Bioanalüütiku õppekava

Bioanalüütiku õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 29.01.2019 

Nooruse 5, ruum A115

Komisjoni esimees: Annike Koorts Sims

Komisjoni liikmed: Mare Remm, Aivar Orav, Mai Treial, Zinaida Läänelaid ja Anneli Raave-Sepp

Kell

Nimi

teema

Juhendajad

8.30

Egert Vinogradov

Antibiootikumiresistentsete mikroobide esinemine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaste mobiiltelefonide puutetundlikel ekraanidel

Triin Aasmäe

9.30

Kätlin Jauk

 

Nabade mikrobioom ja vanuse, soo, pesemisharjumuste ning kehamassi mõju bakterite esinemisele

Triin Aasmäe

10.30 Polina Tereshchenko

Uriini analüüsi parameetrite säilivus proovimaterjali säilitamisel toatemperatuuril pärast laborisse saabumist

Anneli Raave-Sepp

11.30 Hedo Mägi VDR geenipolümorfismi rs2228570 esinemine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengitel ja töötajatel ning mõju nende D-vitamiini tasemele

Anneli Raave-Sepp, Eerik Jõgi

12.30 Geivi Lember Staphylococcus aureus'e ja metitsilliin-resistentse Staphylococcus aureus'e tuvastamine multiplex PCR meetodil Eerik Jõgi
13.30 Heneli Ristisaar KõrgtundlikuC-reaktiivse valgu määramine juveniilse idiopaatilise artriidi haigetel ning selle tundlikkus raua depoovalgule- ferritiinile

Mai Treial, Chris Pruunsild

14.30 Kadri-Elise Lasn Põsekaape tsütoloogilise töötluse juhendi koostamine Tartu Tervishoiu Kõrgkooli patoloogia laboris kasutamiseks

Mare Remm

15.30 Anna Šerstabojeva Staphylococccus aureus'e ja metitsilliin-resistentse Staphylococcus aureus'e kandlus Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esimese kursuse üliõpilaste hulgas

Marika Külm

16.30 Isabella Birjuk, Maarja-Ly Maastik Bilirubiini, glükoosi, kaltsiumi, kolesterooli, kreatiniini, magneesiumi, raua ja valgu mõõtetulemuste muutused proovimaterjalide täisverena säilitamisel

Aivar Orav

17.30 Hadeele Kaljapulk Kassi allergeeni Fel d 1 IgE diagnostilise cutoff väärtuse verifitseerimine ning seosed spetsiifilise IgE esinemise ja keskkonnategurite vahel Tartu Tervishoiu Kõrgkooli töötajatel ja üliõpilastel

Aivar Orav

18.30 Johanna Oras Kolesterooli, HDL- ja LDL- kolesterooli meetodite verifitseerimine analüsaatoril COBAS C111 ning triglütseriidide meetodi verifitseerimine analüsaatoril BS-120

Aivar Orav

19.30 Oleg Prannitšuk Hemolüüsi mõju albumiini, kolesterooli, triglütseriidide, üldvalgu, aspartaadi aminotransferaasi, alaniini aminotransferaasi ning gammaglutamüül transferaasi väärtusele

Aivar Orav