ÕE ÕPPEKAVA LÕPUTÖÖD

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 20.01.2020
Komisjon: Merle Taevik (komisjoni esimees), Ireen Bruus, Svetlana Kalmaznina

KELL TEEMA
10:00 - 10:45 LIIGSÖÖMISHÄIRE JA VÕIMALIKUD MITTEMEDIKAMENTOOSSED SEKKUMISVIISID
10:45 - 11:30 TERVISHOIUVALDKONNA ÜLIÕPILASTE TERVIS- JA RISKIKÄITUMINE
11:30 - 12:15 TOIDULISANDITE JA RAVIMTAIMEDE MÕJU TÄISKASVANUEAS ATOOPILISE DERMATIIDIGA PATSIENDI SÜMPTOMITELE
12:30 - 13:15 EAKATE OLMEPNEUMOONIA SÜMPTOMID JA ÕENDUSABI
13:15 - 14:00 SÖÖGITORUVÄHIGA PATSIENDI ÖSOFAGEKTOOMIAJÄRGNE JUHTUMIANALÜÜS
14:00 - 14:45 ÕE ROLL ELUSTAMISTIIMIS NING MEHAANILISE SÜDAMEMASSAAZI RAKENDAMISE NÄIDUSTUSED

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 20.01.2020
Komisjon: Ülle Kumm (komisjoni esimees), Kristiina Virro, Marit Kiljako

kell teema
9:00 - 9:45 PERITONEAALDIALÜÜSIL OLEVA PATSIENDI ÕENDUSABI
9:45 - 10:30 ABNORMNE ARMISTUMINE, RISKITEGURID, ENNETAMINE JA TEGEVUSED
PATSIENDI PROBLEEMIDE LEEVENDAMISEKS
10:30 - 11:15 AJUKASVAJAGA PATSIENDI NEUROKIRURGILISE OPERATSIOONI JÄRGSED PROBLEEMID JA SELLEGA SEONDUV ÕENDUSTEGEVUS
11:30 - 12:15 TÄPSUSTAMATA KROONILISE NEERUPUUDULIKKUSEGA PATSIENDI JUHTUMIANALÜÜS
12:15 - 13:00 INR-I KIIRTESTIDE USALDUSVÄÄRSUS ÄGEDA TRAUMAATILISE
KOAGULOPAATIA TUVASTAMISEL HAIGLAEELSEL ETAPIL
13:00 - 13:45 DIABEEDIST TINGITUD DISTRESS, TEKKEPÕHJUSED JA
LEEVENDAMISVÕIMALUSED

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 20.01.2020
Komisjon: Janne Kommusaar (komisjoni esimees), Airin Treiman-Kiveste, Kristiina-Maria Lorenz

KELL teema
9:00 - 9:45 VÄHI ELLUJÄÄJA VÕIMALIKUD HILISTÜSISTUSED PEALE AKTIIVRAVI LÕPPU RINNAVÄHI NÄITEL
9:45 - 10:30 VANEMATE POOLT LASTELE SUUKAUDSETE RAVIMITE MANUSTAMISEL TEHTAVAD VEAD, NENDE ENNETAMISE VÕIMALUSED JA TEGUTSEMINE RAVIMIVEA TEKKIMISE KORRAL
10:30 - 11:15 LASTEVANEMATE TEADMISED JA HOIAKUD SEOSES INIMESE PAPILLOOMIVIIRUSE VASTASE VAKTSINEERIMISEGA
11:30 - 12:15 PSORIAASIGA TÄISKASVANUD PATSIENDI FÜÜSILISED JA PSÜHHOSOTSIAALSED TERVISEPROBLEEMID
12:15 - 13:00 AUTISMISPEKTRI HÄIRE SÜMPTOMAATIKA JA SEKKUMISED, RATSUTAMISTERAAPIA OLEMUS NING SELLE TULEMUSLIKKUS AUTISMISPEKTRI HÄIREGA LASTEL

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 21.01.2020
Komisjon: Anastassia Org (komisjoni esimees), Janika Pael, Terje Arula

kell teema
9:00 - 9:45 TÄISTAIMETOIDUL OLEVATE NOORUKITE VÕIMALIKUD TERVISEPROBLEEMID NING TOITUMISNÕUSTAMINE
9:45 - 10:30 ELU LÕPU HOOLDUSEGA KAASNEVAD EETILISED PROBLEEMID
10:30 - 11:15 POLLINOOS 5 – 14 AASTASTEL LASTEL: PROBLEEMID JA ÕE VÕIMALUSED NENDE ENNETAMISEL NING LAHENDAMISEL
11:30 - 12:15 KUNI 4 AASTASTE LASTE PEATRAUMADE PÕHJUSED KODUSES KESKKONNAS NING ÕENDUSSEKKUMINE PEATRAUMADE ENNETAMISEL
12:15 - 13:00 PATSIENDIÕPETUS MÜOKARDIINFARKTI JÄRGSELT
13:00 - 13:45 IDIOPAATILISE KOPSUFIBROOSIGA PATSIENDI ÕENDUSABI JUHTUMIANALÜÜS

