2009. aastal kaitstud lõputööde nimekiri

Autor Pealkiri
Abramova, Olga Õendusprobleemide ja õendustegevuste dokumenteerimine Kuressaare Haigla hooldusraviüksuse õenduspäevikute põhjal
Alaru, Ludmilla Mitmekultuurilisus õenduses ja õe kultuuriline kompetentsus
Alnek, Kristi Vaskulaarsete markerite VEGF ja VEGF R2 stabiilsuse määramine
Altsaar, Meelika Erakorraliste analüüside liikumise kiirus SA Pärnu Haigla laboris
Apevalova, Irina Mähkmelööbe olemus, tekkepõhjused vastsündinutel, imikutel ja väikelastel, õendustegevus ning ennetamine
Arike, Riina Sünnituse induktsioonimeetodid raseduse ülekandluse korral ning naiste rahulolu mõjutavad tegurid
Auväärt, Liina Puudega laste vanemate toimetuleku mõju taastusravi meeskonna tööle
Balin, Inge  Õpilaste rahulolu koolitoiduga Kuressaare gümnaasiumides
Bõrk, Marina Kilpnäärme pahaloomulised kasvajad ja õendusabi nende korral
Eomäe, Kadri Folliikuleid stimuleeriva hormooni vastaste antikehade Elisa test naise viljatuse diagnoosimisel
Etti, Siu Kompleksse taastusravi mõju Aspergeri sündroomiga lapsele
Gnidenko, Pavel Nefrogeenne süsteemne fibroos ja teised magnentresonants-tomograafias kasutatavate kontrastainete kõrvalmõjud
Halliste, Egert Vesi-venitusravi kaela- ja nimmeradikulopaatia leevendamisel
Harkmann, Merle Õe terapeutiline suhtlemine terminaalseisundis eakaga
Hussar, Liisa Ratsutamisteraapia enneaegselt sündinud hüperaktiivse lapse rehabilitatsioonis
Ignatjeva, Olga Piirialase ebastabiilse isiksushäirega patsiendi õendusprobleemid ja õendustegevus
Illus, Triin Õendustegevused ja patsiendiõpe kõhuaordi aneurüsmiga haigete õendusprobleemide lahendamisel pre- ja postoperatiivses perioodis
Ivanova, Kersti Enneaegse vastsündinu ja lapsevanema vahelised suhteprobleemid ning ämmaemanda võimalsed nende toetamisel
Jaagu, Ere Sünnitusjärgne psühhoos, selle mõju ema lapse suhtele ja õendussekkumise võimalused
Jaguson, Maarika Kõhukinnisus täiskasvanul ja selle leevendamine õendustegevuse kaudu
Johannes, Tiia Rehabilitatsioon ja õendustegevus kuulmislangusest tulenevate probleemide korral
Jõgi, Külli Enesekontroll kui toitlustustegevuse kvaliteedi näitaja OÜ Bellavista Grupp näitel
Kangur, Greete SA Tartu Ülikooli Kliinikumi õdede unekvaliteet
Kasesalu, Triin Epilepsia radioloogilised uurimismeetodid
Kaur,Mirjam                Terasmaa, Kaidi Praktikajuhendajate valmisolek radioloogiatehniku II kursuse praktikantide juhendamiseks regionaal-, kesk- ja maakonnahaiglates
Kirillova, Darja Nefrektoomiajärgsed õendusprobleemid neeru pahaloomulise kasvajaga patsientidel
Kommusaar, J. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe õppekava põhiõppe teise kursuse üliõpilaste kogemused koolis õpitud ja reaalselt õetöös tehtavate õendustoimingute erinevustest sissejuhataval kliinilisel õenduspraktikal
Koni, Heete Erinevate vaakumsüsteemide võrdlus ja nende kasutamine veenivere kogumisel
Koort, Aveli Õe osa intensiivravi osakonnas oleva patsiendi suremisprotsessis
Korol, Piret Fertiilses eas naiste raseduse välistamine enne röntgendiagnostikat ning naiste informeeritus uuringust ühe keskhaigla näitel
Kranich, Maimu Õendusdokumentatsiooni täitmiseks kuluv tööaeg SA Jõgeva Haigla siseosakonnas
Kriisa, Annika Parasiidi Toxoplasma gondii vastaste antikehade esinemine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastel ja õppejõududel
Krjukova, Jelena Põletikumarkerite MMP-7 ja TIMP-1 säilivus erinevatel preanalüütilistel tingimustel
Krõlova, Ene Ohjeldusmeetmete rakendamise meetodid psüühikahäiretega patsiendil ja õe tegevus nende läbiviimisel
