Radioloogiatehniku õppekava LÕPUTÖÖD

Radioloogiatehniku õppekava lõputööde kaitsmisgraafik 24.01.20
Komisjon: Eve Kliimann (esimees), Raili Nuiamäe, Taivi Aun, Tiina Kukkes,
Siret Kivistik, Terje Markus

kell teema

9:15

Radioloogiatehnikute töömotivatsiooni mõjutegurid

10:15

Teenusekasutaja kaasamine radioloogiatehniku koolitusse      

11:15

Tehisintellekti arendamine radioloogias

12:15

Radioloogiatehniku üleminek erialaspetsialistist õppejõuks

13:15

Tehisintellekt radioloogias

14:15

Raseda patsiendi radiodiagnostiline uurimine erakorralise seisundi puhul

15:15

Teadmised kiirgusriskidest ja -kaitsest õdede ja patsienti radioloogilisele uuringule suunavate arstide seas

16:15

Maksa magnetresonantstomograafia uuring maksaspetsiifilise kontrastainega

17:15

Hajukiirtevõre kasutamine lasteradiograafias