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 21.01.2020
Komisjon: Triinu Kurvits (komisjoni esimees), Helina Pedak, Ave Kõrve-Noorkõiv

kell teema
9:00 - 9:45 ALKOHOLVÕÕRUTUSDELIIRIUMIGA PATSIENDI ÕENDUSABI VÕIMALUSED
9:45 - 10:30 INSULIINPUMBA KASUTAMISEL TEKKIDA VÕIVAD PROBLEEMID JA INSULIINPUMBA KASULIKKUS VERESUHKRU KONTROLLI ALL HOIDMISEL I TÜÜPI DIABEETI HAIGESTUNUD LASTEL JA NOORUKITEL
10:30 - 11:15 TERVISHOIU- JA HOOLEKANDETÖÖTAJATELE SUUNATUD DEMENTSUSE
TEEMALISED SEKKUMISED JA KOOLITUSED
11:30 - 12:15 LASTE KEELEKIDASUS, SELLEST TULENEVAD TERVISEPROBLEEMID NING PEAMISED KIRURGILISED SEKKUMISED
12:15 - 13:00 TARTU PÕHIKOOLIDE 2. KLASSI KLASSIJUHATAJATE ARVAMUS ÕPILASTE
KÄTEPESU SOODUSTAVATEST JA TAKISTAVATEST TEGURITEST
13:00 - 13:45 BULIMIA NERVOSA’GA SAGELI KAASNEVAD PSÜÜHIKAHÄIRED NING ÕENDUSABI

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 22.01.2020
Komisjon: Jaanika Hain (komisjoni esimees), Inge Paju, Janika Pael

kell teema
9:00 - 9:45 VENTILAATORPNEUMOONIA RISKITEGURID JA TEGEVUSED NENDE ENNETAMISEKS
9:45 - 10:30 TÕE RÄÄKIMINE ÕDEDE IGAPÄEVAPRAKTIKAS: HALBADE UUDISTE EDASTAMINE PATSIENTIDELE
10:30 - 11:15 SCLEROSIS MULTIPLEX’I HAIGE TERVISEPROBLEEMID, MIDA SAAB MÕJUTADA JA LEEVENDADA HAIGUSPUHUSE TOITUMISEGA
11:30 - 12:15 IMIKUTE PUUSALIIGESE DÜSPLAASIA JA ÕENDUSABI SELLE KORRAL
12:15 - 13:00 AGRESSIOONIRISKI HINDAMISE VAHENDID JA AGRESSIOONI ENNETAVAD SEKKUMISED STATSIONAARSES PSÜHHIAATRILISES ABIS
13:00 - 13:45 KOHVI JA SELLES SISALDUVATE BIOAKTIIVSETE AINETE KASULIK JA KAHJULIK MÕJU TERVISELE TÄISKASVANU EAS

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 23.01.2020
Komisjon: Triinu Kurvits (komisjoni esimees), Terje Arula, Marit Kiljako

kell teema
9:00-9:45 ÕENDUSTEGEVUS PATSIENDI TRAHHEA ASPIREERIMISEL
9:45-10:30 KUNI 5-AASTASTE LASTE TAHTMATUD KUKKUMISED JA NENDEST PÕHJUSTATUD VIGASTUSED NING PARANEMIST MÕJUTAVAD TEGURID HAIGLA KESKKONNAS
10:30-11:15 KODUS ELAVA DEMENTSUSEGA INIMESE SÖÖMISE-JOOMISE ELAMISTOIMINGUGA SEONDUVAD ASPEKTID
11:30-12:15 ASPERGERI SÜNDROOMIGA LAPSE SOTSIAALSED SUHTLEMISRASKUSED JA AGRESSIOONI ILMINGUD NING ÕDEDE VÕIMALUSED NENDEGA TOIMETULEKUKS
12:15-13:00 KAITSELIIDU VIRU MALEVA RESERVPARAMEEDIKUTE PRAKTILISTE OSKUSTE TÄIENDAMINE LÄBI JÄTKUKOOLITUSE RAKVERE HAIGLA ERAKORRALISE MEDITSIINI OSAKONNAS
13:00-13:45 EELKOOLIEALISTEL LASTEL ESINEV DIABEETILINE KETOATSIDOOS, SELLE ESINEMISSAGEDUS, SÜMPTOMID, TÜSISTUSED NING ÕENDUSABI PÕHIMÕTTED 

