rakenduskõrgharidus

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on võimalik õppida kuuel rakenduskõrghariduse õppekaval. Õe, ämmaemanda, bioanalüütiku, tervisekaitse spetsialisti, füsioterapeudi ja radioloogiatehniku õppekaval rakenduskõrghariduse saamiseks kestab õpe sõltuvalt erialast kolm kuni neli ja pool aastat, nominaalõppeaja jooksul tuleb koguda 180-270 EAP-d. Õpe on tasuta, päevane ja täiskoormusega.

Õppemahust moodustab suure osa (kuni 40%) praktika, kuhu suunab üliõpilased kõrgkool. Samuti on õppehoones olemas väga heal tasemel praktikumiklassid.

Kõigil õppijail on võimalus taotleda varasema töö- ja õpikogemuse arvestamist, see suurendab õppetöö korralduse paindlikkust ning sobivust  õppija jaoks.