Töövilumused praktikalt

Suure osa õpingutest moodustab õppepraktika, kus tudengid ja  kutseõppurid saavad  reaalses töökeskkonnas praktiseerida oma erialaseid oskusi. Praktikal jälgitakse võimalusel põhimõtet, et õppurid saavad erinevaid teadmisi, oskusi ja kogemusi erinevates praktikakohtades, erinevate juhendajate käe all.

Praktikabaasideks on kõik Eesti tervishoiuasutused ning eraettevõtted – kokku üle 300 erineva praktikabaasi.

Praktikakogemus on väga oluline, sest praktikabaasides saavad üliõpilased oma erialaseid teadmisi praktilises töösituatsioonis kinnistada ja  luua tuleviku tarbeks kontakte, mis lihtsustab  neil erialase töö leidmist pärast hariduse omandamist.