Õe õppekava lõputööde kaitsmine

15. jaanuar 2018
Nooruse 5, ruum 117
Komisjoni esimees: Tatjana Jušinski
Komisjoni liikmed: Ireen Bruus, Janika Pael

Algus Nimi Lõputöö pealkiri Juhendaja 
9.00-9.45

Rauno Kristjan Haljand

LASTE POSTOPERATIIVSE VALU LEEVENDAMISE MEETODID KODUSTES TINGIMUSTES NING VANEMATE TEADMISED LAPSE VALUGA TOIMETULEKUL JA ÕE OSA SELLES

Airin Treiman-Kiveste

9.45-10.30 Anne Malinen               

Puusaliigese endoproteesimise järgsed füüsilised ja psühhosotsiaalsed terviseprobleemid ning nende ennetamise ja/või leevendamise võimalused eakatel patsientidel

Piret Simm-Pärle

10.30-11.15

Ingrit Johanson

Kati Sala     

ALG- JA PÕHIKOOLI ÕPILASTE ENAMLEVINUD VAIMSE TERVISE PROBLEEMIDE AVALDUMINE KOOLIKESKKONNAS JA KOOLIÕE VÕIMALUSED VAIMSE TERVISE PROBLEEMIDE AVASTAMISEKS, LEEVENDAMISEKS JA ENNETAMISEKS

Margit Lenk-Adusoo

11.30-12.15

Ave-Triin Tolk

Eva-Theresa Rivis

ETTEVALMISTUS EESNÄÄRMEVÄHI BRAHHÜTERAAPIAKS, RAVIGA KAASNEVAD TERVISEPROBLEEMID JA NENDEGA TOIMETULEK

Piret Simm-Pärle

12.15-13.00 Kätlin Rikberg

Olivia Tund

TAIMETOITLUSE MÕJU LASTE TERVISELE, PEAMISED VÕIMALIKUD TOITAINETE DEFITSIIDID JA NENDE KOMPENSATSIOON

Signe Asi

13.15-14.00 Airin Neerut RINNA PAHALOOMULISE KASVAJAGA PATSIENDI JUHTUMIANALÜÜS
RADIOTERAAPIA PERIOODIL

Signe Asi

14.00-14.45 Karina Auli

Diana Jõemets
DIGIMEEDIA ROLL VAIMSE TERVISE HÄIRETE TEKKEL 18-28 AASTASTE NOORTE TÄISKASVANUTE SEAS NING ÕENDUSTEGEVUS

Kaidi Kübar

 

15. jaanuar 2018
Nooruse 5, ruum 118
Komisjoni esimees: Ülle Kumm
Komisjoni liikmed: Piret Simm-Pärle, Marit Kiljako

Algus Nimi Lõputöö pealkiri Juhendaja 
9.00-9.45 Anna-Liisa Voomets               

JUHTUMI ANALÜÜS MÜOKARDI INFARKTIGA PATSIENDIST PREOPERATIIVSEL PERIOODIL

Anne Vahtramäe

9.45-10.30

Katry Pilden

LAPSEVANEMATE KOGEMUS KÄNGURUHOOLDUSE KASUTAMISEL
ENNEAEGSE VASTSÜNDINU PUHUL JA ÕENDUSTEGEVUS ANTUD MEETODI
KASUTAMISE TOETAMISEL

Airin Treiman-Kiveste

10.30-11.15

Ilona Berzinja

Kersti Lemming

ÕDEDE HOIAKUD JA ROLL AKTIIVSE EUTANAASIA JA ABISTATUD ENESETAPU SUHTES NING NEID MÕJUTAVAD TEGURID

Anne Vahtramäe

11.30-12.15 Helerin Lääne               

PERKUTAANSE ENDOSKOOPILISE GASTROSTOOMIGA PATSIENDI TÜSISTUSED JA ÕENDUSTEGEVUSED TÜSISTUSTE ENNETAMISEKS JA LEEVENDAMISEKS