Kudre, Kaie Tervisekaitsealased probleemid klassiruumides ning õpilaste rahulolu klassiruumidega Põlvamaa koolide näitel
Kuklane, Maris 
Koobak, Kerli
Tööandjate rahulolu Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetanud radioloogiatehnikutega
Kurg, Maria Venitusravi nimmediski herniatsiooni korral
Kuznetsova, Svetlana HIV-infektsiooni haigestumuse epidemioloogiline uurimine Narva linnas
Kuus, Imbi SA Jõgeva Haigla töötajate suitsetamise põhjused, suitsetamisharjumused ja suitsetamisest loobumise võimalikkus
Kõverik, Maarja Koolilaste toitlustamise korraldus Ida-Virumaa koolides
Känd,Mariliis               Ilves, Eleri Kompuutertomograafilisel uuringul kasutatavate kontrastainete Omnipaque ja Visipaque võrdlus ning kasutamise spetsiifika
Laansalu, Agne Bronhopulmonaalse düsplaasiaga enneaegselt sündinud laste liigutuslik areng seitsmendal eluaastal
Lahe, Liina Adeli kostüümiravi mõju PCI spastilise dipleegia patsiendi motoorsetele funktsioonidele - kirjeldav juhtuuring
Laurits, Triin            Sarapuu, Gea Suremisega seonduv õendusabi, palliatiivne ja hospiitsteenus
Lellep, Katrin Lastevanemate ja õpetajate suhtumine lasteaia ruumide tuulutamisse Pärnu linna ja maakonna lasteaedade näitel
Lemats, Anneli Säilitamise mõju plasma ammoniaagi määramisel
Lemberg, Merle Üle 35 aastaste sünnitajate ootused sünnitusele, rahulolu sünnitusega ning ämmaemandus tööga
Lepik, Rainer Noorsõdurite jalalihaste toonuse ja biomehaaniliste omaduste dünaamika teenistusaja alguses
Lepp, Siiri Ämmaemandate harjumused ja tõekspidamised nabaväädi sulgemise ajastamisel SA Pärnu Haiglas ja SA Viljandi Haiglas
Lepp, Silvi Tervisekaitseline hinnang toitlustamisele Võrumaa hooldekodudes
Liibert, Mirjam Suhkruhaigust põdevate patsientide õpetamisvajadus iseseisvaks haigusega toimetulekuks kodus
Liivat, Klaarika Vaagnapiirkonna kasvajate kiiritusravist ja süsteemsest keemiaravist tingitud äge kõhulahtisus : õendustegevus selle diagnoosimisel ning leevendamisel
Liivlaid, Hedi Ruumiõhu kvaliteet Valga linnavalitsuse tööruumides ja selle võimalik mõju töötajate tervisele
Lilo, Kaisa Endoproteeside püsimise hindamine densitomeetrilisel uuringul
Lood, Mailis Psühhiaatriliste patsientide rahulolu grupiteraapiaga ja seda läbiviivate õdedega SA TÜ Kliinikumi Psühhiaatriaosakonnas
Luigelaht, Helgi Põlva maakonna elanike joogiveevarustuse tingimuste ja joogivee kvaliteedi dünaamika aastatel 2002 - 2008
Luik, Leila Parasiidi Toxoplasma gondii vastaste antikehade esinemine Eesti Maaülikooli üliõpilastel ja õppejõududel
Luik, Lily Liivakastide parasitoloogilised ohud lasteaedade mänguväljakutel Tartumaal
Luik, Mihkel Kinesio teipimise mõju trapetslihase biomehaanilistele omadustele
Luts, Ingrid Lahkliha taastamise järgset elukvaliteeti mõjutavad tegurid: uurimisinstrumendi väljatöötamine ja testimine
Lüter, Jana Terapeutilise harjutuse mõju vees ja saalis raasvunud liigesprobleemidega patsiendile
Madi, Rille Tartu Tervishoiu Kõrgkooli I kursuse tudengite teadmised keskkonnatervise probleemidest
Markelova, Olga Patsiendi informeerimine, juhendamine ja kõhupiirkonna kompuutertomograafilise uuringu ettevalmistus
Mauring, Marika Maksa transplantatsiooni läbinud patsientide probleemid, elukvaliteeti mõjutavad tegurid ja nendega seonduv õendustegevus
Meekler, Ivika Embooliavastaste sukkade ja põlvikute kasutamine perioperatiivse perioodis ning õe tegevused patsiendi õpetamisel
Mehine, Marko Võistlustantsu mõju lülisamba seisundile
