Hooldustegevust toetav massaaž

Alguskuupäev: 05. aug 2019
Lõppkuupäev: 23. aug 2019
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad
Hind: -
Maht: 40 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus-ja Teadusministeerium

Olete oodatud koolitusele "Hooldustegevust toetav massaaž"!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“

Airosa jt avaldasid 2016 aastal uuringu, kus Rootsi kogemustele tuginedes leiti, et taktiilse massaaži rakendamisega suurenes olulisel määral patsientide heaolu. Järeldati, et taktiilne massaaž on meetod, mida peaks kaasama patsientidest hoolimise ja hoolitsemise juurde. Teadusuuringutes on kinnitust leidnud massaaži valu (Beider ja Moyer 2007; Furlan 2008) ning ärevust ja depressiooni vähendav toime (Field 1998; Moyer 2004). Lähtuvalt kutsestandarditest (hooldustöötaja, 3 ja 4), on hooldustöötaja töö eesmärk toetada ja abistada abivajajat võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel, hoolitsedes abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest lähtudes oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest. Massaaži mitmeid positiivseid toimeid (valu ja lihsapingete vähendamine, meeleolu parandamine, lamatiste preventsioon jne) arvestades on mõistlik integreerida massaaž hooldustöötaja igapäevasestesse hooldustegevustesse, pakkudes võimalust neile hooldustöötajatele, kes patsienti terviklikumalt abistada soovivad, läbida vastavasisuline koolitus.

Koolituse sihtgrupiks on tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad, kes vajavad erialast täienduskoolitust. Koolitus on suunatud madlama haridustasemega, erialase hariduseta, aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele ja täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele/hooldajatele. 

Õppe alustamise nõuded: töötamine hooldustöötajana või soov alustada tööd hooldustöötajana.

Koolituse toimumise ajad
Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi

5.08.2019
7.08.2019
9.08.2019
12.08.2019
14.08.2019

16.08.2019
19.08.2019
21.08.2019
23.08.2019

Koolituse eesmärk on anda teadmisi klassikalise massaaži toimetest, toimemehhanismidest ja põhimõtetest ning klassikalise massaži rakendamisest hooldustöötaja töös.

Õpiväljundid

Koolituse läbimisel osaleja:

 • tunneb klassikalise massaaži toimeid ja toimemehhanisme;
 • oskab rakendada klassikalist massaaži ning põhjendada oma tegevust;
 • tunneb erivajadustega patsiendi massaaži põhimõtteid;
 • mõistab hooldustöötaja rolli massaaži integreerimisel hooldustegevusse.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga
Hooldustöötaja, tase 3, tase 4. B.2.1.

Teemad

Auditoorse töö teemad (13 akadeemilist tundi)

 • Massaaži roll hooldustoimingute tegemise juures
 • Klassikalise massaaži võtete iseloomustus
 • Klassikalise massaaži  tõenduspõhised toimed ja toimemehhanismid (mõju valule, lihaste seisundile, hormonaalsele süsteemile, nahale, hemodünaamilistele näitajatele, emotsionaalsele ja psühholoogilisele seisundile)
 • Näidustused ja vastunäidustused massaažiks
 • Anamneesi võtmine, kliendi seisundi hindamine
 • Massaaži põhimõtted erivajadustega patsiendi puhul (geriaatriline patsient, paralüüsiga patsiendi massaaž, lamava ja ratastoolis patsiendi massaaž, massaaž meeleoluhäirete korral)

Praktilise töö teemad (27 akadeemilist tundi)

 • Klassikalise massaaži võtete praktiseerimine ja võtete toime iseloomusta

 • Klassikalise massaaži praktiseerimine kehaosade kaupa

 • Klassikalise massaaži kohandamine erivajadustega patsientidele 

 • Hindamine, tagasiside

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Nõutav on osavõtt õppetööst vähemalt 70% ulatuses. Koolitus lõpeb praktilise arvestusega(arvestatud/mittearvestatud), kus arvestuse saamiseks peab osaleja lahendama situatsiooniülesande. Arvestuse saamise kriteerium: osaleja oskab praktiliselt rakendada massaažitehnikaid situatsiooniülesandes toodud massaaži ülesande puhul, seostada seda hooldustegevustega ja lühidalt enda tegevust põhjendada. Õpiväljundid saavutanule väljastatakse tunnistus, mittesaavutanule väljastatakse tõend.

Koolitajad

Kirkke Reisberg, MSc, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia lektor, Eesti Massööride Liidu kutsekomisjoni poolt moodustatud massööride hindamiskomisjoni liige, magistrikraad funktsionaalse morfoloogia erialal.

Merle Rokk, töötab alates 2006 aastast Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja taastusravi kliinikus arst-õppejõuna. Massaažist teab veidi rohkem kui arstid tavapäraselt. On õppinud spordimassaaži ja pehmekoeteraapiaid (2013 Laivin koolitus) ja on läbitud 2013-2016 NAIOMT (North American Institute of Orthopaedic Manual Therapy) ortopeedilise manuaalteraapia kursused. Oma igapäevatöös rakendab neid tehnikaid ka võimalusel patsientide ravis.

 

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks tuleb ära täita AVALDUS (mida saab ka kohapeal täita) ning mille palume saata merliskarjakannaste(at)nooruse.ee. Seejärel on kindlasti vajalik registreerimine kodulehel, täites allolev vorm. Kindlasti pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule". Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest.  Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.


Lektor

Kirkke Reisberg

Lektor

Merle Rokk