Ireen Bruus

12.15-13.00

Karoliina Tisler

Läbipõlemissündroomi esinemine intensiivravi osakonnas töötavatel õdedel, sellega toimetulek ja ennetamine

Tatjana Jušinski

13.00-13.45

Annika Jukk

TÄISKASVANUD NAISTE ALUMISTE KUSETEEDE KOMPLITSEERUMATA INFEKTSIOONIDE PEAMISED PÕHJUSED JA ÕE NÕUSTAMISTEGEVUS KORDUVATE KOMPLITSEERUMATA TSÜSTIIDIEPISOODIDE ENNETAMISEKS

Eve-Merike Sooväli

 

15. jaanuar 2018
Nooruse 5, ruum 119
Komisjoni esimees: Kaja Liiva
Komisjoni liikmed: Eve-Merike Sooväli, Saima Hinno

Algus Nimi Lõputöö pealkiri Juhendaja 
9.00-9.45 Riina Juurik               

RASVUMISE JA DEPRESSIOONI OMAVAHELISED SEOSED NING ÕE NÕUSTAMISTEGEVUS DEPRESSIOONIS RASVUNUD TÄISKASVANUD PATSIENTIDE ELUVIISI MUUTMISEKS

Inge Paju

9.45-10.30

Jevgeni Kutkin

KARDIOLOOGILISE PATSIENDI JUHTUMIANALÜÜS

Anne Vahtramäe

10.30-11.15

Elin Riisenberg

Heleri Puri                          

POLÜTSÜSTILISTE MUNASARJADE SÜNDROOMI MÕJU REPRODUKTIIVEAS NAISTE ELUKVALITEEDILE JA VÕIMALIKUD
TEGEVUSED ELUKVALITEEDI SÄILITAMISEKS

Reet Urban

11.30-12.15

Gedi Pähnapuu

Kerly Rohtla                            

RASESTUMISE PÕHJUSED PEALE 35. ELUAASTAT JA SELLEGA KAASNEVAD RISKID NING TERVISHOIUTÖÖTAJATE ROLL NAISTE NÕUSTAMISEL

Imbi Sagar

12.15-13.00

Laire Laar

JUHTUMIANALÜÜS SIIRDATUD NEERUGA PATSIENDIST

Terje Arula

13.15-14.00

Helen Roost

Poliksenija Luptova

AUTOLOOGSETE VERELOOME TÜVIRAKKUDE SIIRDAMISE JÄRGNE ÕENDUSABI

Marit Kiljako

14.00-14.45

Marina Tabujeva

Maria Borodenko

HEMODIALÜÜSI KATEETRI TÜSISTUSED JA ÕENDUSTEGEVUS TÜSISTUSTE
ENNETAMISEKS

Marit Kiljako

 

16. jaanuar 2018
Nooruse 5, ruum 119
Komisjoni esimees: Kaja Solom
Komisjoni liikmed: Kalmer Marimaa, Eve-Merike Sooväli

Algus Nimi Lõputöö pealkiri Juhendaja 
9.00-9.45

Liis Palmiste

NAHA PAHALOOMULISE KASVAJA DIAGNOOSIGA PATSIENT

Merle Varik

9.45-10.30 Alina Tšeremnõh

Julia Litvinova              

TRAHHEOSTOMEERITUD PATSIENDI PROBLEEMID
NING OSUTATAV ÕENDUSABI NENDE KORRAL

Inge Paju

10.30-11.15 Siim Sillaots

Asko Vipp     

JUHTUMI ANALÜÜS- ENDOPROTEESITUD PÕLVELIIGESEGA PATSIENDI POSTOPERATIIVNE ÕENDUSABI

Inge Paju

11.30-12.15

Diana Lotker

Marika Raud

ENDARTEREKTOOMIA JÄRGNE ÕENDUSTEGEVUS UNEARTERI STENOOSIGA PATSIENDI JUHTUMI NÄITEL

Karin Kaigas

12.15-13.00

Anete Hütt

PNEUMOONIAGA PATSIENDI ÕENDUSABI JUHTUMIANALÜÜS

Karin Kaigas

13.00-13.45

Gerli Mänd

Anna-Liisa Soe

NAISTE RINNAVÄHI ENNETAMISE JA VARAJASE AVASTAMISE VÕIMALUSED

Ireen Bruus

 

