Ämmaemanda õppekava LÕPUTÖÖD

 

Ämmaemanda õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 12.01.2021
Komisjon: Jelena Laanemets (esimees), Margit Luiga, Imbi Sagar

Algus Lõputöö pealkiri
10:15-10:55 Juhtumianatüüs
11:00-11:40 LEVINUIMAD PÜSIVAD ORGAANILISED SAASTEAINED RINNAPIIMAS JA NENDE MÕJU RINNAPIIMAGA TOIDETUD LAPSE KASVULE JA ARENGULE
11:45-12:25 JUHTUMIANALÜÜS
  13:00 - 13:40 JUHTUMIANALÜÜS
13:45-14:25 PRAKTILISTE OSKUSTE OMANDAMINE ÄMMAEMANDA ÕPPEKAVAL JA SEDA MÕJUTAVAD TEGURID PRAKTIKABAASIS TOIMUVAL ÕPPEPRAKTIKAL
14:30-15:10 TOIDU MIKROBIOLOOGILINE OHUTUS RASEDUSE AJAL
15:15 -15:55 ENDOMETRIOOSI MÕJU NAISE ELUKVALITEEDILE

 

Ämmaemanda õppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmise ajakava 12.01.2021
Komisjon: Marge Mahla (esimees), Tiivi Pihla, Kersti Maala

Algus Lõputöö pealkiri
10:15-10:55 SÜNNITUSHIRMU PÕHJUSED JA SÜNNITUSHIRMUGA NAISTE ABISTAMISE VÕIMALUSED
11:00-11:40 ANTENATAALSEL PERIOODIL KASUTATUD SELEKTIIVSETE SEROTONIINI TAGASIHAARDE INHIBIITORITE MÕJU RASEDUSE KULULE, LOOTE JA VASTSÜNDINU ARENGULE NING LAPSE ARENGULE KUNI 14. ELUAASTANI
11:45-12:25 ÄMMAEMANDATE TÖÖVÕIMET MÕJUTAVAD TEGURID JA TÖÖVÕIME SÄILITAMINE
  13:00 - 13:40 JUHTUMI ANALÜÜS
13:45-14:25 JUHTUMIANALÜÜS