Lapsehoidja

Lapsehoidja osutab lapsehoiuteenust ning aitab kaasa lapse füüsilisele, emotsionaalsele, intellektuaalsele ja sotsiaalsele arengule. 

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on lapsehoidjaid õpetatud alates 2006. aastast, 2021. aastast on võimalik õppida lapsehoida 5. taseme õppekaval.

Õppe pikkus lapsehoidja õppekaval on üks aasta ehk 60 Eesti Kutseõppe Arvestuspunkti (EKAP). Auditoorne õppetöö toimub tsüklitena üks kuni kaks korda kuus. Õpe rakenduskava alusel. 

Õpilastel on võimalus õpingute ajal esindada ja tutvustada kooli ja õpitavat eriala haridusmessidel ning avatud uste päevadel. Samuti on tublid ja aktiivsed õpilased juba õpingute ajal oodatud tegelema eri vanuses lastega linna avalikel ürituste, lasteaedade tervisepäevadel ning mitmetel muudel avalikel üritustel.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetanud lapsehoidjad on oodatud tööle nii lastehoidudesse, õpetaja abidena lasteaedadesse kui laste hoolekandeasutustesse. Paljud õpilastest leiavad töökoha juba õppimise ajal. Lapsehoidja õppekava läbimine annab head eeldused õpingute jätkamiseks alushariduse või algklasside pedagoogika vallas, lapsehoidjana välismaal töötamiseks ning eraettevõtjana lapsehoiuteenuse pakkumiseks.

Õppimatulekuks tutvu vastuvõtutingimustega.