ÕE ÕPPEKAVA 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 18.01.2019

Nooruse 5, ruum 119
Komisjon 1. Komisjoni esimees: Irena Bartels
Komisjoni liikmed: Imbi Sagar, Marit Kiljako

KELL NIMI TEEMA JUHENdaja
11.00-11.45

Anuš Airapetjan,  Eliisa-Johanna Tõldsepp

SUITSIDAALSES KRIISIS OLEVA PATSIENDI ÕENDUSABI JUHTUMIANALÜÜS

Margit-Lenk Adusoo

11.45-12.30

Dagmar-Christel Mähar
Liina Oherjus

VAIMSE TERVISE HÄIREGA TÄISKASVANUTE ENESESTIGMA SEOS ELUKVALITEEDIGA JA ENESESTIGMALE SUUNATUD TERAPEUTILISED

Margit-Lenk Adusoo

12.45-13.30

Airika Tensberg

KUULMISLANGUSEGA LASTE EMOTSIONAALSED JA KÄITUMUSLIKUD PROBLEEMID NING VÕIMALUSED NENDE ENNETAMISEKS JA LEEVENDAMISEKS

Terje Arula

13.30-14.15

Kevin Lumi, Kaisa Suurkuusk

JUHTUMIANALÜÜS MÜOKARDIINFARKTI LÄBI PÕDENUD PATSIENDI ÕENDUSABI KODUSES ETAPIS

Piret Simm-Pärle

14.15-15.00

Karina Leonova, Olga Loštšenikova

ÖÖVALVETE MÕJU ÕENDUSPERSONALI TERVISELE

Tatjana Jušinski

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 18.01.2019

Nooruse 5, ruum 118

Komisjon 2. Komisjoni esimees Kristi Voll

Komisjoni liikmed: Anne Vahtramäe, Janika Pael

KELL NIMI TEEMA JUHENDAJA
9.00-9.45 Aile Sumberg TERVISEÕENDUSE ERIÕDEDE PÄDEVUSED JA ROLLID

Eve-Merike Sooväli

9.45-10.30 Olga Ontin VANAEA HAPRUSE SÜNDROOM JA GERIAATRILINE ÕENDUSABI

Merle Varik

10.30-11.15 Älis Kulp KLIINILINE SUPERVISIOON PEREÕENDUSES

Signe Asi

11.30-12.15

Birgit Änilane PEAAJUINFARKTIGA PATSIENDI JUHTUMIANALÜÜS HAIGLAJÄRGSES ÕENDUSABIS

Saima Hinno

12.15-13.00 Kaire Saar, Kadi Schilf AKTIIVSUSMONITORIDE JA TERVISERAKENDUSTE KASUTAMISE VÕIMALUSED NING NENDEGA SEOTUD OHUTEGURID

Piret Simm-Pärle

13.00-13.45 Ave Zäuram, Kristel Sööt PRIMAARSEID PEAVALUSID ESILEKUTSUVAD TEGURID NING MITTEFARMAKOLOOGILISED ENNETUS- JA LEEVENDUSVÕTTED NENDEGA TOIMETULEKUKS

Eve-Merike Sooväli

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 18.01.2019

Nooruse 5, ruum 117

Komisjon 3. Komisjoni esimees Helina Pedak

Komisjoni liikmed: Ave Kõrve-Noorkõiv, Reet Urban

KELL NIMI TEEMA  JUHENDAJA
9.00-9.45 Eva Arbeiter IMIKU KOOLIKUSÜNDROOM, SELLE PÕHJUSEID, LEEVENDAMISE VÕIMALUSED JA MÕJU PEREKONNALE

Siret Läänelaid

9.45-10.30 Valeria Krikova
Polina Matvejenkova
PREMENSTRUAALSE SÜNDROOMIGA SEOTUD VÕIMALIKUD TERVISEPROBLEEMID JA NENDE LEEVENDAMISE VÕIMALUSED

Piret Simm-Pärle

10.30-11.15 Tuule Sireli Mäe ÕE ROLL JA ÜLESANDED KARDIOVERSIOONI KORRAL

Pille Tammpere

11.30-12.15 Julia Startšenko
Nadežda Matõljova
KEEMIARAVI SAAVATE VÄHI DIAGNOOSIGA PATSIENTIDE
KOMFORTSUS JA ÕE ROLL SELLE SAAVUTAMISEL

Saima Hinno

12.15-13.00 Elina Kaldarova
Kristi Kaeramaa
EAKATE SARKOPEENIA JA GERIAATRILINE ÕENDUSABI

