Tervisekaitse spetsialisti õppekava

Tervisekaitse spetsialisti õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 09.06.2021

Komisjon: Mari-Anne Härma, Ülle Parm, Kristi Vahur, Ester Jaansoo, Helen Udras, Inga Ploomipuu, Ave Kutman

 

ALGUS TEEMA

8.30

Distressi mõju üliõpilaste toitumisharjumustele ja õppeedukusele

9.00

Eesti elanike teadlikkus joogiveefiltrite kasutamise kohta

9.30

Eesti elanike suhtumine joogiveeautomaatidesse

10.00

Lapsevanemate teadlikkus 0 ja 0+ grupi laste turvavarustuse kasutamisest autos

10.30

Tervisekäitumine muusikafestivalidel

11.00

Toidukaupade märgistus

12.00

Sotsiaalmeedia kasutamisharjumuste mõju tudengite vaimsele tervisele

12.30

Pedikuloosi ehk peatäitõve esinemine i kooliastme õpilastel ning lapsevanemate teadlikkus peatäidest

13.00

Koolikoti raskus ja selle võimalik mõju 1-9 klassi õpilaste tervisele

13.30

Eesti elanike teadlikkus söögiseente tarbimisega kaasenvatest riskidest

14.15

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurite töötamine ja selle mõju õppimisele

14.45

Inimeste teadlikkus püsimeigist tulenevatest tervisemõjudest

15.15

Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus Eesti ettevõtetes