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 23.01.2020
Komisjon: Tiina Sildver-Kikas (komisjoni esimees), Piret Simm-Pärle, Saima Hinno

kell teema
11:00 - 11:45 PIIMATOODETES SISALDUVATE SÜSIVESIKUTE OLEMASOLUST TINGITUD TOIDUTALUMATUS, SELLEGA SEOTUD GASTROINTESTINAALSED SÜMPTOMID TÄISKASVANUEAS JA ÕENDUSTEGEVUS
11:45 - 12:30 SUUHINGAMISE TEKKEPÕHJUSED JA SELLEST TULENEVAD TERVISEPROBLEEMID LAPSEEAS
12:30 - 13:15 SÜSTEEMSE SKLEROOSIGA KAASNEVAD FÜÜSILISED PROBLEEMID JA DEPRESSIOON NING ÄREVUS PATSIENTIDEL. ÕE ROLL HAIGUSEGA TOIMETULEKU TOETAMISEL
13:30 - 14:15 PAASTUMINE JA SELLE MÕJU VAIMSELE TERVISELE
14:15 - 15:00 KEEMIARAVI MÕJU RASEDUSELE, SÜNNITUSELE JA LAPSE ARENGULE PEALE EMA RASEDUSAEGSET TSÜTOSTAATILIST RAVI
15:00 - 15:45 TEHISRÜTMURI IMPLANTEERIMISE JÄRGSED VÕIMALIKUD PROBLEEMID PATSIENTIDEL JA ÕE ROLL PATSIENTIDE ABISTAMISEL

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 23.01.2020
Komisjon: Erle Remmelgas (komisjoni esimees), Hanna-Helena Pärn,
Kristiina-Maria Lorenz

kell teema
9:00 - 9:45 EMOTSIONAALNE HEAOLU JA SELLE KORRELAADID ÕENDUSTUDENGITE
SEAS
9:45 - 10:30 DE-ESKALATSIOONI TEHNIKAD NING DE-ESKALATSIOONI KOOLITUSTE
TULEMUSLIKKUS AGRESSIOONI JUHTIMISEL NING VÄGIVALLA
VALLANDUMISE ENNETAMISEL
10:30 - 11:15 LAPSPATSIENTIDE OPERATSIOONIEELSET ÄREVUST MÕJUTAVAD TEGURID JA ÕENDUSTEGEVUS ÄREVUSE ENNETAMISEL JA LEEVENDAMISEL
11:30 - 12:15 CBD EHK KANNABIDOOLI MÕJU ORGANISMIS JA TOIME KASUVATE HAIGUSTE SÜMPTOMITE LEEVENDAMISEL NING MANUSTAMISE VÕIMALUSED
12:15 - 13:00 TEADVELOLEKU TEHNIKATE KASUTAMINE TERVISHOIUTÖÖTAJATE TÖÖST TINGITUD STRESSI JA LÄBIPÕLEMISE ENNETAMISEKS
13:00 - 13:45 MUUSIKALINE SEKKUMINE JA SELLE MÕJU ONKOLOOGILISELE
LAPSPATSIENDILE NING ÕE ROLL SELLES PROTSESSIS

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 24.01.2020
Komisjon: Taivi Mutso (komisjoni esimees), Airin Treiman-Kiveste, Liina Animägi

kell teema
9:00 - 9:45 MEKOONIUMIASPIRATSIOONIGA PATSIENDI JUHTUMIANALÜÜS
9:45 - 10:30 MITTEPROFESSIONAALSETE MEESMARATOONARITE (>45A) VERERÕHU JA PULSI TAASTUMINE PEALE MARATONI LÄBIMIST
10:30 - 11:15 FEBRIILSE NEUTROPEENIAGA TÄISKASVANUD ONKOLOOGILISE
PATSIENDI JUHTUMIANALÜÜS
11:30 - 12:15 ÕDEDE TEADMISED JA OSKUSED FARMAKOLOOGIAST JA RAVIMITE MANUSTAMISEST NING TEADMISI JA OSKUSI MÕJUTAVAD TEGURID
12:15 - 13:00 AORTOKORONAARSE ŠUNTEERIMISE JÄRGSED POTENTSIAALSED TÜSISTUSED POSTOPERATIIVSEL PERIOODIL NING ÕENDUSTEGEVUS TÜSISTUSTE ENNETAMISEL JA KÄSITLEMISEL
13:00 - 13:45 GRIPIGA KAASNEVAD SÜMPTOMID, NENDE LEEVENDAMISE VÕIMALUSED NING GRIPI ENNETAMINE TÄISKASVANUTEL

