutuskultuur Estiko Plastar AS-is
Kopach, Irina         
Bogomolov, Larissa
Patsiendi teadmised kompuutertomograafia uuringul kasutatava ioniseeriva kiirguse bioloogilistest mõjudest inimese organismile
Kossinkova, Kristina Hallitusseente esinemine Tartu linna koolieelsetes lasteasutustes
Koval, Maria Tartumaa diabeetikute poolt enimkasutavate glükomeetrite valiku tegemise põhjused
Kovbenja, Anna Õendustegevused eakate kukkumisega kaasnevate tüsistuste ennetamiseks
Kriisa, Maare-Liis    
Silluta, Sandra
Meessuguelundite varjestamise efektiivsus ja kaitsmete kasutamine röntgenülesvõtete korral
Kustavus, Marika Kehalise aktiivsuse mõju Parkinsoni haige elukvaliteedile
Kustova, Olga             
Kokotkina, Valentina
 Luustiku stsintigraafia kvaliteedi tagamine nukleaarmeditsiinis
Kuusik, Maie Vereäige hindamine CellaVision DM96 meetodil
Kübarsepp, Kerli Keelebarjäär kui õe ja patsiendi vahelist suhtlemist ja õendusabi kvaliteeti mõjutav tegur
Küüsmaa, Maria     
Lašmanova, Jevgenia
Kuuekuulise aeroobse vastupidavustreeningu tegurite ja taastumise mõju 20-35 aastaste ülekaaluliste naiste tervisenäitajatele
Laks, Lili Jäätmete põletamisega seonduvad probleemid ja inimeste teadlikkus sellest Lääne-Virumaal
Lehtla, Helena Eesnäärmevähi avastamise ja staadiumi määramise nüüdisaegsed radioloogilised uurimismeetodid
Lemishko, Galina Radioloogiatehnikute kutseala ajalooline kujunemine ja selle perioodid erinevate riikide näitel
Lentso, Irma Kopsuvähk ning sellega seotud pre- ja postoperatiivne õendustegevus
Leppik, Jelena Teismeliste stressreaktsioonid ja õe sekkumisvõimalused
Lessing, Elis HIV positiivsete ja AIDS-i haigete elukvaliteedi langust mõjutavad tegurid ning sotsiaalne toetus ja õendustegevus elukvaliteedi säilitamisel
Lilles, Epp Tartu linna pereõdede töövaldkonnad ja probleemid õdede iseseisval vastuvõtul seoses seadusemuudatustega aastal 2010
Lokk, Kristjan Perkutaanse endoskoopilise gastrostoomiga patsiendi õendusabi
Mahlapuu, Kadri Ämmaemandate valmidus ja hinnangud sünnitusjärgses psühhoosis naisega tegelemiseks
Margens, Pille  Ergonoomiliste töövõtete ja abivahendite kasutamine SA Jõgeva Haigla statsionaari õendus- ja hoolduspersonali töös ning tööst põhjustatud terviseprobleemid
Margus, Maive Füüsilise aktiivsuse mõju luukoele ja osteoporoosi ennetamisel elukaare erinevatel etappidel
Meeksa, Eike Orthorexia nervosa ennetamine ning õendustegevus selle korral
Meeksa, Maarja Koolinoorte toitumisharjumused Tartu linna- ja maakonnakoolide näitel
Melnikova, Maria Naistel mammograafiauuringu ees esinev hirm ja selle põhjused
Mihkra, Kaie Gümnaasiumiõpilaste teadlikkus augustamise ja tätoveerimise kahjulikkusest
Mirošina, Angela Õdede tervist mõjutavad töökeskkonna ohutegurid ning tegevused tervise ja töövõime tagamiseks
Moissejeva, Tatjana Sesoonsete gripiviiruste esinemise sagedus, diagnoosimine ja profülaktika
Mägi, Katrin Põhikooli lõpetajate teadmised sugulisel teel levivatest haigustest ja nende mõjust reproduktiivtervisele. Võrdlusuuring 2002 aastal Riina Jürise poolt tehtud uurimistöö tulemustega
Mäll, Liina Meningomüelotseelega imikute ja väikelaste õendusprobleemid ja õendustegevus
Mändla, Tiina Hiiumaa lasteaedade mänguväljakute olukord
Mängel, Maila Patsientide rahulolu radioloogiliste rinnanäärme invasiivsete protseduuridega
Nahkonen, Jekaterina
Netšajeva, Natalja
 Ambulatoorsete naispatsientide rahulolu informeeritusega ja nende teadmised kõhukoopa kompuutertomograafilisest uuringust
Neilinn, Netti Pulmonaarsete komplikatsioonide käsitlus posttraumaatilise seljaaju kahjustusega patsientidel
Niinemäe, Helja Standardiseeritud uriini sademe erütrotsüütide mikroskoopia kvaliteedikontroll
Noormets, Berit  Hallitusseente esinemine Tartu linna lasteaedades
Nurk, Katre Astroviiruse esinemine gastroenteriidi põhjustajana Eestis
Orlo, Merike Toidutalumatuse esinemissagedus ja sümptomaatika ning õendustegevus toidutalumatusega patsientide nõustamisel
Palmiste, Maria Mittemelanoomne nahavähk, basaalrakuline- ja lamerakuline kartsinoom ning õe roll selle ennetamisel
Pechter, Anna-Liisa Kuuekuulise aeroobse treeningu mõju 20- kuni 35- aastaste ülekaaluliste naiste kopsufunktsiooni näitajatele
Pelska, Eleri Raskemetallide sisaldused Eestis müügil olevas kartulis plii näitel
Pensa, Evelyn Allergilise riniidi esinemissageduse ja riskitegurite uurimiseks ankeedi sobivuse hindamine ning allergilise riniidiga seotud mutatsiooni c.2282del4 määramise metoodika optimeerimine
Pihla, Tiivi  Keisrilõige - sünnitusabi tõmblukk?