Meier, Regina Und mõjutavad tegurid ja unekvaliteedi parandamise võimalused intensiivravi osakonnas olevatel täiskasvanud patsientidel
Meldre, Annika Patsientide rahulolu radioloogiatehnikute kutsealase käitumisega ning füüsilise keskkonnaga AS Ida-Tallinna Keskhaigla polikliiniku röntgenikabinetis
Metsma, Taavi Masaažispetsialistide alaselja ja pöidla funktsionaalne analüüs
Mišin, Kristina Eaka naispatsiendi uriinipidamatusega seotud probleemid haiglas, õendustegevus nende leevendamiseks ning patsiendi õpetamine probleemide vältimiseks koduses hoolduses
Mogom, Daisy Ämmaemandate arusaamad oma professionaalsest rollist ja töösooritusest ning neid mõjutavad tegurid
Murumets, Triin Patsiendi positsioneerimise ja fikseerimisvahendite kasutamise roll normaalkoe tüsistuste vähendamisel vaagnapiirkonna kiiritusravi saavatel patsientidel
Mõnjam, Triin Südame- ja veresoonkonna haiguste ennetamine ja füsioterapeudi roll selles
Märk, Bety-Maria Emadushoolduse rakendamise mudelid välisriikides ja võimalused Eestis
Nilbe, Svetlana Rinnaga toitmise jätkupidevus Põlva haiglas sünnitanutel
Nuiamäe, Raili Tartu radioloogiatehnikute töömotivatsiooni mõjutegurid
Ojala, Aivar Dementsusega patsiendi seisundi hindamine ning õendusprobleemid ja õendustegevus lähtuvalt elamistoimingutest
Ootsing, Kaie Südamelihase infarkti järgne depressioon ja õendustegevus
Oras, Kristjan Tsingi spektrofotomeetrilise meetodi verifitseerimine analüsaatoril Helios-alfa
Ossipova, E. Tuuleenergia kasutamine ja selle võimalik negatiivne mõju
Paats, Pille Parasiidi Toxocara spp. levik Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja Eesti Maaülikoolis
Palla,Viivi                  
Vilja, Liilia
Radioloogiatehnikute rahulolu omandatud haridusega ning nende erialane toimetulek
Peters, Kaiti Tööst põhjustatud vaevused õmblejatel ja võimalused nende vältimiseks ühe Eesti õmblustsehhi näite põhjal
Peterson, Ingrid Gastroösofageaalne reflukshaigus ja õendustegevus
Petrovits, Eveli 10–13-aastaste jäähoki treeninguga tegelevate poisslaste rühihäired
Piiskoppel, Ülle Vastsündinute aneemia
Pilipenko, Juta AS Järvamaa Haigla personali teadlikkus jäätmete käitlusest
   
Pintsuk,Natalja            Sagadi, Irina Laste intubeerimine ja ekstubeerimine ning sellest tulenev õendusabi lasteintensiivravi osakonnas
Ploovits, Christel Keskealiste meeste kehalise töövõime näitajate hindamine ja sellest lähtuvalt optimaalse koormusrežiimi leidmine mitmeaastase treeningpausi järgselt
Poolakese, Marta Aknega kaasnevad psühholoogilised ja sotsiaalsed probleemid ning õe roll patsiendi nõustamisel
Priimägi, Kärt Üld- IgE väärtused allergiaga ja allergiata lastel kümnel esimesel eluaastal
Puurmaa, Katrin Eesti õdede terviskäitumine - tervis- ja toitumiskäitumine ja liikumisaktiivsus
Põrk, Sirli Karpaalkanali sündroom ja selle ravi
Pärn, Anneli Lipeemia mõjust analüütide tulemustele analüsaatoril Konelab 60i
Pärnapuu, Krista Tartu ja Helsingi solaariumikülastajate teadlikkuse võrdlev analüüs
Rannik, Margit Koolilaste toitlustamise korraldu Tartumaa koolides
Ratas, Ene SA Viljandi Haigla personali suitsetamisharjumused ja suitsetamisega seotud hoiakud
Rebane,Eveli              
Vaikre, Villu
Patsiendi rahulolu informeeritusega uuringu kohta magnetresonantstomograafias
Reimann, Kristiina Reumatoidartriidi diagnostilised markerid
Rein, Eva Anorexia nervosa naispatsientide rüht ja rühiprobleemidega tegelemise vajadus füsioteraapias
Romann, Tea Suitsidaalne nooruk kooliõe töös: enesetapu ennetamine ja järeltegevus
Roos, Heidi Olmeprügi põletamise ohtlikkus inimese tervisele
