Avatud uste päev 28.02.2018

Avatud uste päevale on oodatud kõik, kellel huvi kõrgkooli õppekavade, sisseastumistingimuste ja praktika- ning töövõimaluste vastu!

Facebooki ürituse leiad SIIT

Esinejaid on võimalik kuulata ka veebi vahendusel SIIT

Avatud uste päev toimub sel korral Tartus kõrgkooli õppehoones ja simulatsioonikeskuses aadressil Nooruse 5 kell 9:00-14:00 ning ka Tallinnas Kesklinna Lastepolikliinikus aadressil Ravi 27 kell 10:00-16:00.

PÄEVAKAVA
Tartus

Kell 9:00-14:00 (0-korrus, üle kogu maja)

- tutvu sisseastumistingimuste ja õppekavadega
- saa tuttavaks vahvate ja töökate teraapiakoerte ja nende juhtidega Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingust
- tutvu kõrgkooli praktikabaaside ja töövõimalustega õpingute ajal ning pärast lõpetamist
- osale avatud loengutes, seminarides ja praktikumides (tunniplaani leiad alla kerides)
- tutvu kõrgkooli spordiesindusega
- õpi ära tundma äkksurma ja õiget tegutsemist kriitilises olukorras
- Eesti Töötukassa mobiilne nõustamine MOBI (tasemeõppe toetused ja OSKA valdkond)
- astu kehakoostist määravale kaalule, et saada teada oma organismi rasva-, lihas- ja veeprotsent
kell 9-11 on ruumis õ/-13 tutvuda uudse terapeutilise hindamise vahendiga Spinal Mouse, mis lihtsustab fürioterapeutide tööd rühihindamisel

Kell 11:00 (ruumis õ/A007, 0-korrus)
Liikumine on ravim!

Tule kuulama kõrgkooli vilistlast ja Flora U21 füsioterapeuti Georg Laasikut, kes räägib oma teest füsioteraapia ning erapraksise loomiseni. Kuulama tasub tulla kindlasti füsioterapeudi õppekava vastu huvi tundjatel kui ka teistel. Georgi tegemistest onvõimalik lähemalt lugeda SIIT

Kell 12:00 (ruumis õ/A007, 0-korrus)
Koeri kaasavad sekkumised


Maarja Tali Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingust räägib koeri kaasavatest sekkumistest, oma põnevast igapäevatööst ning koerte teraapiakoerteks kujunemise protsessist. Eelmisel aastal oli loeng väga menukas ja tõi saali kohe rahvast täis, seega tasub varakult kohal olla! Loe ühingu kohta täpsemalt SIIT

Kell 13:00 (ruumis õ/A007, 0-korrus)
Kutseõpe rakenduslikus kõrgkoolis - valikud ja võimalused

7 rakendusliku kõrghariduse õppekava kõrval pakub kõrgkool võimalust haridust omandada või ennast täiendada ka 5 kutseõppe õppekaval - massööri, hooldustöötaja, erakorralise meditsiini tehniku, tegevusjuhendaja, lapsehoidja - keskhariduse baasil. Kutseõppe osakonna juhataja Tiina Uusma räägib lähemalt, mis erialade spetsialiste kutseõppes koolitatakse, millised on õpitingimused ja eeldused, kuidas toimub sisseastumine ja millised võimalused on õppuril õppepraktikat välismaal sooritada. Mitmete kutseerialade lõpetajad saavad kõrgkooli lõpetadaes ka juba kutse ja ei pea seda eraldi taotlema hakkama. Tasub kuulama tulla!

MAJATUURID algusega kell 11 ja 13 algusega garderoobi juurest 0-korruselt

TÖÖTOAD

Kell 10:30-12:00 C-vitamiini määramise töötuba (ruum õ/L220, II korrus)

Tervisekaitse spetsialisti õppekava lektor Kristi Vahur räägib C-vitamiinist, miks seda vaja on ja kus leidub. Praktilise töötoa käigus määratakse reaktiividega C-vitamiini ka ise erinevatest puu- ja juurviljadest!

TÖÖTUBA TÄIS!

