Radioloogiatehnik

Radioloogiatehnik teostab radiodiagnostilisi ja -terapeutilisi protseduure, et edendada ja säilitada inimeste tervist ning ennetada ja diagnoosida haigusi.

Õppekava maht Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on 210 EAP-d, õppeajaks kolm ja pool aastat. Õppekavas on kaheksa moodulit, mille läbimine on kohustuslik: inimkäsitlus, patsiendi hooldus, haigusõpetus, kiirgusbioloogia ja -kaitse, radiodiagnostilised meetodid, radiodiagnostilised meetodid organsüsteemide patoloogia diagnoosimisel, radioteraapia, kutsealane ja isiksuslik areng. Õpe toimub erinevates vormides − loengud, seminarid, e-õppe kursused, praktikumid jne.

Eelkliinilisteks praktikumideks on olemas kaasaegse kõrgekvaliteetse radioloogilise aparatuuriga (täisdigitaalne röntgeniaparaat, mammograaf, ultraheliaparaat, ortopantomograaf jne) sisustatud õpperuumid. Erinevates haiglates läbiviidav individuaalne õppepraktika moodustab õppekava mahust ligi kolmandiku.

Praktikakohad tagab üliõpilasele kõrgkool, lähtutakse põhimõttest, et samas valdkonnas korduvad õppepraktikad toimuvad võimalusel erinevates praktikabaasides. Praktikat on võimalik teha ka Erasmuse programmi kaudu mõnes Euroopa väliskõrgkooli praktikakeskuses, näiteks Maltal, Portugalis, Soomes, Saksamaal jm).

Radioloogiatehniku õppe lõpetamise tingimuseks on edukas lõputöö kaitsmine. Seni puudub Eestis kutsealase magistriõppe võimalus, seda on võimalik omandada mitmetes Euroopa riikides, kus on avatud diagnostilise radiograafia magistriõppekava, näiteks Soomes, Ühendkuningriigis ja Hollandis. Eestis saab õpinguid jätkata meditsiinifüüsika, rahvatervise, majanduse jms valdkondades. Pooltel Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis erialaaineid õpetavatest õppejõududest on  magistrikraad.

Radioloogiatehnikute erialane koolitus viidi esmakordselt läbi Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti RADEK raames, kursuse lõpetas 2012. aastal 40 spetsialisti  kolmes valdkonnas: kiiritusravi, nukleaarmeditsiin, ultraheli.

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis radioloogiatehniku õppe lõpetanutest 90-95% on asunud erialasele tööle.  Eriala on perspektiivikas ja leiab üha suuremat rakendust nii haiguste diagnoosimisel kui ka ravis. Enamik radioloogiatehnikuid töötab haiglate radioloogiateenistustes või −osakondades. Tööleasumise võimalusi on ka väljaspool tervishoiuasutusi, näiteks veterinaarmeditsiinis, ülikoolide teaduslaborites, tööstusliku kompuutertomograafia vladkonnas ja mujal.

Vaata, kuidas RADIOLOOGIATEHNIKU ÕPPEKAVA TUDENG räägib tehtud valikutest, õpingutest ja tulevikuvõimalustest.

Õppimatulekuks tutvu vastuvõtutingimustega.