16. jaanuar 2018
Nooruse 5, ruum 118
Komisjoni esimees: Kristi Voll
Komisjoni liikmed: Siret Läänelaid, Erle Remmelgas

KELL

NIMI

PEALKIRI

JUHENDAJA

 

9.00-9.45

Helena Kukk

LAPSEVANEMATE VAKTSINEERIMISES KÕHKLEMISE PÕHJUSED NING TERVISHOIUTÖÖTAJA ROLL LAPSEVANEMATE OTSUSE KUJUNDAMISEL

Airin Treiman-Kiveste

 

9.45-10.30

Nele Kõiv

Pille Kase

NOORUKITE DIGISÕLTUVUSE RISKITEGURID, TUNNUSED JA MÕJU TERVISELE NING ÕENDUSTEGEVUSED DIGISÕLTUVUSE ENNETAMISEKS JA LEEVENDAMISEKS

Margit Lenk-Adusoo

 

10.30-11.15

Helen Mets

EKRAANIMEEDIA MÕJU KOOLILAPSE TERVISELE NING VÕIMALUSED EKRAANIMEEDIA NEGATIIVSE MÕJU ENNETAMISEKS JA LEEVENDAMISEKS

Margit Lenk-Adusoo

 

 

11.30-12.15

Jaanika Laoväli

Triinu Roost

HILINENUD VÕI OSUTAMATA JÄETUD ÕENDUSABI NING SELLE SÜSTEEMSED JA INDIVIDUAALSED PÕHJUSED HAIGLAKESKKONNAS

Margit Lenk-Adusoo

 

12.15-13.00

Grete Pihlapuu

PREDIABEEDI AVALDUMINE, RISKITEGURID JA ÕENDUSALANE NÕUSTAMINE

Mariliis Vaht

 

13.00-13.45

Merli Lillepuu

TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOLI ÕE ÕPPEKAVA III KURSUSE ÜLIÕPILASTE KOGEMUSED KLIINILISE ÕPPEPRAKTIKA JUHENDAMISEST

Reet Urban

 

16. jaanuar 2018
Nooruse 5, ruum 117
Komisjoni esimees: Anastassia Org
Komisjoni liikmed: Terje Arula, Merle Varik

KELL

NIMI

PEALKIRI

JUHENDAJA

 

 

9.00-9.45

Eliise Hoogand

SÜSIVESIKUTEVAESE RASVARIKKA DIEEDI MÕJUD TERVE TÄISKASVANUD INIMESE KEHAKAALULE JA VÖÖÜMBERMÕÕDULE, VERE LIPIIDIDE JA TRIGLÜTSERIIDIDE TASEMELE, VERERÕHULE, VERESUHKRU VÄÄRTUSTELE

Piret Simm-Pärle

 

9.45-10.30

Marianne Leotoots

ÕE ERIALA ÜLIÕPILASTE STRESSI JA ÄREVUSE PÕHJUSED KLIINILISES PRAKTIKAKESKKONNAS NING VÕIMALUSI STRESSI JA ÄREVUSE LEEVENDAMISEKS JA ENNETAMISEKS

Margit Lenk-Adusoo

10.30-11.15

Merily Boisen

PALLIATIIVSEL RAVIL JA TERMINAALSES SEISUNDIS PATSIENTIDEGA TÖÖTAMISEST TINGITUD ÕENDUSPERSONALI PSÜHHOLOOGILISED JA FÜÜSILISED TERVISEPROBLEEMID NING TOIMETULEKUSTRATEEGIAD

Eve-Merike Sooväli

11.30-12.15

Loora Adamson

KOPSUVÄHIGA PATSIENDI ÕENDUSABI JUHTUMIANALÜÜS

Eve-Merike Sooväli

 

