Radioloogiatehniku õppekava LÕPUTÖÖD

Radioloogiatehniku õppekava lõputööde kaitsmisgraafik 26.01.21
Komisjon: Eve Kliimann (esimees), Kadri Kärner, Raili Nuiamägi, Terje Markus, Janelle Märs, Tiina Kukkes, Zinaida Läänelaid

kell teema
10:15 "Radioloogiatehniku kutseidentiteet ja kutsealane roll ning nende kujunemine ja tähtsus"
11:05 "Erialaspetsialisti üleminek kliinilisest keskkonnast haridussüsteemi: radioloogiatehnikust õppejõuks"
11:55 "Magnetresonantstomograafia defekograafia"
12:45 "Radiograafia üliõpilaste hinnang oma õppimisele kliinilisel õppepraktikal"
13:35 "Intravenoosse kontrastaine koguse optimeerimine vastavalt patsiendile kompuutertomograafias"
14:25 "Fookustäpi suuruse, ülesvõttegeomeetria ja kujutise lahutusvõime vaheline seos laste rindkereülesvõtetel"
15:15 "Hajukiirgusvälja mõju uurimine radiograafilise madalkontrastse testfantoomi CDRAD kasutamisel radiograafilise pildikvaliteedi hindamiseks"
16:05 "Kilpnäärme kahe erineva joodineeldumistesti tegevusjuhendi võrdlemine"
16:55 "MRT- Lineaarkiirendi tehnoloogia kiiritusravis"