ÕE ÕPPEKAVA LÕPUTÖÖD

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 08.06.2021
Komisjon: Anne Vahtramäe (komisjoni esimees), Renna Värnik, Marjaliisa Mikiver

kellaaeg Lõputöö pealkiri
9:00-9:45 INTRAOPERATIIVSES PERIOODIS PATSIENDI OHUTUSE TAGAMISEKS KASUTATAVAD TURVALISED POSITSIONEERIMISE VÕTTED, ASENDID JA TOESTAMISE ABIVAHENDID NING VÕIMALIKE VIGASTUSTE ENNETAMINE
9:45-10:30 PARANOIDSE SKISOFREENIAGA PATSIENDI JUHTUMIANALÜÜS
11:30-12:15 EMPAATIA VÄLJENDUMINE KOOS PUUDUTUSEGA ÕE KUTSETÖÖS
12:15-13:00 PÕIE PÜSIKATEETRITEST PÕHJUSTATUD UROTRAKTI INFEKTSIOONID
INTENSIIVRAVIS JA NENDE ENNETAMINE ÕE TEGEVUSE LÄBI
13:00-13:45 KIIRITUSRAVILE SUUNATUD ONKOLOOGILISTE PATSIENTIDE INFORMATSIOONIVAJADUS JA INFORMATSIOONI EDASTAMISE MEETODID
   

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 09.06.2021
Komisjon: Ireen Bruus (komisjoni esimees), Renna Värnik, Triinu Kurvits

kellaaeg Lõputöö pealkiri
9:00-9:45 ÄREVUSE VÄHENDAMINE
PREOPERATIIVSEL PERIOODIL PÄEVAKIRURGIAS
9:45-10:30 BILATERAALSE SAGITAALSE OSTEOTOOMIA JÄRGSE ALUMISE
ALVEOLAARNÄRVI NEUROSENSOORSEST DEFITSIIDIST TINGITUD
SAGEDASEMAD PATSIENDIPROBLEEMID NING MADALASAGEDUSLIKU
LASERTERAAPIA TULEMUSLIKKUS NEUROSENSOORSE DEFITSIIDI
LEEVENDAMISEL
10:30-11:15 MEESKONNATÖÖ JA KOMMUNIKATSIOONI OLULISUS OPERATSIOONIMEESKONNAS NING OPERATSIOONIÕDEDE HULGAS
11:30-12:15 IMIKU UNI, SELLE MÕJU TEMA ARENGULE JA HILISEMALE TERVISELE NING TURVALIST MAGAMIST MÕJUTAVAD TEGURID KODUSES KESKKONNAS
12:15-13:00 PRE- JA POSTOPERATIIVNE TOITMIS- NING LIIKUMISRAVI JA ÕDEDE TEGEVUS KIIRE PARANEMISE PROGRAMMI ERAS® NÄITEL TÄISKASVANUTE SEEDETRAKTI ÜLA- JA ALAOSA OPERATSIOONIDE KORRAL

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 09.06.2021
Komisjon: Pille Tammpere (komisjoni esimees), Emily Naarits, Evelin Evert

Algus Lõputöö pealkiri
9:00-9:45 VÄHIVASTASTE IMMUUNRAVIMITE KÕRVALTOIMED KOLME KÕIGE TÕHUSAMA IMMUUNMODULEERIVA ANTIKEHA NÄITEL JA SELLEGA SEONDUV ÕENDUSTEGEVUS
9:45-10:30 KOORMUS-INDUTSEERITUD BRONHOKONSTRIKTSIOON ASTMA DIAGNOOSIGA TIPPSPORTLASTE NÄITEL JA MITTEFARMAKOLOOGILISTE MEETMETE KOMBINEERIMINE LISAKS ASTMA PÕHI- JA HOORAVILE


 
10:30-11:15 TERVISETEEMALISTES ARTIKLITES KASUTATUD ALLIKATE TÕENDUSPÕHISUS
EESTI MEEDIAVÄLJAANNETE VEEBIPORTAALIDES 2020. AASTA SEPTEMBRI
ESIMESEL NÄDALAL
11:30-12:15 PATSIENDI PÕHJUSTATUD TÖÖVÄGIVALLA AVALDUMISVORMID JA AVEKKI TÖÖMUDEL NING SELLE KASUTAMISE KOGEMUS SOOMES
12:15-13:00 VÖÖTOHATISEGA SEOTUD PEAMISED TERVISEPROBLEEMID JA NENDE ENNETAMISE JA/ VÕI LEEVENDAMISE VÕIMALUSED TÄISKASVANUTEL
13:00-13:45 HEMODIALÜÜSRAVI SAAVA PATSIENDI ÕENDUSPROBLEEMID NING
NÕUSTAMINE