 

12.15-13.00

Ketlin Sööt, Karoliina Sikkal

TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOLI 2018. AASTAL LÕPETAVATE ÕE ÕPPEKAVA ÜLIÕPILASTEST ABIÕDEDE PEAMISED TÖÖST JA ÕPINGUTEST TULENEVAD STRESSORID, STRESSIGA TOIMETULEKU VIISID JA EMOTSIONAALNE ENESETUNNE

Saima Hinno

 

13.00-13.45

Katrin Jermoškin, Mari-Anne Knaps

ÕE ÜLESANDED MEDITSIINILISEL HEROIINIL PÕHINEVAS OPIOIDASENDUSRAVIS

Janika Pael

 

17. jaanuar 2018
Nooruse 5, ruum 117
Komisjoni esimees: Janne Kommussaar
Komisjoni liikmed: Piret Simm-Pärle, Signe Asi

 KELL

NIMI

PEALKIRI

JUHENDAJA

 

9.00-9.45

Elemai Vahur, Merilin Musthallik

LASTE PROBLEEMID VAIMSE TERVISE HÄIRETEGA VANEMATE PUHUL
NING ESMATASANDI ÕENDUSABI ROLL

Margit Luiga

9.45-10.30

Merilyn Taul

HOLISTLIK PATSIENDI KÄSITLUS KROONILISE HAAVANDIGA PATSIENDI PUHUL

Marit Kiljako

10.30-11.15

Marilin Einling-Pehk, Elise Hellat

ÕE ÜLESANDED OPIOIDASENDUSRAVI KOHANEMIS- JA SÄILITUSFAASIS

Janika Pael

 

11.30-12.15

Sigrid Hüüdma

KALKULOOSSE ÄGEDA KOLETSÜSTIIDIGA PATSIENDI
KOLETSÜSTEKTOOMIA JÄRGSE ÕENDUSABI JUHTUMI ANALÜÜS

Erle Remmelgas

 

12.15-13.00

Karl-Paul Logina

SÜDAME ALUMISE SEINA ÄGEDA ST-SEGMENDI ELEVATSIOONI INFARKTIGA PATSIENDI JUHTUMIANALÜÜS

Tatjana Jušinski

 

13.00- 13.45

Tairi Kollo

TERVISHOIUALASE SIMULATSIOONÕPPE LIIGID, METOODIKA NING NENDE EFEKTIIVSUS ÕDEDE PÕHIÕPPES

Saima Hinno

 

17. jaanuar 2018
Nooruse 5, ruum 117
Komisjoni esimees: Janne Kommussaar
Komisjoni liikmed: Saima Hinno, Signe Asi

 KELL

NIMI

PEALKIRI

JUHENDAJA

 

 

14.00-14.45

Kätlin Mõttus

PEAMISED PSORIAASIGA KAASNEVAD HAIGUSED TÄISKASVANUD

PATSIENDIL NING NENDE LEEVENDAMISE JA ENNETAMISE VÕIMALUSED     

Piret Simm-Pärle

 

18. jaanuar 2018
Nooruse 5, ruum 119
Komisjoni esimees: Karin Kaigas
Komisjoni liikmed: Janika Pael, Marit Kiljako

 KELL

NIMI

PEALKIRI

JUHENDAJA

9.00-9.45

Kätlin Peet, Laura Tatrik

ÕDEDE MORAALNE DÜSTRESS

Ireen Bruus

9.45-10.30

Marilis Lauk

KOERATERAAPIA JA AUTISMISPEKTRI HÄIRE LAPSEL

Terje Arula

 

10.30-11.15

Marek Pihlak

PUUSAPROTEESIGA PATSIENDI ÕENDUSPROBLEEMID JA ÕENDUSTEGEVUSED STATSIONAARSEL POSTOPERATIIVSEL PERIOODIL

Eve-Merike Sooväli

11.30-12.15

Triin Zemskov

ÄGEDA APENDITSIIDIGA PATSIENDI APENDEKTOOMIA JÄRGNE ÕENDUSALANE NÕUSTAMINE

Erle Remmelgas

12.15-13.00

Siiri Kaasik

ELUSTAMISJÄRGSES SEISUNDIS PATSIENDI JUHTUMIANALÜÜS

Tatjana Jušinski

 