Roose, Margit Psühhosotsiaalne toetussüsteem ja õendusabi atoopilise dermatiidiga laste peredele
Rosenthal, Eva Tartu linna lastevanemate suhtumine vaktsineerimisse ja seda mõjutavad tegurid
Rõbakova, Natalja Glomerulaarfiltratsiooni kiiruse võrdlemine 1. tüübi diabeetikutel Tallinna Lastehaigla labori alusel
Saarnak, Katre SA Pärnu Haigla perekoolis näidatava sünnitusfilmi mõju sünnitusega toimetulekuks
Salõkina, V.       Feltina, A. Genitaalherpesega patsiendi elukvaliteedi muutus ja õendusprobleemid
Semjonova, Anna Ileostoomiga patsientide pre- ja postoperatiivsed õendusprobleemid ja õendustegevused
Serikova, Jaana Tartu linna munitsipaallasteaedade helmintoloogilised ohud
Siimsoo, Jane Püsikateteriseeritud uroloogiliste patsientide õendusprobleemid ja õendustegevus
Sikk, Tiina Gümnaasiuminoorte teadlikkus tätoveerimisega ja augustamisega kaasnevatest ohtudest
Sinisalu, Janeli Aktiivsus-tähelepanuhäirega seotud motoorsed probleemid algkooliealistel lastel
Slessarenko, Jekaterina Inimese papilloomviiruse (HPV) vastased vaktsiinid - Silgard ja Cervarix
Sokk, Kairi GER / GERD lapspatsientidel ja õe roll vanemate õpetamisel
Sooba, Hedy Harjumaa piimafarmitöötajate teadlikkus pidurdusainete jääkidest toorpiimas
Soodla, Riina Südameinfarkti markerite kasutamine SA Valga Haiglas
Suleng, Sirje Osteoporoosi radioloogilised uurimismeetodid
Sägi, Marge Suitsidaalse nooruki abistamisviisid ja õendustegevus
Särev, Silver Patsiendi rahulolu mõiste ja patsiendi rahulolu uurimise põhimõtted
Šilova, Veronika Rasedusega seotud muutused seksuaalelus ja paarisuhtes
Zabolotskaja, A. Kopsude kõrgsageduslik ventilatsioon vastsündinutel
Talts, Katrin Positronemissioontomograafia uuring ning patsientide ettevalmistus positronemissioontomograafia uuringuks
Tamman, Jaanika Ämmaemandi imidži kajastamine Eesti trükiajakirjanduses
Tarto, Egle Füsioteraapia rinnavähi järgses ravis
Taur, Merili Puukentsefaliidi ennetusmeetodid
Teder, Anu Kusepõie püsikateteriseerimine
Teder, Astrid Tartu Tervisekaitsetalituse regionaliseerimine töörahulolu aspektist
Tepaskind, Reet Parafiinravi ja terapeutiliste harjutuste mõju reumatoidsele käele
Tiganik, Kristiina Efektiivne suhtlemine eaka patsiendiga, mõjutavad tegurid ja mõju eakate õendusabile
Tohver, Kristina Tartu Tervishoiu Kõrgkooli I kursuse üliõpilaste teadmised keskkonna saastumisest ja saasteainetest
Topr, Mari Liikumisravi mõju piiratud õlaliigese liikuvuse taastamiseks
Tuulik, Paula Narkootiliste ainete kasutamine Euroopas ja nende määramise võimalused
Urgo, Merle Söömishäirete olemus ja mõju perekonnale ning õe roll söömishäiretega patsiendi lähedaste toetamisel
Ussanova, Alice Alaselja ning reie tagumise rühma lihaste funktsionaalne seisund Eesti karatekoondise meesliikmete näitel
Uusmaa, Milvi Analüüside võtmisest tingitud verekaotus
Vahi, Merilin Ventilaatorpneumoonia intensiivraviosakonnas ja õe tegevus haiguse ennetamis
Vainurm, Maria Downi sündroomiga väikelapse psühhomotoorne areng
Varendi, Mari-Leen Eesti õdede tervisekäitumine - riskikäitumine
Veerme, Anneli Bipolaarne meeleoluhäire ja sellega seonduv õendustegevus
Vesik, Merily Patoloogiline hasartmängurlus ning õe võimalused elanikkonna teadlikkuse tõstmisel ja hasartmängurluse ennetamisel
Vider, Piret Tonsillektomeeritud patsientide teadmised operatsioonijärgsest perioodist ja tüsistustest ning enesega toimetulek postoperatiivsel perioodil
Voore, Annika Söömishäired noorsportlastel, avastamine ja ennetamine
Ääremaa, Kadri Füsioterapeudi õppekava üliõpilaste kehaline aktiivsus ja kehaline töövõime