Töövilumused praktikalt

Suure osa õpingutest moodustab õppepraktika, kus tudengid ja  kutseõppurid saavad  reaalses töökeskkonnas praktiseerida oma erialaseid oskusi. Praktikal jälgitakse võimalusel põhimõtet, et õppurid saavad erinevaid teadmisi, oskusi ja kogemusi erinevates praktikakohtades, erinevate juhendajate käe all.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurina suunab kõrgkool Sind praktikale, mis toimub erinevates haiglates ja tervishoiuasutustes üle Eesti. Õppuril tuleb olla valmis praktikate sooritamiseks väljaspool enda eelistatud asukohta. Praktika võib kesta kuni kolm kuud. Kõikidele õppuritele kindlustatakse kõrgkooli poolt õppepraktika koht. Õppepraktikaga seotud sõidu- ja majutuskulud tasub õppur. Õppepraktika vältel toetab Sind juhendaja/õppejõud kõrgkoolist ja praktikabaasipoolne juhendaja. Kõrgkoolil on üle 300 praktikabaasi.  

Praktikakogemus on väga oluline, sest praktikabaasides saavad üliõpilased oma erialaseid teadmisi praktilises töösituatsioonis kinnistada ja  luua tuleviku tarbeks kontakte, mis lihtsustab  neil erialase töö leidmist pärast hariduse omandamist.