18. jaanuar 2018
Nooruse 5, ruum 117
Komisjoni esimees: Tatjana Oolo
Komisjoni liikmed: Ireen Bruus, Terje Arula

 KELL

NIMI

PEALKIRI

JUHENDAJA

 

9.00-9.45

Svetlana Kozlova
Svetlana Parts

EPILEPSIAGA KOOLILASTE ÕPI- JA KÄITUMISPROBLEEMID NING SELLEST TULENEVAD ÕENDUSABI VÕIMALUSED KOOLIS

Siret Läänelaid

 

9.45-10.30

Triin Mäll

LAPSEEAS KOGETUD VÄÄRKOHTLEMISE MÕJU VAIMSELE TERVISELE HILISEMAS ELUS, VÄÄRKOHTLEMISE TUNDEMÄRGID JA ENNETAMINE

Anne Vahtramäe

 

10.30-11.15

Liis Taur, Teivi Ingel

KUNI 12-AASTASTE LASTE HIRMUD SEOSES MEDITSIINILISTE PROTSEDUURIDEGA JA VIISID HIRMUDE LEEVENDAMISEKS

Eve-Merike Sooväli

 

 

11.30-12.15

Ada Leif, Jane Lindpere

ENUREES JA SELLE PSÜHHOSOTSIAALSED MÕJUD 5-18 AASTASTELE LASTELE JA NENDE VANEMATELE NING ENUREESIGA TOIMETULEKUT PARANDAVAD MEETODID

Sirje Sammul

 

12.15-13.00

Aire Hernits
Terje Võikar

AGRESSIOONI TEKET SOODUSTAVAD TEGURID NING TURVALISUSE TAGAMISEKS RAKENDATAVAD MEETMED VANGLAPSÜHHIAATRIAS

Janika Pael

13.00-13.45

Jonna Sild
Gertu-Liis Henga

MITMEKULTUURILINE KOMPETENTSUS
TÄNAPÄEVASES ÕENDUSES – INTEGREERIV KIRJANDUSE ÜLEVAADE

Reet Urban

 

19. jaanuar 2018
Nooruse 5, ruum 119
Komisjoni esimees: Janne Kommusaar
Komisjoni liikmed: Reet Urban, Tatjana Jušinski

 KELL

NIMI

PEALKIRI

JUHENDAJA

9.00-9.45

Anna-Liisa Ruut, Maria Tabri

TRANSURETRAALSE EESNÄRME RESEKTSIOONI PRE- JA POSTOPERATIIVNE PATSIENDIÕPETUS

Saima Hinno

9.45-10.30

Kersti Suur

MÉNIÈRE'I TÕVE PEAMISTE SÜMPTOMITE MÕJU PATSIENDI ELUKVALITEEDILE JA NENDE LEEVENDAMINE

Merle Varik

 

10.30-11.15

Violetta Talalajeva, Jekaterina Laar

POSTMENOPAUSIS RINNAVÄHIGA NAISTE ÕENDUSNÕUSTAMINE HORMOONRAVI JÄRGIMISEKS

Inge Paju

 

11.30-12.15

Tambet Tuvike

VITAMIINIDE, MINERAALIDE OLULISUS JA RAVIMTAIMEDE MÕJU KROONILISE NEERUPUUDULIKKUSEGA PATSIENTI TOETAVAS RAVIS NING ÕE ROLL SELLE SOOVITAMISEL

Sirje Sammul

12.15-13.00

Gertrud Pleksner
Paula Värva

ENNEAEGSETEL VASTSÜNDINUTEL ESINEV NEKROTISEERIV ENTEROKOLIIT JA SELLEST TULENEV ÕENDUSABI

Siret Läänelaid

 