Merle Varik

13.00-13.45 Kärol Belov AKNEGA PATSIENDI JUHTUMI ANALÜÜS

Ireen Bruus

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 21.01.2019

Nooruse 5, ruum 109

Komisjon 1. Komisjoni esimees Evelyn Evert

Komisjoni liikmed: Airin Treiman-Kiveste, Pille Tammpere

Kell NIMI TEEMA JUHENDAJA
9.00-9.45 Annika Järvmägi, Mihkel Kanne TÄISKASVANUD PATSIENDI OHUTUST MÕJUTAVAD TEGURID STATSIONAARSES PSÜHHIAATRILISES RAVIS NING VÕIMALUSED PATSIENDI OHUTUSE TAGAMISEKS

Margit Lenk-Adusoo

9.45-10.30 Keidy Normann ORGANSIIRDAMISE JÄRGSED VAIMSE TERVISE PROBLEEMID JA ÕENDUSABI NENDE ENNETAMISEL NING NENDEGA TOIMETULEKUL TÄISKASVANUD PATSIENTIDEL

Siret Läänelaid, Katrin Tint                     

10.30-11.15 Kaidi Peek,  Ele Prans JUVENIILSE IDIOPAATILISE ARTRIIDI MÕJU LAPSE JA PERE ELUKVALITEEDILE JA ÕENDUSTEGEVUS ELUKVALITEEDI PARANDAMISEKS

Sirje Sammul

11.30-12-15 Marit Reier EETILISED PROBLEEMID JA MORAALNE DÜSTRESS PSÜHHIAATRIAÕDEDE TÖÖS

Reet Urban

12.15-13.00 Ketlin Akuševitš
Maire Aru
KEHALISE AKTIIVSUSE MÕJU PERIFEERSETE ARTERITE HAIGUSEST TINGITUD ALAJÄSEMETE ISHEEMIA SÜMPTOMITELE

Marit Kiljako

13.00-13.45 Roman Paluste
Mihhail Smirnov
SUPRAVENTRIKULAARNE TAHHÜKARDIA JA SELLE MITTE FARMAKOLOOGILISED KÄSITLUSE VÕIMALUSED ESMAABIS

Anne Vahtramäe

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 21.01.2019

Nooruse 5, ruum 117

Komisjon 2. Komisjoni esimees Tatjana Oolo

Komisjoni liikmed: Margit Lenk-Adusoo, Liina Animägi

KELL NIMI TEEMA JUHENDAJA
9.00-9.45 Irina Nikolajeva, Liana Titova PATSIENDI IGAPÄEVAELU TOIMETULEKUT MÕJUTAVAD TEGURID ALATES KOLM KUUD PÄRAST PÕLVELIIGESE ENDOPROTEESIMIST

Ireen Bruus

9.45-10.30 Liina Kerme PSEUDARTROOSI JÄRGNE PUUSALIIGESE ENDOPROTEESIMINE – POSTOPERATIIVSE ÕENDUSABI JUHTUMI ANALÜÜS

Ave Kõrve-Noorkõiv

10.30-11.15 Vera Ivanova, Hele Rästas NASOGASTRAALSONDI PAIGALDAMISE MEETODID JA NASOGASTRAALSONDIGA SEOTUD VÕIMALIKUD TÜSISTUSED NING NENDE ENNETAMISE VÕIMALUSED INSULDIHAIGEL

Marit Kiljako

11.30-12.15 Angela Aasa
Jana Jaaniste
TÄISKASVANUD IHTÜOOSIHAIGE PATSIENDI PROBLEEMID, NENDE MÕJU ELUKVALITEEDILE JA ÕENDUSABI

Erle Remmelgas

12.15-13.00 Johanna Randmets TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOLI ÕE JA ÄMMAEMANDA VIIMASE KURSUSE
ÜLIÕPILASTE TEADMISED JA HOIAKUD SEOSES SURMAJÄRGSE
ORGANDOONORLUSEGA

Pille Tammpere

13.00-13.45 Julius Piatkowski ALKOHOLITARVITAMISE HÄIREGA PATSIENDI JUHTUMI ANALÜÜS: SOTSIAALSETE TEGURITE MÕJU RELAPSI ENNETAMISELE

Janika Pael

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 21.01.2019

Nooruse 5, ruum 118

Komisjon 3. Komisjoni esimees Lilia Leppsaar

Komisjoni liikmed: Inge Paju, Marit Kiljako

KELL NIMI TEEMA JUHENDAJA
9.00-9.45 Sabina Vaisbein
Andrei Ignatjev
KOKSARTROOSIGA PATSIENDI ÕENDUSABIJUHTUMI ANALÜÜS

