Tugisüsteemid

Kõrgkooli 1. korruselt raamatukogu kõrvalt ja 0. korruselt kohviku kõrvalt leiab kuus õppetöö spetsialisti, kes aitavad õppimisega seotud probleemide lahendamisel ning vastavad hea meelega tekkinud küsimustele.

Õppetöö spetsialistid annavad õppuritele nõu igasugustes õppetööd puudutavates küsimustes: õppimise võimalused, õppetöökorraldus, tunniplaan, praktika sooritamine. Samuti tasub vajadusel uurida nende käest, millised on akadeemilise puhkuse võimalused või seda, kuidas saaks VÕTA abil varasemaid õpinguid õppetöös arvestada. Õppenõustajad väljastavad ka mitmesuguseid tõendeid, näiteks tõendeid õppimise kohta kohalikule omavalitsusele, pensioniametile jne.

Kõrgkooli õppuritel on võimalik saada tasuta psühholoogilist nõustamist.

Millal võiks pöörduda psühholoogi poole? Siis kui sul on probleeme isiklikus elus, kui tunned, et oled stressis, kurvameelne, ärevuses, kui tunned end üksikuna või ei ole rahul oma suhetega. Samuti aitab psühholoog karjäärinõustamise valdkonnas.

Selleks palun ühendust võtta psühholoog Geia Randma'ga e-posti vahendusel (info(at)mindgram.ee)

Psühholoogiga juba kokkulepitud aega saab tühistada või muuta mitte hiljem kui 24 tundi enne varasemalt kokkulepitud aega.

Samuti on valmis vajadusel nõu ja informatsiooni andma üliõpilasesinduse liikmed.

Õppuritel on võimalus osaleda eesti keele süvaõppes.  Kõik, kes süvaõppes käivad, on viidud süvaõppesse ka Eesti Hariduse Infosüsteemis ning nende nominaalne õppeaeg pikeneb. Süvaõpe on  seaduse kohaselt ette nähtud üliõpilastele, kelle eesti keele kui õppekeele oskus ei vasta kõrgharidustasemel õppimiseks esitatavatele nõuetele, õppe maht on 30 EAP-d semestris. Need tudengid ei saa osaleda teistes loengutes, vaid õppivad ainult eesti keelt.

Kontakt

Airi Kerikmäe
õppetöö spetsialist

737 0232

Kontakt

Tagle Jantra
õppetöö spetsialist

737 0233

Kontakt

Ave Pärand
õppetöö spetsialist

737 0231

Kontakt

Anneriin Truu
õppetöö spetsialist

737 0221

Kontakt

Kersti Tšebotar
õppetöö spetsialist

737 0234

Kontakt

Riina Rešetova
õppetöö spetsialist

737 0222