Kell 10:15-11:30 Esmaabi ABC töötuba (ruum õ/S117, I korrus)

Õppejõud Maire Aurotsa ja tudengite juhendamisel tutvutakse tihti esinevate vigastuste ja traumadega ning õpitakse haavamulaaže kasutades kannatanuid aitama.

TÖÖTUBA TÄIS

Kell 10:00-10:45 Inimese sisemine ilu - kuidas me seda näeme? (ruum õ/X005, 0-korrus)

Õppejõud Janelle Märs koos radioloogiatehniku õppekava tudengitega tutvustab selle väga põneva eriala igapäevatööd ning võimalusi, mida kasutatakse meie sisemise ilu vaatlemiseks meditsiinis. Radioloogiatehnikute eelkliinilise praktika ruumi õppevahendid teevad silmad ette mõne väiksema haigla töövahenditelegi. Milline näeb välja täisdigitaalne röntgenmasin, kuidas töötab mammograaf, mil moel tudengid neid kasutama õpivad? Sellele kõigele saab töötoas vastuse!

Kell 10:00 algav töötuba täis - vaata hilisemaid!

Kell 10:00-10:45 Inimene mikroskoopilisel tasemel (I) (ruum õ/L210, II-korrus)

Õppejõud Triin Aasmäe tutvustab  inimkeha mikroskoopilisel tasemel  - täpsemalt 4-40 mikromeetri paksuste lõikude kaupa! Iga osaleja saab ise valmistada oma põseepiteeli rakkudest lihtsa preparaadi (Barri kehakese tuvastamine), mida mikroskoobi all koos uuritakse. Kooli bioloogiatunnis seda ilmselt ei tehta!

Kell 11:00-11:45 Inimene mikroskoopilisel tasemel (II) (ruum õ/L210, II-korrus)

Kell 11:00-11:45 Töötukassa Tööta ja Õpi võimalused (ruum õ/S004, 0-korrus)

Infotunnis antakse ülevaade töötukassa tasemeõppe toetustest ja selgitatakse, kellele need mõeldud on. Samuti tutvustatakse toetavaid õppekavasid ja seda, mil moel tasemeõppe toetust taotleda. Töötuba viivad läbi karjäärinõustajad (ESF) Ave Karu ja Anne Kaaber ning juhtumikorraldaja Maarika Allas (noorte sihtrühm). Töötuppa on oodatud nii gümnasistid kui juba õppivad ja töötavad tudengid ning teised huvilised!

Kell 11:00-11:45 Inimese sisemine ilu - kuidas me seda näeme? (ruum õ/X005, 0-korrus)

Kell 12:00-12:45 Inimese sisemine ilu - kuidas me seda näeme? (ruum õ/X005, 0-korrus)

Kell 12:00-13:00 Elustamine ja AED kasutamine (ruum õ/S110, I-korrus)

Erakorralise meditsiini tehniku eriala õppejõud Pille Tammpere koos tudengitega räägib, mllistes tunnuste alusel on võimalik kindlaks teha äkksurma ja kuidas selle korral tegutseda. Samuti tutvustatakse kuidas elustada täiskasvanuid ja arutatakse, mil moel erinevad laste elustamisvõtted täiskasvanute omadest. Lisaks õpitakse töötoas kasutama AED-d ehk automaatset kehavälist defibrillaatorit, mida täna leiab juba paljudest suurematest kaubanduskeskustestki. Sinu käed võivad kunagi päästa kellegi elu!

Kell 12:00-12:45 Haavaõmbluse töötuba (ruum õ/S119, 1-korrus)

Kas oled kunagi mõelnud, mil moel õpivad meditsiinitudengid erinevaid haavaõmblusi tegema? Nüüd on Sul võimalus seda oma silmaga näha ja ka kätt proovida! Kõik osalejad saavad ülevaate erinevatest haavaõmbluse tehnikatest, eesmärkidest ja proovivad neid ka reaalselt läbi teha. Põnev, eks?

