Erinevad õppetoetused

Vajaduspõhist õppetoetust saab taotleda üliõpilane:

  • kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses, kusjuures õppe mahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine;
  • kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 523 eurot.

Vajaduspõhine eritoetus on mõeldud neile üliõpilastele, kes jäid vajaduspõhisest õppetoetusest ilma põhjusel, et nende varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid viimasel ajal on sissetulek märkimisväärselt vähenenud.

Õppetoetusi määratakse kaks korda õppeaastas: sügis- ja kevadsemestriks. Toetuse saamiseks tuleb iga semestri alguses esitada taotlus riigiportaalis

Tulemusstipendiumi eesmärk on tunnustada ja toetada väga heade õpitulemustega õppekava täies mahus täitvaid üliõpilasi.

Riik maksab kutseõppuritele sh töökohapõhises õppes erinevaid rahalisi toetusi, et soodustada nende haridusteed ja motiveerida neid edukalt ja täiskoormusega õppima. 

Esimese aasta õpilased ja tudengid esimesel semestril kõiki toetusi küsida ei saa – neil pole veel õppetulemusi, mille alusel paremusjärjestused koostatakse ja toetusi määratakse. Erandiks on vajaduspõhine õppetoetus, mille taotlemisel on esimesel semestril piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi eesmärk on toetada erivajadustega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel. Stipendiumi saab taotleda kaks korda õppeaastas: septembris ja veebruaris. 2020/2021 õppeaastaks taotluste esitamise tähtaeg on 23. septembril 2020 ja 20. veebruaril 2021.