13.00-13.45

Darja Võssokova
Diana Zabolotski

ÕENDUSTEGEVUS PATSIENDI SÜDAME ÄKKSURMA JÄRGSES PERIOODIS

Svetlana Kalmaznina

 

19. jaanuar 2018
Nooruse 5, ruum 118
Komisjoni esimees: Janika Hain
Komisjoni liikmed: Signe Asi, Saima Hinno

 KELL

NIMI

PEALKIRI

JUHENDAJA

 

 

9.00-9.45

Maili Lepp
Viktoria Objärtel

PUUDEGA LAPSI KASVATAVATE PEREDE HOOLDUSKOORMUS JA SELLE MÕJU TOIMETULEKULE NING TOETUSE JA VAJALIKU INFORMATSIOONI KÄTTESAADAVUS SOTSIAALMEEDIA KAUDU

Imbi Sagar

 

9.45-10.30

Markus Aadusaar

KREATIINI KASUTAMINE HARRASTUSSPORDIS: KREATIINI ALLIKAD, ERGOGEENILINE TOIME, KASUTAMISE VÕIMALUSED JA NEGATIIVSED MÕJUD TERVISELE

Erle Remmelgas

 

10.30-11.15

Anne Välimets, Monika Pau

VÄHIDIAGNOOSIGA KAASNEVAD PROBLEEMID LAPSEL, NENDE MÕJU LAPSELE JA PEREKONNALE NING PEREKESKNE ÕENDUSABI

Sirje Sammul

 

11.30-12.15

Andra-Ingre Solodov

ANEURÜSMAATILISE SUBARAHNOIDAALSE HEMORRAAGIAGA
PATSIENDI POSTOPERATIIVNE JUHTUMI ANALÜÜS

Ireen Bruus

 

12.15-13.00

Natalja Vesselova

EMAKAKAELAVÄHI TEKKIMIST SOODUSTAVAD TEGURID NING ÕENDUSTEGEVUS HAIGUSE ENNETAMISEL

Imbi Sagar

 

13.00-13.45

Ann Münter

PATSIENDI RELIGIOOSSETE VAJADUSTEGA ARVESTAMINE JA KRISTLASEST PATSIENT KLIINILISES KESKKONNAS

Kalmer Marimaa

 

19. jaanuar 2018
Nooruse 5, ruum 117
Komisjoni esimees: Lilia Leppsaar
Komisjoni liikmed: Merle Varik, Sirje Sammul

 KELL

NIMI

PEALKIRI

JUHENDAJA

9.00-9.45

Viktoria Kortel
Natalja Zõhtsõk

LOOMATERAAPIA NING SELLE MÕJU LASTELE HAIGLA TINGIMUSTES

Signe Asi

9.45-10.30

Aire Urbanovitš

Polütsüstiliste munasarjade sündroomiga kaasnevad enamlevinud terviseprobleemid ja nendega toimetuleku võimalused

Reet Urban

 

10.30-11.15

Larissa Jakovleva

LAPSPATSIENDI IMPLANTEERITUD RESERVUAARIGA TSENTRAALVEENIKATEETRI PAIGALDAMISJÄRGSE PERIOODI VÕIMALIKIUD PROBLEEMID NING ÕE ROLL NENDE EFEKTIIVSEKS ENNETAMISEKS

Pille Tammpere

11.30-12.15

Sten Savi

Õdede ja patsientide arusaam hoolivusest

Inge Paju

12.15-13.00

Renata Lopetaite

ÕE VÕIMALUSED EAKA AKTIVISEERIMISEL DEPRESSIOONI
ENNETAMISE EESMÄRGIL

Janika Pael

 

13.00-13.45

Dorel Donner, Maaja-Liis Maastik

INSULIINSÕLTUVAT DIABEETI PÕDEVATE KOOLIEALISTE LASTE JA NENDE VANEMATE VAJADUSED KOOLIKESKKONNAS NING KOOLIÕE ÜLESANDED NENDE LASTE JÄLGIMISEL

Signe Asi