terviseteaduse magistriõppekava

Terviseteaduse magistriõppe eesmärk on luua võimalused teadmiste ja oskuste süvendamiseks terviseteadustes ning toetada õppija jätkuõpet. Magistriõppe läbimine võimaldab omandada pädevused tõenduspõhiseks multidistsiplinaarseks lähenemiseks tervishoiuteenuse osutamisel ning uurimis- ja arendustööks meeskonna eestvedajana.

Õppe maht on 90 EAP, õppe kestvus 1,5 aastat ning õppekava on võimalik läbida neljal õenduserialal: terviseõendus, kliiniline õendus, vaimse tervise õendus ja intensiivõendus. 

Kogu õppekorralduseeskiri on kättesaadav siin.

2022/23 õppeaasta algab 29. augustil kell 12.00 avaaktusega.

Kogu õppeaasta akadeemiline kalender on kättesaadav siin.