terviseteaduse magistriõppekava

Terviseteaduse magistriõppe eesmärk on luua võimalused teadmiste ja oskuste süvendamiseks terviseteadustes ning toetada õppija jätkuõpet. Magistriõppe läbimine võimaldab omandada pädevused tõenduspõhiseks multidistsiplinaarseks lähenemiseks tervishoiuteenuse osutamisel ning uurimis- ja arendustööks meeskonna eestvedajana.

Õppe maht on 90 EAP, õppe kestvus 1,5 aastat ning õppekava on võimalik läbida neljal õenduserialal: terviseõendus, kliiniline õendus, vaimse tervise õendus ja intensiivõendus. 

Magistriõppe auditoorse õppetöö sessioonide ajad 2019/20 sügissemestril on järgmised:

02.-04.09 
18.-20.09
02.-04.10
16.-18.10
30.10-01.11
13.-15.11
27.-29.11
11.-13.12
08.-10.01
22.-24.01