ÕE ÕPPEKAVA LÕPUTÖÖD

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 17.01.2022

komisjoni esimees: Sirje Sammul
komisjoni liige: Merle Varik
komisjoni liige: Heli-Kaja Kübarsepp, SA TÜK , õde; TTHKK õppejõud

Aeg Lõputöö pealkiri
9.00-9.40 PERITONEAALDIALÜÜSIGA SEOTUD TERVISEPROBLEEMID JA NENDE ENNETAMISE JA/VÕI LEEVENDAMISE VÕIMALUSED TÄISKASVANUTEL
9.45-10.25 KOKSARTROOSI JÄRGNE PUUSALIIGESE ENDOPROTEESIMINE- POSTOPERATIIVSE ÕENDUSABI JUHTUMIANALÜÜS
10.30-11.10 LAHINGUKOGEMUSEGA VETERANIDE VAIMSE TERVISE ÕENDUSABI
11.45-12.25 1. TÜÜPI DIABEETI PÕDEVA LASTEAIALAPSE JA TEMA PERE IGAPÄEVASED PROBLEEMID JA VAJADUSED NING ÕE ÜLESANDED NENDE LAHENDAMISEL
12.30-13.10 LENNUMEDITSIIN JA ÕE ROLL MEDITSIINILENDUDES
13.15-13.55 TOITUMISEGA SEOTUD ENAMLEVINUD TERVISEMÜÜDID JA NENDEGA SEOTUD SOOVITUSED 

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 17.01.2022

komisjoni esimees: Eve-Merike Sooväli
komisjoni liige: Jaanika Hain
komisjoni liige: Ilona Berzinja, SA TÜK , õde     

Aeg Lõputöö pealkiri
9.00-9.40 6-8 AASTASTE LASTE ÜLEKAALULISUSE JA RASVUMISE PÕHJUSED, KAASUVAD TERVISEPROBLEEMID NING LASTELE JA NENDE VANEMATELE SUUNATUD ÕENDUSTEGEVUS 
9.45-10.25 MENOPAUSIST TULENEVAD PSÜHHOLOOGILISED JA FÜSIOLOOGILISED PROBLEEMID NING PROBLEEMIDE MITTEMEDIKAMENTOOSSED LEEVENDUSVÕTTED
10.30-11.10 INIMESTE FÜÜSILISED JA PSÜHHOSOTSIAALSED TERVISEPROBLEEMID KAITSEMASKIDE KANDMISEL NING TERVISEPROBLEEMIDE ENNETAMISE JA LEEVENDAMISE VÕIMALUSED
11.45-12.25 LAPSPATSIENDI SURMA MÕJU ÕDEDELE NING NENDE LEINA JA KAOTUSEGA TOIMETULEKU VIISID
12.30-13.10 PUNASE LIHA TARBIMISE MÕJUST TÄISKASVANUTE TERVISELE
13.15-13.55 RAUAVAEGUSANEEMIA EAKATEL: VÕIMALIKUD ENNETUS- JA LEEVENDUSVÕTTED

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 18.01.2022

komisjoni esimees: Merle Varik
komisjoni liige: Liina Animägi
komisjoni liige: Liisi Mägi, SA TÜK, patsiendiohutuse täienduskoolituse spetsialist

Aeg Lõputöö pealkiri
9.00-9.40 COVID-19 DIAGNOOSIGA, HAIGLARAVI VAJAVA, TÄISKASVANUD PATSIENDI JUHTUMIANALÜÜS 
9.45-10.25 TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOLI ÕENDUSE JA ÄMMAEMANDUSE ÕPPEKAVADE 3. - 5. KURSUSE TUDENGITE ARVAMUS ELUSTAMISE ÕPETAMISE KOHTA
10.30-11.10 MÜOKARDIINFARKTI LÄBIPÕDENUD PATSIENDI TERVISEGA SEONDUVAD SAGEDASEMAD PROBLEEMID JA SEKKUMISED TAASTUMISPROTSESSIKS ETTEVALMISTUMISEL HAIGLARAVI JÄRGSEKS PERIOODIKS
11.45-12.25 COVID-19 LÄBIPÕDEMISE JÄRGSED PIKAAJALISED TÜSISTUSED KOLM KUUD KUNI AASTA PÄRAST VIIRUSEGA NAKATUMIST
12.30-13.10 ÄSJA II TÜÜPI DIABEEDI DIAGNOOSI SAANUD PATSIENTIDE PSÜHHOSOTSIAALSED PROBLEEMID JA VÕIMALIKUD SEKKUMISED PROBLEEMIDE LEEVENDAMISEKS