TÖÖTUBA TÄIS

Kell 13:00-13:45 Haavaõmbluse töötuba (ruum õ/S119, 1-korrus)

Kell 13:00-13:30 Koera kaasav õpe: lapse lugemaõppimise toetamine (ruum õ/S004, 0-korrus)

Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu liikmed Annika Mumm ja Freddy viivad läbi töötoa, kus tutvustavad, mil viisil Freddyst lugemiskoer sai, mis on koerajuhi ülesanne ja kuidas abikoerad lapsi lugemaõppimisel toetavad. Kohtade arv on piiratud!

TÖÖTUBA TÄIS!

Kell 13:30-14:00 Koera kaasav füsioteraapia (ruum õ/S004, 0-korrus)

Jaana Järveoja ja Boston Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingust viivad läbi töötoa, kus tutvustavad koerte kaasamise võimalusi füsioterapeutilistesse protsessidesse, kuidas koeri ja koerajuhte selleks koolitatakse ja palju muud põnevat.

TÖÖTUBA TÄIS

Tunniplaan 28.02.2018

Legend

 FT – füsioteraapia, BA – bioanalüütika, RT – radiograafia, , MA – massöör, AM – ämmaemandus, O – õendus, OTS – õdede tsükliõpe, TK – tervisekaitse spetsialist, EMT – erakorralise meditsiini tehnik, LH - lapsehoidja , HT – hooldustöötaja, LHT – lapsehoidja töökohapõhine õpe

 

Õ – õppehoone, Ü – ühiselamu, S- seminariruum, A – auditoorium, X- praktikaruum, Ü/P – palat, P – praktikaruum

 

08:30 - 09:45

Anatoomia-füsioloogia I – loeng

(OTS17, ruum õ/A011), Merle Kolga

 

Majandus ja ettevõtlus  - seminar

(HT16, ruum õ/A110), Ermo Kruuse

 

Rahvatervis II – praktikum

(O17, ruum õ/P-18), Anne Murov

 

Psühhiaatriline õendusabi – seminar

(AM15, ruum õ/S118), Margit Lenk-Adusoo

 

Lapse tervis - praktikum

(O17, ruum ü/P202), Terje Arula

 

Füsioloogilised ohutegurid ja ergonoomika – seminar

( TK17, ruum õ/S117), Kristi Vahur

 

Vananemine ja eaka tervis – seminar

(O17, ruum õ/S015), Merle Varik

 

Normaalne rasedus – loeng

(AM17, ruum  õ/S016), Jana Meier

 

Asjaajamine, dokumendihaldus ja suhtlemise alused – seminar

(LH17, ruum õ/X203), Ave Pärand

 

10:15 - 11:45

Psühhiaatriline õendusabi – seminar

(AM15, ruum õ/S118), Margit Lenk-Adusoo

 

Majandus ja ettevõtlus  - seminar

(HT16, ruum õ/A110), Ermo Kruuse

 

Rahvatervis II – praktikum

(O17, ruum õ/P-18), Maie Timm

 

Terve mees ja naine – seminar

(O17, õ/S015),  Jana Meier

 

Terve inimene – loeng

(AM17, ruum õ/A020), Ave Kõrve-Noorkõiv

 

Anatoomia-füsioloogia II  - seminar

(TK17, ruum  õ/S003), Anne Vahtramäe

 

Erinevas eas ja erivajadusega patsient – loeng (EMT17, õ/S006), Tiiu Lepp

 

Vananemine ja eaka tervis – seminar

(O17, ruum õ/S017) Merle Varik

 

Erialane suhtlemine võõrkeeles (inglise keel) – seminar

(OTS17, ruum õ/S109), Tiia Haud

 

Õendustoimingud I – praktikum

(OTS17, ruum ü/P105), Taimi Taimalu

 

Laste massaaž – praktikum

(LH17, ruum ü/P030), Marit Salus

 

Lapse tervis – praktikum

(O17, ruum ü/P206), Siret Läänelaid

 

Õendustoimingud I – praktikum

(OTS17, ruum ü/P152), Anne Murov

 

12:15 - 13:45

Laste massaaž – praktikum

(LH17, ruum ü/P030), Marit Salus

 

Õendustoimingud I - praktikum

(OTS17, ruum ü/P161), Maie Timm

 

Anatoomia-füsioloogia II – seminar 

(O17, ruum õ/S118) Anne Vahtramäe

 

