Molekulaardiagnostika

Molekulaardiagnostika mikrokvalifikatsioon on osa bioanalüütiku põhiõppe õppekavast.

Kestus: 2 aastat 
Maht: 27,5 EAP  
Hind: 1512,5 eurot 

Sihtgrupp: Ootame õppima vähemalt keskharidusega inimesi, kellel pakub huvi molekulaardiagnostika ja sellega seonduv. 

Eesmärk: tõsta meditsiini laborites töötavate inimeste kvalifikatsiooni, tekitada inimestes huvi töötamaks meditsiini laborites. 

Õppetöö sisu ja korraldus 

Õpiväljundid

Osalejad: 

  • omandavad laboritöös vajalikud põhioskused ja teadmised ohutustehnikast ning töökeskkonnast 
  • omandavad põhilised teadmised rakubioloogiast ja geneetikast 
  • mõistavad erinevate laboris kasutatavate molekulaardiagnostiliste meetodite tööpõhimõtteid 
  • on võimelised teostama erinevaid molekulaardiagnostika alaseid analüüse, ning nende tulemusi analüüsima 
  • mõistavad ja mõtestavad molekulaardiagnostika rolli meditsiini laborites 

Mikrokvalifikatsioon sisaldab järgmiseid õppeaineid: 

Aine kood 

Nimetus 

Semester 

Maht 

BA17-006 

Laboritöö alused 

sügis 1 

7,5 

BA16-011  

Esmaabi 

sügis 1 

BA16-012  

Töökeskkond 

sügis 1 

BA13-051 

Molekulaar- ja rakubioloogia 

sügis 1 

BA13-025  

Geneetika- ja molekulaardiagnostika I 

kevad 1 

3,5 

BA14-018  

Geneetika ja molekulaardiagnostika II 

sügis 2 

3,5 

BA13-036 

Õppepraktika molekulaardiagnostikas 

kevad 2 

KOKKU 

 

27,5 

 

Nõuded õppe lõpetamiseks 

Õppe jooksul tuleb üliõpilasel osaleda loengutes ja seminarides (e-õpe), teha iseseisvat tööd (referaadid/ettekanded). Praktikumides ja õppepraktikal osalemine on kohustuslik. 

Mikrokvalifikatsiooni saamiseks tuleb läbida kõik õppeained positiivse tulemusega. 

Õpe toimub koos päevaõppe õppuritega ning vastavalt tunniplaanile. 
NB! Tunniplaanis võib ette tulla muudatusi! 

Kandideerimine 

Kandideerimise tähtaeg: 22.august 2022

Õppima asumise eelduseks on keskhariduse olemasolu. Kandideerimisel võetakse arvesse gümnaasiumi lõputunnistuse bioloogia, keemia ja matemaatika hinne.  

Kandideerimiseks saatke lõputunnistuse koopia ja avaldus aadressile kerstisogel(at)nooruse.ee