Hooldustöötaja

Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiuspetsialist, kes toetab ja juhendab abivajajat väärika elu korraldamisel, et tagada talle võimalikult hea elukvaliteet.

Õppe pikkus hooldustöötaja õppekaval on kaks aastat, maht 120 EKAP-d (Eesti Kutsehariduse Arvestuspunkti). Auditoorne õppetöö toimub nädalaste tsüklitena üks või kaks korda kuus. Alates 2015.aastast toimub õppetöö rakenduskava alusel. Ette on nähtud ka õppepraktika töökeskkonnas, mis jaguneb kolmeks tsükliks. Alates 2013. aastast on võimalik üks praktikatsükkel läbida ka välismaal.

2016.aastast avatakse töökohapõhiselt tegevusjuhendaja õppekava.

Kõrgkooli õppurid on SA Innove korraldatud kutsemeisterlikkuse võistlustel saanud mitmeid auhinnalisi kohti: 2012. aastal II koht, 2013. aastal I ja III koht. Lisaks kutsevõistlustele  tutvustavad ja esindavad hooldustöötaja õppekava õpilased kõrgkooli ja õpitavat eriala ka haridusmessidel ning avatud uste päevadel.

Lõpetamisel on võimalik taotleda Euroopa tööturul tunnustatud hooldaja tase IV kutsetunnistust, mille saamine kompenseeritakse kõrgkooli kaudu.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetanud hooldustöötajad on oodatud nii haiglates, hooldekodudes kui koduhoolduses. Enamus õpilastest leiab töökoha juba õppimise ajal.

Eesti Töötukassa kaudu saavad hooldustöötaja õppekava õpilased taotleda toetust, mis on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada.

Õppimatulekuks tutvu vastuvõtutingimustega.