Tervisekaitse spetsialisti õppekava

 

Tervisekaitse spetsialisti õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 12.06.2019
 

KELL

TEEMA

9.00-9.30

Pudelivee keemiline kvaliteet

9.30-10.00

Töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid Valga valla lasteaedades ja mõju õpetajate psühholoogilisele heaolule

10.00-10.30

Kanepi raviotstarbeline kasutamine