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 18.01.2022

komisjoni esimees: Siret Läänelaid
komisjoni liige: Merle Kolga
komisjoni liige: Merit Kotsar, Sotsiaalkindlustusamet

Aeg Lõputöö pealkiri
9.00-9.40 PATSIENDI NÕUSTAMINE MÜOKARDIINFARKTI JÄRGSELT
9.45-10.25 KAASOTSUSTAMINE TERVISHOIUS: KIRJANDUSE ÜLEVAADE
10.30-11.10 PIIRIALAST TÜÜPI EBASTABIILSE ISIKSUSHÄIREGA KAASNEV STIGMA TERVISHOIUTÖÖTAJATE SEAS  JA VÕIMALUSED STIGMATISEERIVATE HOIAKUTE VÄHENDAMISEKS
11.10-11.45 PAUS
11.45-12.25 TOITUMISE, AEROOBSE JA ANAEROOBSE TREENINGU MÕJU VERE GLÜKOOSITASEMELE NING GLÜKOOSITASEME JÄLGIMISE VÕIMALUSED 1. TÜÜPI DIABEEDIGA TÄISKASVANUL
12.30-13.10 ÄGE HINGAMISPUUDULIKKUS KUI ÜHEKS ÄKKSURMA PÕHJUSEKS NING ÕE ROLL EDUKALT TAASELUSTATUD PATSIENDI JÄLGIMISE PROTSESSIS INTENSIIVRAVI OSAKONNAS
13.15-13.55 TÖÖSTRESSI PÕHJUSED ÕE AMETIKOHAL STATSIONAARSES RAVIS JA MEETMED NENDE LEEVENDAMISEKS

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 20.01.2022

komisjoni esimees: Gerli Usberg
komisjoni liige: Hanna Helena Pärn
komisjoni liige: Merle Seera, TÜ, õendusteaduse assistent

Aeg  Lõputöö pealkiri
9.00-9.40 HAIGLAS VIIBIVA COVID-19 PATSIENDI ÕENDUSABI
9.45-10.25 EPILEPSIA DIAGNOOSIGA TÖÖEALISTE TÄISKASVANUTE PSÜHHOSOTSIAALSED PROBLEEMID JA  ÕE ROLL  NENDEGA TOIMETULEKU TOETAMISEL
10.30-11.10 COVID-19 PANDEEMIA MÕJU KOOLIEALISTE LASTE JA  NOORUKITE VAIMSELE TERVISELE
11.45-12.25 ATOOPILISE DERMATIIDIGA TÄISKASVANUD INIMESE PSÜHHOSOTSIAALSET FUNKTSIONAALSUST MÕJUTAVAD TERVISEPROBLEEMID
12.30-13.10 HÜPERTÜREOOSI RAVIMITE MÕJU RASEDUSE KULGEMISELE,HORMOONASENDUSRAVI TOETAVAD MITTEMEDIKAMENTOOSSED MEETODID NING ÕENDUSTEGEVUS
13.15-13.55 EBASTABIILSE STENOKARDIAGA PATSIENDI ÕENDUSABI JUHTUMIANALÜÜS

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 20.01.2022

komisjoni esimees: Tatjana Jušinski
komisjoni liige: Erle Remmelgas
komisjoni liige: Merit Kotsar, Sotsiaalkindlustusamet

