tervise teaduse magistriõppe arendusprojektide kaitsmised

Arendusprojektide kaitsmise graafik 21.01.20
Komisjon: Reet Urban, Siret Läänelaid, Eve-Merike Sooväli, Signe Asi, Gerli Liivet

KELL TEEMA

10:00

 Koolitervishoid pildile

10:45

Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma hõlmatuse suurendamine läbi pereõdede koolituse

11:30

Eakate kukkumiste ennetamise programm STEADI (Stopping Elderly Accidents, Death & Injuries) rakendamise pilootprojekt esmatasandi tervishoiusüsteemis

12:15

 Esmaabi e-õpe koolitervishoiu õdedele

13:00

Alkoholitarvitamise häirega patsientide lähedastele tugigruppide loomine SA TÜK Psühhiaatriakliiniku ambulatoorses keskuses - “HOOLIN SINUST” projekti raames.

 

Arendusprojektide kaitsmise graafik 21.01.20
Komisjon: Merle Varik, Saima Hinno, Sirje Sammul, Reet Tohvre, Linda Jürisson

kell teema

10:00

Stigmast vabaks lähedaste tugigrupis

10:45

Perinataalse vaimse tervise integreeritud teenuse mudeli väljatöötamine ja rakendamine Lõuna-Eestis

11:30

Vaimse tervise õppepäevade läbiviimine Saaremaa koolides

12:15

Vaimse tervise õe kabineti loomise pilotiseerimine loodava Põlva esmatasandi tervisekeskuse näitel

13:00

Kukkumiste ennetamine SA Tartu Ülikooli Kliinikumis haiglaravil viibivatel patsientidel

 

Arendusprojektide kaitsmise graafik 22.01.20
Komisjon: Reet Urban, Siret Läänelaid, Sirje Sammul, Tiina Freimann, Carine Gross

kell teema

10:00

Eestis töötavate ja registreeritud õendustöötajate asendussüsteemi agentuuri teenuse loomine digitaal platvormil

10:45

Patsiendiõpetuse tõhustamine digiekraanide abil Lõuna-Eesti Haigla AS-s

11:30

InterRAI kontakthindamise rakendamine SA TÜK sisekliiniku sisehaiguste-reumatoloogia-endokrinoloogia osakonnas sisehaiguste erialal

12:15

Eriõe vastuvõtt kuiva silma sündroomiga patsiendile SA TÜK Silmakliinikus

13:00

Pulmonaalse rehabilitatsiooniprogrammi loomine ja piloteerimine SA TÜK-i Kopsukliinikus

 

Arendusprojektide kaitsmise graafik 22.01.20
Komisjon: Merle Varik, Eve-Merike Sooväli, Saima Hinno, Mari-Leen Pärn, Ele Prans

kell teema

11:30

Virtuaalsimulatsioonil põhinevate õppevahendite loomine erakorralise meditsiini teenust osutava organisatsiooni ja selle töötajate professionaalse arengu toetamiseks ja ühtlase teenuse kvaliteedi tagamiseks (VIRMEDO)

12:15

ABCDEF meetmestiku kohandamine SA TÜK III astme intensiivravi osakondades intensiivravi-tekkelise deliiriumi ennetamiseks

13:00

Inimesekeskne intensiivravi

13:45

Eesti kiirabiõde-brigaadijuhtide pädevuse hindamise üleriigilise süsteemi loomine