Erinevad õppetoetused

Alates 2013/14. õppeaastast õppima asuvad üliõpilased saavad taotleda  vajaduspõhist õppetoetust. Varasematel aastatel sisseastunud tudengitele jääb kuni 2015/16. õppeaastani kehtima vana toetussüsteem.

Vajaduspõhist õppetoetust saab taotleda üliõpilane:

  • kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses, kusjuures õppe mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine;
  • kes on kõrgkooli sisse astunud 2013/2014. õppeaastal või hiljem;
  • kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 358 eurot.

Bioanalüütiku ja radioloogiatehniku õppekava tudengitel on 2015/16. õppeaastast võimalus taotleda erialastipendiume. Nutika spetsialiseerumise erialadel õppivatele tudengitele makstava erialastipendiumi eesmärgiks on toetada kõrgkoole motiveeritud üliõpilaste leidmisel ja populariseerida kõrgharidust riigile prioriteetsetes valdkondades. Samas soovitakse erialastipendiumiga vähendada üliõpilaste väljalangemise osakaalu. Erialastipendiumi maksmise riiklik eesmärk on majanduskasvu tõus, kuna just need erialad peaksid tööturgu täiendama vajalike spetsialistidega.

Riik maksab kutseõppuritele erinevaid rahalisi toetusi, et soodustada nende haridusteed ja motiveerida neid edukalt ja täiskoormusega õppima.

Õppetoetusi määratakse kaks korda õppeaastas: sügis- ja kevadsemestriks. Toetuse saamiseks tuleb iga semestri alguses esitada taotlus riigiportaalis

Esimese aasta õpilased ja tudengid esimesel semestril kõiki toetusi küsida ei saa – neil pole veel õppetulemusi, mille alusel paremusjärjestused koostatakse ja toetusi määratakse. Erandiks on vajaduspõhine õppetoetus, mille taotlemisel on esimesel semestril piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine.