Füsioterapeut

Füsioterapeut on taastusravi spetsialist, kes aitab inimestel taastada või säilitada häirunud liikumis- ja tegevusvõimet ning selle kaudu osalemist tavapärases elus.  

Õpe täiskoormusega õppes kestab kolm aastat, osakoormusega õppes 4,5 aastat, selle aja jooksul tuleb koguda 180 EAP-d. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis füsioterapeudi õppe eeliseks on see, et  praktika moodustab ainepunktide kogumahust ligi kolmandiku. Rikkalikud praktikakogemused võimaldavad lõpetajatel tööturule suundudes end kindlalt tunda.

Õppekava koosneb kolmest moodulist: füsioteraapia alusained, füsioteraapia erialaained,  kutsealane ja isiksuslik areng.

Lõpetamiseks peab üliõpilane olema sooritanud kõik õppekavas ettenähtud eksamid, arvestused, kohustuslikud tööd ja praktikaõppe ning kaitsnud lõputöö, mis enamasti on uurimuslikku laadi.

Rakenduskõrghariduse diplomi saanuna on füsioterapeudil võimalik asuda erialasele tööle. Füsioterapeudi  ametikohti on nii haiglates, polikliinikutes, taastusravi- ja tervisekeskustes, sanatooriumides, puuetega inimeste taastusravi-, abivahendi- ja ortoosikeskustes, vanade-, hoolde- ja koolkodudes, spordiklubides, erapraksistes, erialaliitudes jne. Samuti võib leida erialast rakendust riigiasutustes, kõrgharidusasutustes, teaduslaborites. Võimalik on  jätkata õpinguid magistriõppes.

Õppimatulekuks tutvu vastuvõtutingimustega.