ÕE ÕPPEKAVA LÕPUTÖÖD

Lõputööde kaitsmised toimuvad Zoom keskkonnas. Kui soovite osaleda kaitsmisel, tehke päring õppekorralduse osakonna juhatajale, Eve Müürile: evemuur(at)nooruse.ee.

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 09.06.2020
Komisjon: Eve-Merike Sooväli (komisjoni esimees), Gerli Usberg, Mari Teugjas-Koit

KELL TEEMA
09:15 - 10:00 EAKATE ÜKSILDUSE JA SOTSIAALSE ISOLATSIOONI LEEVENDAMINE
INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIATE ABIL JA NENDE
RAKENDAMISE PROBLEEMID
10:15 - 11:00 SÜDAMERÜTMIHÄIREGA PATSIENDI JUHTUMIANALÜÜS
11:15 - 12:00 PSÜHHIAATRIAÕDEDE VASTU SUUNATUD PATSIENTIDE VÄGIVALDNE KÄITUMINE NING ÕDEDE HOIAKUD SEOSES VÄGIVALDSE KÄITUMISE VALLANDUMISE JA JUHTIMISEGA
13:00 - 13:45 ADENOIDEKTOOMIA JÄRGNE JUHTUMIANALÜÜS
14:00- 14:45 C-HEPATIIDIGA SÜSTIVATE NARKOMAANIDE RAVI SAAMIST JA RAVISOOSTUMUST MÕJUTAVAD TEGURID NING RAVI SAAMIST JA RAVISOOSTUMUST SUURENDAVAD ABINÕUD

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 10.06.2020
Komisjon: Pille Tammpere (komisjoni esimees), Erle Remmelgas, Taivi Mutso

kell teema
09:15 - 10:00 HAIGLASISESE ELUSTAMISE MITTETEHNILISED KOMPONENDID JA NENDE PARENDAMISE VÕIMALUSED
10:15 - 11:00 EAKATE PATSIENTIDE ASPIRATSIOONIPNEUMOONIA RISKIFAKTORID JA SELLE ENNETAMISVÕIMALUSED HAIGLAKESKKONNAS
11:15 - 12:00 SÕJAVÄEGA KOOSTÖÖD TEGEVATE MEDITSIINITÖÖTAJATE EETILISED JA
VAIMSED PROBLEEMID
13:00 - 13:45 DIABEEDITÜSISTUSTE TAGAJÄRJEL ALAJÄSEME AMPUTATSIOONIGA PATSIENTIDE ELUKVALITEETI MÕJUTAVAD TEGURID NING VÕIMALUSED NENDE LEEVENDAMISEKS
14:00- 14:45 KARPAALKANALI SÜNDROOMIGA INIMESE FÜÜSILISED JA PSÜHHOSOTSIAALSED PROBLEEMID

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 11.06.2020
Komisjon: Airin Treiman-Kiveste (komisjoni esimees), Katrin Tint, Agnes Mikk

KELL teema
10:15 - 11:00 SIMULATSIOONÕPPE HINDAMISE INSTRUMENT OSCE NING SELLE KASUTAMISE EELISED JA PUUDUSED
11:15 - 12:00 ÄGEDA MÜOKARDIINFARKTI PATSIENTIDE RAVIMSOOSTUMUS
13:00 - 13:45 INSULDIJÄRGSE AFAASIA JA DÜSFAAGIA ÕENDUSABI JA TAASTUSRAVI VÕIMALUSED
14:00- 14:45 VENTILAATORPNEUMOONIA (VAP) JA TÕENDUSPÕHISTE ÕENDUSTEGEVUSTE KOGUM (CARE BUNDLE) SELLE ENNETAMISEKS
15:00  - 15:45 RASEDATE VASTU SUUNATUD PAARISUHTEVÄGIVALD – ÕENDUSTÖÖTAJATE VÕIMALUSED ENNETADA, MÄRGATA JA SEKKUDA