Piho, Sirli Eesti koduõdede rahulolu oma tööga
Pilipenko, Maarja Kuuekuulise aeroobse treeningu mõju ülekaaluliste noorte naiste kehamassile ja keha koostisele
Pill, Katrin Fertiilses eas epilepsiaga naise, mehe reproduktiivtervis, pereplaneerimine ning õe roll nende nõustamisel
Pillaroo, Elise Ülevaade kaasaegsetest automatiseeritud kõnniteraapia seadmetest ja nende rakendatavusest traumaatilise seljaaju kahjustusega patsientide taastusravis
Pokk, Sigrid Dehüdratatsiooni risk ja ennetamine institutsionaalsel hooldusel olevatel eakatel
Poolak, Pille Söömishäired meestel, anorexia nervosa ja bulimia nervosa ning sellega kaasnevad õendusprobleemid ja õendusabi
Poren, Kerli Oportunistlike patogeenide esinemine tervishoiu töötajate kitlitel ja igapäevatöös kasutusel olevatel esemetel
Punga, Mari-Ann  Kopsu transplantatsiooni läbinud patsientide võimalikud postoperatiivsed probleemid ja nendest tulenev õendusabi
Pungiz, Erle  Somatoformne häire: hüpohondria ning õendusprobleemid ja -tegevus selle korral
Puskar, Ülle Enneaegsete vastsündinute koduõenduse vajadus AS Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusosakonna näitel
Randma, Helina Sundravil oleva patsiendi õendusprobleemid ja õendustegevus
Ratas, Sirje      
Ter-Minasjan, Jelizaveta
Laste kiirgusdoosid kompuutertomograafias
Ratasepp, Väino Tartu linna siseujulate vastavus tervisekaitse nõuetele ja veekvaliteet
Raudsepp, Liis Ankeedi sobivuse hindamine astma esinemissageduse ja riskitegurite uurimiseks ning astmaga seotud mutatsiooni p.R501X määramise metoodika optimeerimine
Raudsepp, Liivi Rinnavähki haigestumine ja nõustamisvõimalused õendustöötajal preoperatiivses perioodis
Rehkli, Ragne Balletitantsijate lülisamba funktsionaalne seisund ja selle seos ülekoormusvigastustega
Rekkand, Krista Seksuaalse väärkohtlemise mõju lapse psühhosotsiaalsele arengule ning õe sekkumisvõimalused
Rikas, Riin  Lülisamba funktsionaalsed näitajad idiopaatilise skolioosiga naistel
Rinne, Triinu Kassipidamisega seotud parasitoloogilised ohud
Rodionova, Arina Unehäirete mõju lapse arengule ja tervisele, õendustegevus unehäirete korral
Rogotovski, Dmitri
Sõptšenko, Dmitri
Radiodiagnostika meetodid insuldi tüübist lähtudes
Rohi, Merit Kandelina ja kandekoti mõju imiku motoorsele arengule
Romanenko, Stepania  Lülisamba kaelaosa tömbi trauma radioloogilised uuringud
Roost, Karin  Laste söömishäired ja õendushooldustegevus
Saar, Agne Bronhoskoopia ja sellega seonduv õendustegevus
Saaremõts, Riin Gümnaasiumi õpilaste teadlikkus keha augustamisega seonduvatest ohtudest ja tervisekäitumine augustamisel
Sarap-Haav, Eve-Riina Krooniliste psühhoosidega patsientide antipsühhootilise raviga soostumist mõjutavad tegurid ja õe tegevus patsientide ravisoostumuse toetamisel
Sarapuu, Katrin Täiskasvanud õppijate õpimotivatsioon ja seda mõjutavad tegurid radioloogiatehniku eriala õppijate näitel
Solom, Ilmar Kaadrikaitseväelaste rahulolu Eesti Kaitseväes osutatava tervishoiuteenusega ja õe osa selles
Stern, Õnne Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Tartu Kõrgema Sõjakooli üliõpilaste une kvaliteet, seda mõjutavad tegurid ja sagedasemad unehäired
Suits, Marili Raseduse- ja imetamisaegse toitumise mõju väikelapse maitseeelistustele
Sulp, Annika Müofastsia, sellega seotud probleemid ning enamkasutatavad müofastsiaalsed ravimeetodid