Siret Läänelaid

9.45-10.30 Liina Kivimäe TÄISKASVANUD PATSIENDI PÕIE PÜSIKATETERISEERIMINE JA SELLEGA KAASNEVAD TÜSISTUSED NING TÜSISTUSTE ENNETAMINE

Anne Vahtramäe

10.30-11.15 Kaari Käsper KOGNITSIOONI STIMULEERIVAD TEGEVUSED KODUS ELAVALE KERGE JA MÕÕDUKA DEMENTSUSEGA INIMESELE NING MÕJU TEMA ISESEISVUSELE JA SOTSIAALSUSELE

Merle Varik

11.30-12.15 Kristiina Mihailenko, Kertu Moisto AMÜOTROOFILINE LATERAALSKLEROOS, SELLE KAKS PEAMIST TERVISEPROBLEEMI NING NENDE VÕIMALIKUD LEEVENDUSVÕTTED

Saima Hinno

12.15-13.00 Birgit Okas
Marian Välling
NOORUKITELE JA NOORUKITEGA TÖÖTAVATELE TÄISKASVANUTELE SUUNATUD VAIMSE TERVISE ESMAABI KOOLITUSPROGRAMMID JA NENDE TULEMUSLIKKUS VAIMSE TERVISE ALASTE TEADMISTE TÕSTMISEL JA HOIAKUTE KUJUNDAMISEL

Margit Lenk-Adusoo

13.00-13.45 Mari-Liis Kuuse JUHTUMI ANALÜÜS

Erle Remmelgas

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 21.01.2019

Nooruse 5, ruum 119

Komisjon 4. Komisjoni esimees Ülle Kumm

Komisjoni liikmed: Ireen Bruus, Ave Kõrve-Noorkõiv

KELL NIMI TEEMA JUHENDAJA
9.00-9.45 Mari Einberg Massiivse kopsuarterite trombemboooliga patsiendi juhtumianalüüs

Karin Kaigas

9.45-10.30 Getter Saarepuu, Siiri Serpak MIGREENI OLEMUS, ESILEKUTSUVAD TEGURID JA MITTEFARMAKOLOOGILISED LEEVENDAMISE VÕIMALUSED TÄISKASVANUTEL INIMESTEL

Saima Hinno

10.30-11.15 Grete Madi TÄPSUSTAMATA ÄGE BRONHIIT ASTMA ÄGENEMISEGA JUHTUMIANALÜÜS

Imbi Sagar

11.30-12.15 Britten Kaleva OPERATSIOONIJÄRGSES PERIOODIS ESINEVA IIVELDUSE JA/VÕI OKSENDAMISE SOODUSTAVAD TEGURID NING NENDE ENNETAMISE JA LEEVENDAMISE VÕIMALUSED TÄISKASVANUTEL

Siret Läänelaid

12.15-13.00 Astra Sild Ravimvead haiglakeskkonnas ja nende ennetamine

Saima Hinno

13.00-13.45 Kristina Aganitš
Liidia Topkina
HOOLDUSTÖÖTAJATE TEADMISED LAMATISTEST JA ERINEVATE KOOLITUSTE EFEKTIIVSUS TEADMISTE TÕSTMISEKS

Marit Kiljako

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 22.01.2019

Nooruse 5, ruum 404

Komisjon 1. Komisjoni esimees Triinu Kurvits

Komisjoni liikmed: Merle Varik, Kristiina-Maria Lorenz

KELL NIMI TEEMA JUHENDAJA
9.00-9.45 Irina Zaitseva SUITSIIDI RISKIFAKTORID VANEMAEALISTE SEAS JA VANEMAEALISTE SUITSIIDIDE ENNETAMISELE SUUNATUD ÕENDUSABI

Janika Pael

9.45-10.30 Kaisa Thal, Anna-Maria Soobik EAKATE INIMESTE GRIPIVIIRUSE VASTANE VAKTSINEERIMINE

Signe Asi

10.30-11.15 Tatjana Karpina ÕDEDE TEADMISED VEREÜLEKANDEST JA TEADMISTE TÕSTMISE VÕIMALUSED

Marit Kiljako

11.30-12.15 Marianne Must GEROTEHNOLOOGILISTE ABIVAHENDITE KASUTAMINE DEMENTSE EAKA TOIMETULEKU TOETAMISEKS KODUSES KESKKONNAS