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 10.06.2021
Komisjon: Airin Treiman-Kiveste (komisjoni esimees), Ireen Bruus, Merle Seera

kellaaeg Lõputöö pealkiri
9:00-9:45 TERVISHOIUTÖÖTAJATE VAIMNE TERVIS COVID-19 PANDEEMIA AJAL JA NENDE VAIMSE TERVISE TOETAMISE VÕIMALUSED
9:45-10:30 MITTEALLERGILISE ASTMAGA ALGKLASSIDE LAPSE ÕENDUSABI JUHTUMIANALÜÜS
10:30-11:15 FÜÜSILISE AKTIIVSUSE MÕJU VERESUHKRU VÄÄRTUSTELE I TÜÜPI DIABEETI PÕDEVATEL LASTEL JA NOORUKITEL
11:30-12:15 3D-PRINDITUD MUDELITE KASUTAMINE INIMESE ANATOOMIA ÕPETAMISEL
12:15-13:00 LÄBIPÕLEMISSÜNDROOMI AVALDUMINE, SELLE RISKITEGURID JA
ENNETAMISE VÕIMALUSED PSÜHHIAATRIAÕDEDE SEAS
13:00-13:45 KÕRGENENUD GLÜKEERITUD HEMOGLOBIINI (HbA1c) VÕIMALIK MÕJU I TÜÜPI DIABEETI PÕDEVALE RASEDALE, LOOTE JA LAPSE ARENGULE

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 10.06.2021
Komisjon: Siret Läänelaid (komisjoni esimees), Katrin Tint, Merle Taevik

kellaeg Lõputöö pealkiri
9:00-9:45 ÄGEDA OTIIDI TERVISEPROBLEEMID JA NENDE LEEVENDAMINE NING
ÄGEDA OTIIDI ENNETAMISE VÕIMALUSED KUNI KOLMEAASTASTEL
LASTEL
9:45-10:30 COVID-19 PANDEEMIA MÕJU VAIMSELE TERVISELE
10:30-11:15 RASKETE PSÜÜHIKAHÄIRETEGA PATSIENTIDE RAVIJÄRGIMUST
SOODUSTAVAD JA TAKISTAVAD TEGURID NING VÕIMALIKUD
SEKKUMISED RAVIJÄRGIMUSE EDENDAMISEKS
11:30-12:15 MÉNIÉRE’I TÕBI NING TOITUMISE SOOVITUSED SÜMPTOMITE
LEEVENDAMISEKS
12:15-13:00 ALKOHOLI LIIGTARVITAVA TÄISKASVANUD PATSIENDI FÜÜSILINE JA
VAIMNE TERVIS, SOTSIAALNE KÄITUMINE NING
ÕENDUSSEKKUMISED ESMATASANDI TERVISHOIUS
13:00-13:45 VAHETUSTEGA TÖÖGA KAASNEV ÕDEDE RISKEERIV KÄITUMINE TÖÖL, TÖÖKESKKONNA MÕJU SELLELE. ÕDEDE RISKEERIV TERVISEKÄITUMINE KUI NEGATIIVNE EESKUJU PATSIENTIDELE

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 11.06.2021
Komisjon: Eve-Merike Sooväli (komisjoni esimees), Saima Hinno, Triinu Kurvits

kellaaeg Lõputöö pealkiri
9:00-9:45 MEDITSIINILISED VEAD, NENDE PÕHJUSED JA ENNETAMINE
OPERATSIOONITOAS STRESSI JA SUHTLEMISPROBLEEMIDE NÄIDETEL
9:45-10:30 ISIKUKAITSEVAHENDITE KASUTAMISE REEGLID COVID-19 PATSIENDI KÄSITLEMISEL ÕENDUSPRAKTIKAS JA VÕIMALIKE OHUKOHTADE ENNETAMINE
10:30-11:15 OBSESSIIV-KOMPULSIIVNE HÄIRE, RAVIMEETODID
NING ÕENDUSABI
11:30-12:15 MUUSIKATERAAPIA KASUTAMINE DEPRESSIOONI DIAGNOOSIGA PATSIENTIDE RAVIS
12:15-13:00 MAKRO-JA MIKROTOITAINETE NING PROBIOOTIKUMIDE TARBIMISE SEOS DEPRESSIOONIGA JA VÕIMALUSED TOITUMISNÕUSTAMISE ABIL DEPRESSIOONI ENNETADA JA/VÕI LEEVENDADA
13:00-13:45 RENDITÖÖ KASUTAMISE PÕHJUSED, EELISED JA PUUDUSED
TERVISHOIU VALDKONNAS

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 11.06.2021
Komisjon: Pille Tammpere (komisjoni esimees), Hanna Helena Pärn, Taivi Mutso

kellaaeg Lõputöö pealkiri
9:00-9:45 GLAUKOOMI HILISE DIAGNOOSIMISE PÕHJUSED JA
TAGAJÄRJED NING SÕELUURINGU KASU GLAUKOOMI
VARAJASEL DIAGNOOSIMISEL
9:45-10:30 VÄGA VÄIKESE SÜNNIKAALUGA ENNEAEGSETEL VASTSÜNDINUTEL HAIGLAST KOJU SAADES ESINEVAD TERVISEPROBLEEMID, LASTEVANEMATE TOIMETULEK OMA ENNEAEGSE VASTSÜNDINU EEST HOOLITSEMISEGA KODUS JA ÕE ROLL SELLES
10:30-11:15 KROONILISE VALUGA TÄISKASVANUD ONKOLOOGILISE PATSIENDI KÄSITLUS
11:30-12:15 JUHTUMIANALÜÜS: AURATA MIGREEN JA SELLE MÕJU
PATSIENDI ELUKVALITEEDILE
12:15-13:00 JUHTUMIANALÜÜS: ÄGEDA APENDITSIIDIGA PATSIENDI AKTUAALSED JA POTENSIAALSED PREOPERATIIVSED ÕENDUSPROBLEEMID NING NENDE PUHUL RAKENDATAVAD ÕENDUSTEGEVSUED