rakenduskõrgharidus

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on võimalik õppida kuuel rakenduskõrghariduse õppekaval. Õe, ämmaemanda, bioanalüütiku, tervisekaitse spetsialisti, füsioterapeudi ja radioloogiatehniku õppekaval rakenduskõrghariduse saamiseks kestab õpe sõltuvalt erialast kolm kuni neli ja pool aastat, nominaalõppeaja jooksul tuleb koguda 180-270 EAP-d. Õpe on tasuta, päevane ja täiskoormusega.

Õppemahust moodustab suure osa (kuni 40%) praktika, kuhu suunab üliõpilased kõrgkool. Samuti on õppehoones olemas väga heal tasemel praktikumiklassid.

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on suur roll praktilisel õppel  ja kõik õppurid peavad arvestama asjaoluga, et mittevaktsineerimine võib saada takistuseks praktikabaasi leidmisel ning õppepraktika sooritamisel. Võib juhtuda, et praktikabaaside vaktsineerimisnõude tõttu ei ole mittevaktsineeritud õppuril võimalik õppekava täies mahus täita.

Kõigil õppijail on võimalus taotleda varasema töö- ja õpikogemuse arvestamist, see suurendab õppetöö korralduse paindlikkust ning sobivust  õppija jaoks.

Kogu õppekorralduseeskiri on kättesaadav siin.