ÕE ÕPPEKAVA 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 8.06.2018

Nooruse 5, ruum 118
Komisjoni esimees: Merle Seera
Komisjoni liikmed: Terje Arula, Kristiina-Maria Lorenz

KELL NIMI TEEMA JUHENdaja
9.00-9.45

Anna Erik, Liana Karpova

MITTEFARMAKOLOOGILISED MEETODID KUULMISHALLUTSINATSIOONIDEGA TOIMETULEKUL SKISOFREENIAGA INIMESTEL

Janika Pael

9.45-10.30

Ljudmila Smetanina

TUBERKULOOSI RISKIFAKTORID JA ÕENDUSTEGEVUSED HAIGUSE KÄSITLEMISEL

Svetlana Kalmaznina, Saima Hinno

10.30-11.15

Angelika Rätsep

MEDIKAMENTOOSSE ABORDIGA SEOTUD TUNDED NAISEL JA ÕENDUSTEGEVUS ABORDI PUHUSELT

Imbi Sagar

11.30-12.15

Maris Turunen

INIMESELE OHTLIKUD PARASIIDID LÄÄNEMERE KALADES

Toomas Saat, Astrid Siilbek

12.15-13.00

Ele-Mai Metsjärv

LIHASTE DÜSMORFIA AVALDUMINE, RISKITEGURID JA SELLEGA KAASNEVAD TERVISEPROBLEEMID NING ÕENDUSTEGEVUS

Margit Lenk-Adusoo

13.15- 14.00

Larissa Jakovleva

TSENTRAALVEENIKATEETRI PAIGALDAMISJÄRGSE PERIOODIGA SEOTUD INFEKTSIOONID LAPSPATSIENDIL NING ÕE ROLL NENDE EFFEKTIIVSEKS ENNETAMISEKS

Pille Tammpere