Lapsehoidja

Lapsehoidja osutab lapsehoiuteenust ning aitab kaasa lapse füüsilisele, emotsionaalsele, intellektuaalsele ja sotsiaalsele arengule.

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on lapsehoidjaid õpetatud alates 2006. aastast.

Õppe pikkus lapsehoidja õppekaval on üks aasta ehk 60 Eesti Kutseõppe Arvestuspunkti (EKAP). Auditoorne õppetöö toimub tsüklitena üks kuni kaks korda kuus. Õpe toimub õppekava ja rakenduskava alusel. Lisaks kuulub õpingutesse ka õppepraktika töökeskkonnas, mis jaguneb kolmeks tsükliks: esimene tuleb sooritada lasteasutuse või laste hoolekandeasutuse tavarühmas, teine lapse kodukeskkonnas ja kolmas  lasteasutuse või laste hoolekandeasutuse erirühmas.

Alates 2016. aastast on avatud ka töökohapõhine ehk õpipoisiõpe. EL_Sotsiaalfond_horisontaalne.jpgTegu on kutseõppe tasemeõppe vormiga, mille puhul praktika ettevõttes või asutuses moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Töökohapõhine õpe toimub praktikakohas ja koolis nii kontaktõppe kui iseseisva tööna rakenduskava alusel. Praktikakohas omandab õpilane õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid praktikakohapoolseid tööülesandeid täites. Praktikast ülejäävas mahus toimub õpe koolis ning sel ajal ei täida õpilane praktikakohapoolseid tööülesandeid. Õpipoisiõpe toimub kooli, õppija ja tööandja koostöös.

Töökohas makstakse õpilasele tasu vastavalt tema panusele, õppijal on ettevõttega tööleping ning ettevõttel on suurem vastutus õppe läbiviimisel ja kvaliteedi tagamisel. Õppetöö toimub kooli õppekava alusel, mis on registreeritud EHIS-s. Kuna tegemist on tasemeõppega, siis lõppeb õpe kutseeksamiga, kui aga kutseeksami tegemise võimalus puudub, siis kooli lõpueksamiga.

Kõigil õppijail on võimalus taotleda varasema töö- ja õpikogemuse arvestamist, mis suurendab õppetöö korralduse paindlikkust ning sobivust ka töötava õppija jaoks.

Õpilastel on võimalus õpingute ajal esindada ja tutvustada kooli ja õpitavat eriala haridusmessidel ning avatud uste päevadel. Samuti on tublid ja aktiivsed õpilased juba õpingute ajal oodatud tegelema eri vanuses lastega linna avalikel ürituste, lasteaedade tervisepäevadel ning mitmetel muudel avalikel üritustel.

Õpe lõppeb Euroopa tööturul tunnustatud IV taseme kutseeksamiga. Kõrgkoolil on esmakutse andmise õigus. Kõrgkooli lõpetamisel saadav esmakutse on eluaegse kehtivusega ja seda taastõendada ei ole vaja.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetanud lapsehoidjad on oodatud tööle nii lastehoidudesse, õpetaja abidena lasteaedadesse kui laste hoolekandeasutustesse. Paljud õpilastest leiavad töökoha juba õppimise ajal. Lapsehoidja õppekava läbimine annab head eeldused õpingute jätkamiseks alushariduse või algklasside pedagoogika vallas, lapsehoidjana välismaal töötamiseks ning eraettevõtjana lapsehoiuteenuse pakkumiseks.

Õppimatulekuks tutvu vastuvõtutingimustega.