Aeg Lõputöö pealkiri
9.00-9.40 I TÜÜPI DIABEETI PÕDEVATE TÄISKASVANUTE TOIMETULEK HÜPOGLÜKEEMIAGA JA SEDA MÕJUTAVAD TEGURID NING ÕENDUSTEGEVUSED
9.45-10.25 NEUROLOOGILISTEST HAIGUSTEST TINGITUD INKONTINENTSUS,  SELLEGA KAASNEVAD PSÜHHOSOTSIAALSED PROBLEEMID TÄISKASVANUTEL NING ÕENDUSTEGEVUSED NENDE LEEVENDAMISEKS
10.30-11.10 ÕENDUSPROBLEEMID JA ÕENDUSTEGEVUSED SÕLTUVUS-, SÖÖMIS- JA ISIKSUSHÄIREGA PATSIENDI KOMORBIIDSE JUHTUMI NÄITEL
11.45-12.25 ELEKTROENTSEFALOGRAAFIA VÕIMALUSED JA TEOSTAMINE LASTE EPILEPSIA DIAGNOOSIMISEL JA SEOSES UURINGUGA
12.30-13.10 ÖÖVALVETE JA PIKKADE VAHETUSTEGA TÖÖ MÕJU ÕENDUSTÖÖTAJATE TÖÖKVALITEEDILE JA TERVISELE NING SELLEST TULENEVATE KVALITEEDI- JA TERVISEPROBLEEMIDE ENNETAMISE VÕIMALUSED
13.15-13.55 HEALOOMULISE EESNÄÄRME HÜPERPLAASIAGA (BPH) KAASNEVAD SÜMPTOMID, NENDE MÕJU PATSIENDI ELUKVALITEEDILE NING ÕENDUSTEGEVUSED

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 24.01.2022

komisjoni esimees: Airin Treiman-Kiveste
komisjoni liige: Marit Kiljako
komisjoni liige: Renna Värnik, SA TÜK õde; TTHKK õppejõud

Aeg Lõputöö pealkiri
9.00-9.40 ÄRRITATUD SOOLE SÜNDROOMI SÜMPTOMAATIKA MÕJU ENDOMETRIOOSI DIAGNOOSIMISELE JA ÕENDUSTEGEVUS ENDOMETRIOOSI PUHUL
9.45-10.25 ENNEAEGSETEL LASTEL ESINEV RETINOPAATIA, SEDA SOODUSTAVAD TEGURID JA ENNETAV ÕENDUSABI
10.30-11.10 UNETUS TÄISKASVANUTEL, SEOS ÜLEKAALULISUSEGA NING MITTE-FARMAKOLOOGILISED ÕENDUSSEKKUMISED UNETUSE KORRAL 
11.10-11.45 PAUS
11.45-12.25 PEAAJUINFARKTIGA PATSIENDI JUHTUMIANALÜÜS
12.30-13.10

2019. AASTAL EESTI MEEDIAKANALITES AVALDATUD LASTE VAKTSINEERIMIST KÄSITLEVATE ARTIKLITE TONAALSUS NING NENDE MÕJU LASTE VAKTSINEERIMISELE RIIKLIKUS IMMUNISEERIMISKAVAS ETTENÄHTUD VAKTSIINIDEGA

 

Õe õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 25.01.2022

komisjoni esimees: Inge Paju
komisjoni liige: Eve-Merike Sooväli
komisjoni liige: Heli-Kaja Kübarsepp, SA TÜK , õde; TTHKK õppejõud

Aeg Lõputöö pealkiri
9.00-9.40 ROSAATSEA MÕJU TÄISKASVANUD PATSIENDI TERVISEGA SEOTUD ELUKVALITEEDILE JA ELUKVALITEEDI TÕSTMISE VÕIMALUSED
9.45-10.25 RINNAPIIMA KASULIKKUS, EKSKLUSIIVSE IMETAMISE LOOBUMISE PÕHJUSED JA EDENDAMISE VÕIMALUSED PEREÕDEDELE
10.30-11.10 ÕENDUSTEGEVUS MÕÕDETAVATE ELULISTE NÄITAJATE HINDAMISEL NING NEID MÕJUTAVAD TEGURID
11.45-12.25 STRESSI JA HORMONAALSETE MUUTUSTE TOIME AKNE TEKKELE TEISMEEAS NING SOOVITUSED KODUSEKS HOOLDUSEKS 
12.30-13.10 ATOOPILINE DERMATIIT JA TOITUMISE MÕJU SELLE SÜMPTOMITELE