Radioloogiatehniku õppekava LÕPUTÖÖD

Radioloogiatehniku õppekava üliõpilaste lõputöö kaitsmisgraafik 27.01.22
Komisjon: Eve Kliimann (esimees), Terje Markus, Kadri Kärner, Erik Landõr, Janelle Märs, Zinaida Läänelaid

Algus Diplomitöö pealkiri
10.15 "Radioloogiatehnikute  töömotivatsiooni mõjutegurid Põhja-Eesti Regionaalhaiglas"
11.05 "Patsiendi Informeerimine radioloogiliste uuringute kiirgusdoosidest ja kiirgusriskidest"
11.55 "Koonuskimp-kompuutertomograafia roll väikeste luude ja liigeste traumade visualiseerimisel, selle võrdlus mitmekihilise kompuutertomograafia ja tavaradiograafiaga"
12.45 "Standardfantoomi hajukiirgusvälja ja seiredosimeetri ajalise lahutusvõime ning nurksõltuvuse uuring"
13.35 "ROC-analüüsi kasutamise võimalusi radioloogias"