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 24.01.2020
Komisjon: Evelyn Evert (komisjoni esimees), Tatjana Jušinski, Ave Kõrve-Noorkõiv

kell teema
10:15 - 11:00 OROFARÜNGEAALSE TERNESPIIMA KASUTAMINE VÄGA VÄIKESE SÜNNIKAALUGA ENNEAEGSETEL VASTSÜNDINUTEL
11:00 - 11:45 ALKOHOLI LIIGTARBIMISEGA SEOTUD TERVISERISKID, TERVISEGA SEOTUD
ELUKVALITEEDI MUUTUSED TÄISKASVANUEAS JA ÕENDUSABI
11:45 - 12:30 MUUSIKA KASUTAMINE DEMENTSUSEGA PATSIENTIDE HOOLDAMISEL
12:45 - 13:30 KAASASÜNDINUD TRAHHEO-ÖSOFAGEAALNE FISTUL
13:30 - 14:15 VENTILAATORPNEUMOONIA RISKITEGURID JA ENNETAMINE INTUBEERITUD TÄISKASVANUTEL INTENSIIVRAVIOSAKONNAS
14:15-15:00 PERITONEAAL KASVAJAGA PATSIENDI JUHTUMIANALÜÜS

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 24.01.2020
Komisjon: Mari Teugjas-Koit (komisjoni esimees), Inge Paju, Merle Varik

kell teema
9:00 - 9:45 POSTOPERATIIVSE DELIIRIUMI RISKIFAKTORID JA ENNETUSMEETMED EAKATEL
9:45 - 10:30 RASKE DEPRESSIOONIGA PATSIENDI JUHTUMIANALÜÜS
10:30 - 11:15 KOERI KAASAVATE SEKKUMISTE RAKENDAMISE VÕIMALUSED NING NENDE MÕJU EAKATELE ÜLDHOOLDEKODUS
11:30 - 12:15 SEKKUMISVÕIMALUSED PERINATAALSEL PERIOODIL NAISTEL ESINEDA VÕIVATE VAIMSE TERVISE HÄIRETE KORRAL
12:15 - 13:00 EKSTRAKORPORAALSE MEMBRAANOKSÜGENISATSIOONI TÜSISTUSED JA NENDE ENNETAMINE
13:00 - 13:45 LAKTOOSITALUMATUS JA SELLEGA KAASNEVAD TERVISEPROBLEEMID TÄISKASVANUEAS NING ÕE VÕIMALUSED NENDE LAHENDAMISEL

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 24.01.2020
Komisjon: Tatjana Oolo (komisjoni esimees), Saima Hinno, Anne Murov

kell teema
9:00 - 9:45 VAHEMERE DIEEDI JA FLAVONOIDIDE OSAKAALU TÄHTSUS
KOGNITIIVSETE VÕIMETE SÄILIMISEL NING TOITUMISSOOVITUSED
KOGNITSIOONI SÄILITAMISEKS
9:45 - 10:30 KROONILINE VENOOSNE HAAVAND JA SELLE MÕJU PATSIENDI SOTSIAALSELE JA VAIMSELE TOIMETULEKULE
10:30 - 11:15 ÄSJALÕPETANUD ÕDEDE TÖÖLE ASUMISEGA KAASNEVAD OOTUSED JA HIRMUD
11:30 - 12:15 INTENSIIVRAVI JÄRGSE SÜNDROOMI OLEMUS, SELLE ENNETAMISE
VÕIMALUSED NING VÄLJAKUJUNENUD SÜNDROOMIGA PATSIENTIDE ÕENDUSABI
12:15 - 13:00 BARIAATRILISE OPERATSIOONI LÄBINUD TÄISKASVANUD INIMESTE KOGEMUSED SEOSES OPERATSIOONIKS VALMISTUMISEGA NING TOIMETULEKUGA IGAPÄEVAELU MUUTUSTEGA PÄRAST OPERATSIOONI
13:00 - 13:45 NEERU ELUSDOONORLUS NING SELLEGA KAASNEVAD POTENTSIAALSED PIKAAJALISED RISKID JA MÕJU DOONORI ELUKVALITEEDILE