Massöör (tasuline õpe)

Massööri töö on kliendi masseerimine tema füüsilise ja vaimse suutlikkuse taastamiseks, tervisehäirete ennetamiseks, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamisele ja hea enesetunde saavutamisele kaasaaitamine. Massöör valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid ning järgib kutse-eetikat. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Õppe pikkus on kaks aastat, maht 120 EKAP-d (Eesti Kutsehariduse Arvestuspunkti). Auditoorne õppetöö toimub kolmepäevaste tsüklitena kaks korda kuus. Õppetöö toimub rakenduskava alusel. Õppekavasse kuulub õppepraktika töökeskkonnas (35 EKAP-d).

Massööri õpe on tasuline ja õppijaga sõlmitakse õppeteenustasu leping. Õppeteenustasu ühes õppeaastas on 1940 eurot ja kogu õppel (kaks aastat) 3880 eurot. Loe: õppekulude hüvitamise tingimusi ja korda. Võimalus kokkuleppel tasuda osadena personaalse maksegraafiku alusel.

Kõigil õppijail on võimalus taotleda varasema töö- ja õpikogemuse arvestamist, mis suurendab õppetöö korralduse paindlikkust ning sobivust ka töötava õppija jaoks.

Õpe lõpeb kutseeksamiga ja kõrgkoolil on esmakutse andmise õigus. Õppe läbinud massöörid on oodatud tööle spaadesse, taastusravi osakondadesse ning omavad ettevalmistust massaažiteenuse pakkumiseks eraettevõtjana.

Õppimatulekuks tutvu vastuvõtutingimustega.