Šitikova, Julia Võistlusspordi mõjust tütarlapse menstruaaltsükli väljakujunemisele
Šmigelskite, Aileri Nägemislangusega eaka patsiendiõpetus
Zõkova, Maria Efektiivne suhtlemine autistliku lapsega, suhtlemist mõjutavad tegurid ja õendusabi neil patsientidel
Taal, Tiina Seerumi türeotroopse hormooni (S-TSH) referentsvahemiku sobivuse hindamine
Talupoeg, Helen Diabeet väikelastel ja diabeeti põdeva väikelapse ja tema lähedaste õendusabi
Tamm, Tiia Ruumiõhu kvaliteet Tartu linna lasteaedades
Tammeorg, Jaan Lõuna-Eesti perearstide ja füsioterapeutide omavaheline koostöö
Tamson, Ülle Õendustegevused diabeetilise labajalasündroomiga patsiendi koduse toimetuleku toetamisel
Taska, Mirjam Giardia lamblia diagnostika
Teder, Tiina Bioanalüütiku roll ja ülesanded Eesti mikrobioloogia laborites
Tihane, Ave Ruumiõhk Viljandi linna ja Viljandi maakonna koolides
Tjapkina, Jelena Harjumaa mitteametlike supluskohtade vee mikrobioloogiliste analüüside tulemuste vastavus Eesti Vabariigis kehtestatud nõuetele
Tobreluts, Ebeli  Vesipiibu kasutamine Põlvamaa koolinoorte seas ning nende teadlikkus vesipiibu kasutamisest tulenevatest tervisemõjudest
Torim, Mare  Seksuaalselt väärkoheldud laste õendusabi
Trofimova, Galina  Hemolüüsunud vereproovide käsitlemise metodoloogilise korrastamise efektiivsuse hindamine SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla kliinilise keemia laboris
Tuulik, Kätlin Tartumaa lasteaedade mänguväljakute olukord
Tuulik, Silva Füüsiliselt väärkoheldud laste tugivõrgustik ja õe roll selles
Uksova, Ludmilla Diabeetiline labajala sündroom ja patsiendi õpetamine selle ennetamiseks
Unnukainen, Maksim Kroonilise prostatiidi (nimmevalu sündroomiga) haigete elukvaliteedi muutustega seonduv õendustegevus
Uuemäe, Maria Intubeeritud vastsündinute aspireerimine avatud ja kinnise meetodiga lasteintensiivravi osakonnas
Vanem, Ott Kuuekuulise aeroobse treeningu mõju 20 kuni 35 aastaste ülekaaluliste naiste anaeroobsele lävele
Vark, Jaana  Lõuna - Eesti Haigla AS Hooldusravikeskuse osakonna õdede ja hooldajate toimetulek surmaga
Vassiljeva, Galina  Rasedusaegse- ja sünnituse järgse suitsetamisharjumuse muutmine ning ämmaemanda sekkumisvõimalused suitsetamisest loobumiseks
Vejsov, Anna         
Niit, Tatjana
 Patsientide rahulolu röntgenoloogiliste uuringute läbiviimisega SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja AS Lääne-Tallinna Keskhaiglas
Velks, Heili Rõuge perearstikeskuse patsientide rahulolu õendusabiga
Veso, Jelena                         Petrov, Ivan Patsiendi juhendamine ja ettevalmistus intravenoosseks urograafiaks
Vilipuu, Reio 6-kuulise süstemaatilise aeroobse treeningu mõju 20 kuni 35-aastaste ülekaaluliste naiste kehakaalule, vererõhule ja südamelöögisagedusele
Vislapuu, Maarja Diabeeti põdevate noorukite kohanemine haigusega ja ootused õele
Vuks, Marina I- tüübi diabeeti põdevate nooremas ja keskmises koolieas laste toitumine, õendusabi ja patsiendiõpetus
Võikar, Helerin Atoopilise dermatiidi esinemissagedus ja riskitegurite mõju atoopilise dermatiidi väljaarenemisele Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengite hulgas: ankeedi sobivuse hindamine ning mutatsiooni HNMT C314T tuvastamise sissetöötamine
Õnneleid, Evelyn Lipiidide ja süsivesikute staatuse hindamine Eesti Maaülikooli tudengitel ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengitel ja õppejõududel