Enesejuhtimine – seminar

(OTS17, ruum õ/S117), Kalmer Marimaa

 

Erinevas eas ja erivajadusega patsient – loeng (EMT17, õ/S006), Tiiu Lepp

 

Kemikaalid ohuteguritena ja toksikoloogia – loeng (TK17, ruum õ/S016), Inga Ploomipuu

 

Geriaatriline õendusabi – seminar

(AM15, ruum õ/S017),  Merle Varik

 

Hooldus psüühika - ja käitumishäirete korral – loeng (HT16, ruum õ/S015), Maire Aruots

 

Rahvatervis II - praktikum

(AM17,  õ/X203), Piret Simm-Pärle

 

Lapse tervis - praktikum

(O17, ruum ü/P202), Terje Arula

 

Terve inimene – seminar

(AM17, ruum õ/S109), Ave Kõrve-Noorkõiv

 

Rahvatervis II – praktikum

(O17, ruum õ/P-18), Anne Murov

 

Anatoomia-füsioloogia I – praktikum

(OTS17, ruum õ/S003), Merle Kolga

 

14:15 - 15:45

Geriaatriline õendusabi – seminar

(AM15, õ/S017), Merle Varik

 

Laste massaaž – praktikum

(LH17, ruum ü/P030), Marit Salus

 

Lapse tervis – praktikum

(O17, ruum ü/P202), Signe Asi

 

Terve mees ja naine  - seminar

(O17, ruum õ/S015), Imbi Sagar

 

Suhtlemine võõrkeeles (inglise/saksa keel) – seminar

(EMT17, ruum õ/S016), Tiia Haud

 

Rahvatervis II – praktikum

(O17, ruum õ/P-18), Maie Timm

 

16:00-17:30

Laste massaaž – praktikum

(LH17, ruum ü/P030), Marit Salus)

 

Rahvatervis II – praktikum

(O17, ruum õ/P-18), Anne Murov

 

 

PÄEVAKAVA
Tallinnas

10-13 tutvu õppekavade, sisseastumistingimuste ja töövõimalustega
 

HAIGLATUURID

Ida-Tallinna Keskhaigla kell 10:00-11:00

Ida-Tallinna Keskhaigla kell 11:00-12:00

Ida-Tallinna Keskhaigla kell 12:00-13:00

ITK Radioloogia osakonna tuur kell 13:00-14:00

TÖÖTOAD

Kell 10:00-10:45 Inimene mikroskoopilisel tasemel (I) (ruum 112)

Õppejõud Eerik Jõgi koos bioanalüütika eriala tudengitega, tutvustatab  inimkeha mikroskoopilisel tasemel  - täpsemalt 4-40 mikromeetri paksuste lõikude kaupa! Iga osaleja saab ise valmistada oma põseepiteeli rakkudest lihtsa preparaadi (Barri kehakese tuvastamine), mida mikroskoobi all koos uuritakse. Kooli bioloogiatunnis seda ilmselt ei tehta!

Kell 11:00-11:45 Inimene mikroskoopilisel tasemel (II) (ruum 112)

Kell 12:00-12:45 Inimene mikroskoopilisel tasemel (III) (ruum 112)

Kell 10:00-10:45 Kas on vaja teada midagi meditsiinikiirgusest? (I) (ruum 109)

Radioloogiatehniku õppekava üliõpilased räägivad meditsiinikiirgusest ning selgitavad selle ohutust ja võimalikke ohte. Tutvustatakse radioloogiatehniku eriala ning igapäevatööd.

Kell 11:00-11:45 Kas on vaja teada midagi meditsiinikiirgusest? (II) (ruum 109)

Kell 12:00-12:45 Kas on vaja teada midagi meditsiinikiirgusest? (III) (ruum 109)

 

 

Tartusse toob soodsalt Lux Express! Noortele (vanus kuni 26a) kehtib piletihind erisoodustusega ning kõigil teistel on võimalik soetada bussipilet varakult alates 1 eurost! Vaata saadaolevaid pileteid SIIT

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli juurde saab mugavalt bussidega nr 24 ja 5 (maha tulla Nooruse peatuses) ning nr 1 (maha tulla Soinaste peatuses)