Eriõde

Lisaks põhiõppele on võimalik kõrgkoolis läbida erialakoolitus (60 EAP-d) neil, kes on  juba erialal töötanud. Õppekava eesmärgiks on võimaldada õe põhiõppe läbinuile arendada oma  kriitilist analüüsivõimet,  iseseisvat otsustus- ja tegutsemisvalmidust töötamaks  eriõena tervishoiusüsteemi erinevatel tasanditel.  

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on lisaks õe põhiõppele võimalik läbida ka õdede erialakoolitus neljal õenduse erialal – intensiivõendus, kliiniline õendus, terviseõendus ja vaimse tervise õendus.

Õdede erialakoolituse õppekava eesmärgiks on luua võimalus õe põhiõppe õppekava läbinule õppida arenenud kriitilise analüüsivõimega iseseisva otsustus- ja tegutsemisvalmidusega eriõeks töötamaks Eesti tervishoiusüsteemi erinevatel tasanditel. Lõpetanutel on võimalus jätkata õpinguid õe või sellega lähedase kutse- või eriala magistriõppes.

Erialamooduli maht on 60 EAP-d, õpe kestab 1 aasta ning moodul koosneb üld-, eriala- ja valikainetest ning õppepraktikast. Sõltuvalt valitud erialast on õppepraktika maht 15-18 EAP-d. Õpingud lõpevad erialaeksamiga. Õppetöö toimub üldjuhul kord kuus ühenädalaste tsüklitena, kuni kaks kolmandikku õppemahust on iseseisev töö. Õppesse oodatakse eelkõige minimaalselt üheaastase töökogemusega kõrgharidusega õdesid, kes soovitavalt töötavad samas valdkonnas, kuhu on soov õppima tulla.

Õppimatulekuks tutvu vastuvõtutingimustega.