Eve-Merike Sooväli

12.15-13.00 Ly Metsaroos REPRODUKTIIVEALISTE INIMESTE TEADLIKKUS KONTRATSEPTIIVIDEST JA TERVISEKÄITUMINE

Ave Kõrve-Noorkõiv

13.00-13.45 Grete Eenlo FANTOOMVALU OLEMUS JA MÕJU ELUKVALITEEDILE NING
MITTEMEDIKAMENTOOSSETE FANTOOMVALU LEEVENDAMISE VÕTETE
RAKENDAMINE ÕENDUSTÖÖS

Inge Paju

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 22.01.2019

Nooruse 5, ruum 119

Komisjon 2. Komisjoni esimees Anastassia Org

Komisjoni liikmed: Siret Läänelaid, Svetlana Kalmaznina

KELL NIMI TEEMA JUHENDAJA
9.00-9.45 Grete Tamm PARANOIDSE SKISOFREENIAGA PATSIENDI JUHTUMIANALÜÜS

Janika Pael

9.45.10.30 Kati Kesselmann, Siret Käo TERVISHOIUTÖÖTAJATE TEADMISED HPV VAKTSIINIST NING HOIAKUD HPV VAKTSIINIGA VAKTSINEERIMISE SUHTES

Signe Asi

10.30-11.15 Kristina Seepter SEKUNDAARSE AJUKAHJUSTUSE ENNETAMINE: MONITOORING RASKE TRAUMAATILISE AJUKAHJUSTUSEGA PATSIENDIL

Inge Paju

11.30-12.15 Dmitri Tšaikin LUU- JA LIHASKONNA VAEVUSED INTENSIIVRAVIÕDEDEL, SELLE RISKIFAKTORID JA ENNETAMISE VÕIMALUSED

Tatjana Jušinski

12.15-13.00 Melissa Viiron TAIMSE TOIDU OSAKAALU TÄHTSUS NING TOITUMISSOOVITUSED 2. TÜÜPI DIABEEDI PUHUL

Kristiina-Maria Lorenz

13.00-13.45 Alina Davõdova
Anelija Smirnova
ROTAVIIRUSINFEKTSIOONI VASTU VAKTSINEERIMISE VAJALIKKUS ALLA 5-AASTA VANUSTEL LASTEL NING ÕE ROLL LAPSEVANEMATE VAKTSINEERIMISOTSUSE MÕJUTAMISEL

Sirje Sammul

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 22.01.2019

Nooruse 5, ruum 118

Komisjon 3. Komisjoni esimees Triinu Rõigas

Komisjoni liikmed: Piret Simm-Pärle, Sirje Sammul

KELL NIMI TEEMA JUHENDAJA
9.00-9.45 Lotta Loos LOOMATERAAPIA RAKENDAMINE ONKOLOOGILISTE PROBLEEMIDEGA LAPSPATSIENTIDEL

Reet Urban

9.45-10.30 Kairi Ojaveer TOITUMISE MÕJU AKNELE NING
ÕE ROLL PATSIENDI NÕUSTAMISEL

Saima Hinno

10.30-11.15 Inga Stutšilina, Yuliana Filchenkova ÕDEDE TÖÖGA RAHULOLU EUROOPA RIIKIDE NÄITEL

Signe Asi

11.30-12.15 Jevgeni Vaisbein ÕDEDE ÜLEKAALULISUSE PÕHJUSED JA ENNETAMISE VÕIMALUSED

Anna-Liisa Tamm

12.15-13.00 Kai Sepp
Triinu Einberg
GÜNEKOMASTIA OLEMUS JA GÜNEKOMASTIAGA PATSIENDI PSÜHHOSOTSIAALSED PROBLEEMID NING ÕE ROLL PATSIENDI NÕUSTAMISEL

Karin Kaigas

13.00-13.45 Marju Vassiljev JUHTUMIANALÜÜS KOPSUPÕLETIKU TÜSISTUMISEST NING
RASKENDATUD HINGAMISEST

Ave Kõrve- Noorkõiv

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 22.01.2019

Nooruse 5, ruum 117

Komisjon 4. Komisjoni esimees Tiina Sildver-Kikas

Komisjoni liikmed: Eve-Merike Sooväli, Erle Remmelgas

KELL NIMI TEEMA JUHENDAJA
11.00-11-45 Kädri-Li Ootsing,   Mirjam Ojamaa RINNA PAHALOOMULISE KASVAJAGA PATSIENDI JUHTUMI ANALÜÜS

