Tasud ühiselamuteenuste eest

Hinnad ühiselamu tubades:

 • suur kahekohaline terve tuba maksab 120 eurot kuus. Üks koht toas maksab 60 eurot kuus.
 • väike kahekohaline terve tuba maksab 96 eurot kuus. Üks koht toas maksab 48 eurot kuus.

Hinnad kortertüüpi pinnal:

 • terve kahekohaline tuba maksab 116 eurot kuus. Üks koht kahekohalises toas maksab 58 eurot kuus.
 • terve kolmekohaline tuba maksab 150 eurot kuus. Ühe koha eest kolmekohalises toas tuleb tasuda 50 eurot kuus ja 1,5 koha eest kolmekohalises toas tuleb tasuda 75 eurot kuus.

Põhiüürile lisaks tuleb tasuda ühiselamu kommunaalmaksed:

 • eluruumide elekter - arvestatakse vastavalt elektrimõõdikutele ja jagatakse võrdselt antud boksis elavate elanike arvuga;
 • üldelekter - üldelektrist 24% tasub Tartu Tervishoiu Kõrgkool,76% jagatakse võrdselt kõigi elanike arvuga;
 • tarbitud vesi - arvestatakse vastavalt sooja-ja külmaveemõõdikutele ning jagatakse võrdselt antud boksis elavate elanike arvuga;
 • vee soojendamine - vee soojendamise soojushulk moodustab 10% küttearvest. 24% vee soojendamiseks kulunud soojushulgast tasub Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Kõigi elanike soojavee tarbimise põhjal leitakse 1m3 vee soojendamiseks kulunud soojushulga summa, mis korrutatakse soojaveemõõdiku näiduga ning jagatakse võrdselt antud boksis elavate elanike arvuga;
 • küte - küte moodustab 90% küttearvest. Kütte maksumus arvestatakse vastavalt ruutmeetritele ja jagatakse võrdselt toas elavate elanike arvuga;
 • prügivedu - 24% prügiveo tasust tasub Tartu Tervishoiu Kõrgkool, 76% prügiveo tasust jagatakse võrdselt kõigi elanike arvuga;
 • liftide ja tuletõrjesignalisatsiooni hooldus - 24% liftide ja tuletõrjesignalisatsiooni hoolduse eest tasub kõrgkool, 76% tasutakse elanike hooldustasudest;
 • ventilatsiooni ja elektrisüsteemi hooldus - 24% ventilatsiooni ja elektrisüsteemide hoolduse eest tasub kõrgkool, 76% tasutakse elanike hooldustasudest.

Kommunaalmakseid tasutakse arvestusperioodist järgneval kuul arve alusel.    

Ühiselamu elanikel on võimalik kasutada õppehoone keldris asuvat jalgratta ruumi, mille hooldustasu on 5 eurot kuus ja pesupesemise masinat, mille ühekordse kasutamise eest tuleb osta 2 eurone źetoon.