Erakorralise meditsiini tehnik

Erakorralise meditsiini tehnik on spetsialist, kes osutab hädasolijatele esmast erakorralist meditsiiniabi − hindab patsiendi seisundit, vajaminevaid ressursse ja olukorda sündmuskohal ning alustab õnnetusse sattunu või haigestunu aitamisega. Erakorralise meditsiini tehnikul peavad olema tervishoiualased teadmise ning oskus kasutada meditsiini ning päästetehnikat.

Õppe pikkus erakorralise meditsiini tehniku õppekaval on üks aasta, maht 60 EKAP-d (Eesti Kutsehariduse Arvestuspunkti). Alates 2015.aastast toimub õppetöö rakenduskava alusel. Auditoorne õppetöö toimub nädalaste tsüklitena üks või kaks korda kuus. Lisaks sooritatakse õppepraktika töökeskkonnas, mis jaguneb kaheks tsükliks, millest esimene  läbitakse erakorralise meditsiini osakonnas ja teine kiirabis, millest osa tuleb sooritada Tartu või Tallinna kiirabis.

Erakorralise meditsiini tehniku  õppekava õpilased on aktiivselt tutvustanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja oma põnevat eriala haridusmessidel ning avatud uste päevadel.

Eriala lõpetanud  töötavad kiirabis ja haiglate erakorralise meditsiini osakondades. Nende teadmised ja oskused on leidnud rakendust päästeasutustes, turvateenistustes, kaitseväes, kaitseliidus ja merenduses.

Õppimatulekuks tutvu vastuvõtutingimustega.