terviseteaduse magistriõppekava

Tartu Tervishoiu Kõrgkool alustab vastuvõttu 2018. aasta sügisel alustavale terviseteaduse magistriõppekavale. Õppekava eesmärk on luua võimalused teadmiste süvendamiseks terviseteadustes ja toetada õppija jätkuõpet. Õppe läbimine võimaldab omandada pädevused tõenduspõhiseks multidistsiplinaarseks lähenemiseks tervishoiuteenuse osutamisel ja uurimis- ja arendustööks meeskonna eestvedajana.

Õppe maht on 90 EAP, õppe kestvus 1,5 aastat. 2018/2019 õppeaastal on õppekava võimalik läbida neljal õenduserialal: terviseõendus, kliiniline õendus, vaimse tervise õendus ja intensiivõendus. Õppesse asumise eelduseks on kõrgharidus õena või ämmaemandana.

2018/2019 sügissemestril toimub õppetöö alltoodud kuupäevadel:

26.-28.09.2018
10.-12.10.2018
24.-26.10.2018
07.-09.11.2018
21.-23.11.2018
05.-07.12.2018
19.-21.12.2018
16.-18.01.2019
30.01-01.02.2019

Õppimatulekuks tutvu vastuvõtutingimustega.