Ireen Bruus

11.45-12.30 Anastasija Kovbenja
Veronika Smotrova
SOLAARIUMI MÕJU ORGANISMILE

Reet Urban

12.30-13.15 Marina Mihkra
Natalja Hirvi
KALORIVABAD KUNSTLIKUD MAGUSAINED SUHKRUASENDAJATENA
JA NENDE MÕJU INIMESE ORGANISMILE

Imbi Sagar

13.30-14.15 Kertu Tilga DEMENTSUSEGA KAASNEV AGITATSIOON NING MITTEFARMAKOLOOGILISED VÕTTED AGITATSIOONI VÄHENDAMISEKS

Merle Varik

14.15-15.00 Raile Laja ALZHEIMERI TÕVEGA LÄHEDASE HOOLDAMISE MÕJU OMASTEHOOLDAJA HEAOLULE

Merle Varik

15.00-15.45 Kristina Muri, Merilin Merilain ALKOHOOLSE MAKSATSIRROOSIGA PATSIENDI JUHTUMIANALÜÜS

Saima Hinno

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 23.01.2019

Nooruse 5, ruum 117

Komisjon 1. Komisjoni esimees Jaanika Hain

Komisjoni liikmed: Reet Urban, Kristiina Virro

KELL NIMI TEEMA JUHENDAJA
10.00-10.45 Kristina Blitsõn, Jana Lepik KAUDAALANESTEESIA LASTEL JA ÕE ROLL KAUDAALANESTEESIAST TINGITUD TÜSISTUSTE ENNETAMISEL

Karin Kaigas, Neve Vendt

10.45-11.30 Eliisabet Tiits ÕENDUSPERSONALI KOGEMUSED JA TOIMETULEK PATSIENDI KAOTUSE JA LEINAGA

Anne Vahtramäe

11.30-12.15 Margus Bunder TÄISKASVANUD INIMESE FÜÜSILISED JA PSÜHHOSOTSIAALSED TERVISEPROBLEEMID KOPSUSIIRDAMISE JÄRGSELT

Ireen Bruus

12.30-13.15 Age-Midrit Rohusalu VAHETUSTES TÖÖTAVATE ÕDEDE RINNAVÄHKI HAIGESTUMISE RISK

Inge Paju

13.15-14.00 Eliise Visk
Helen Karu
TERVISHOIUTÖÖTAJATE TÖÖRIIETUS KUI VÕIMALIK HAIGUSTEKITAJATE
EDASIKANDJA

Marit Kiljako

14.00-14.45 Margarita Repetskaja DEPRESSIOONIGA NOORUKI JUHTUMI ANALÜÜS

Eve-Merike Sooväli

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 25.01.2019

Nooruse 5, ruum 117

Komisjon 1. Komisjoni esimees Kaja Solom 

Komisjoni liikmed: Merle Varik, Karin Kaigas

KELL NIMI TEEMA JUHENDAJA
9.00-9.45 Getter Nuut PÕLVKONDADE OLEMUS JA ESINEMINE ÕENDUSPRAKTIKUTE SEAS JA X-, Y-, Z-PÕLVKONDADE ERIPÄRAD ÕENDUSPRAKTIKAS

Siret Läänelaid

9.45-10.30 Ellen Vihtra PULMONEKOOMIA EHK KOGU KOPSU EEMALDAMISEGA PATSIENDI POSTOPERATIIVSED PROBLEEMID NING OSUTAV ÕENDUSABI NENDE KORRAL

Inge Paju

10.30-11.15 Alina Palagina ATOOPILISE DERMATIIDIGA SEOTUD TERVISEPROBLEEMID JA NENDE LAHENDAMISE VÕIMALUSED TÄISKASVANUTEL

Piret Simm-Pärle

11.30-12.15 Helen Kangro LAPSEVANEMATE TEADMISED JA SUHTUMINE HPV, EMAKAKAELAVÄHI,
ENNETUSVÕIMALUSTE KOHTA NING LAPSEVANEMATE TEADMISTE
TÕSTMISE VÕIMALUSED

Marit Kiljako

12.15-13.00 Merike Suits AUTOIMMUUNSET HÜPOTÜREOOSI MÕJUTAVAD TEGURID ,
HORMOONASENDUSRAVI TOETAVAD MITTEMEDIKAMENTOOSSED MEETODID
JA ÕENDUSTEGEVUS

Erle Remmelgas

13.00-13.45 Viktoria Ossipuk
Juri Sorotski
TÖÖVÄGIVALD ERAKORRALISE MEDITSIINI OSAKONNAS, SELLE MÕJU ÕDEDELE NING TÖÖVÄGIVALLA REGISTREERIMINE JA ENNETAMISE VÕIMALUSED

Anne Vahtramäe