Kõnnikoolitus - funktsioonihäired, kõnnipiirangute hindamine ja teraapia

Toimumiskuupäev: 05. apr 2019
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: füsioterapeudid, taastusarstid, massaažiterapeudid
Hind: 80€
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5

Kutsume Teid koolitusele "praktiline kõnnikoolitus- funktsioonihäired, kõnnipiirangute hindamine ja teraapia"!

Koolituse sihtgrupiks on füsioterapeudid,  taastusarstid, massaažiterapeudid, kelle erialane valdkond on seotud täiskasvanud patsiendi/ kliendi kõnnihäirete hindamisega, teraapia planeerimise ja teostamisega, abiahendite soovitamisega ja teraapiatulemuste hindamisega.

Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitusel osalemiseks on vajalikud anatoomia, kinesioloogia, biomehhaanika ning motoorika juhtimise alased teadmised. Osaleja tunneb peamisi neuro-sensoorsete häirete tekkepõhjuseid, kõnnimustrit mõjutavaid lihas-skeletisüsteemi haigusseisundeid ning kõnnihäireid kompenseerivate abivahendite määramise põhimõtteid.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda tõenduspõhised teadmised neuroloogilise, ortopeedilise ja lihas-skeleti häiretega patsiendi/ kliendi kõnnihäiretest motoorsest ja sensoorsest aspektist, arendada normaalsete kriteeriumitega kõnnimustri võrdleva analüüsi oskust häirunud kõnnimustri kriteeriumitega patsiendil/ kliendil, pakkuda võimalust objektiivseks praktiliseks kõnni hindamiseks kliinilises keskkonnas, kui terapeudil ei ole võimalust kasutada igapäevaselt kõrgtehnoloogilise kõnnianalüüsi süsteeme.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • oskab hinnata ja ära tunda neuromotoorsete ja sensoorsete kõnnihäirete väljendusi;
 • tunneb ja teab rakendamise põhimõtteid kõnnihäirete praktiliste hindamisvahendite osas (OGA, Observational Gait Analysis, FPI, Foot Position Index);
 • tunneb ja oskab rakendada abivahendeid neuromotoorsete ja sensoorsete kõnnihäiretega patsientidele/ klientidele.

Teemad

Auditoorse töö teemad

 • Funktsioonihäired neuro-sensoorsete kõnnihäiretega patsiendil/ kliendil (RFK core-set), häirete profiili koostamine
 • Hemipleegilise ja dipleegilise kõnni tekkepõhjused ja väljendus
 • Neuropaatilise ja müopaatilise kõnni tekkepõhjused ja väljendus
 • Atetoidse ja ataktilise kõnni tekkepõhjused ja väljendus
 • Kõnnihäirete hindamise instrumentide põhimõtted ja rakendamine

 

Praktilise töö teemad

 • Videovaatlus erinevate kõnnihäiretega patsientidel/ klientidel
 • Kõnnihäirete teraapiavideote analüüs
 • Hindamisinstrumendi kasutamine praktilises teraapias
 • Kõnnihäireid kompenseerivad abivahendid

 

Koolitaja

Hille Maas, FT, MSc töötab  Eesti Töötukassas töövõime hindamise metoodikuna ja osaajaga praktiseerib ELIL rehabilitatsioonikeskuses füsioterapeudi tööd. Teadusmagistri kraadi on H. Maas omandanud Tartu Ülikooli  Spordibioloogia ja Füsioteraapia Instituudis 2000.aastal. H. Maas on töötanud lepingulise õppejõuna Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, M.I. Massaaži - ja Teraapiakoolis. H. Maas on sertifitseeritud  Bobath-NDT  terapeut (1995) ja  International K-Taping Academy instruktor (2008). H. Maas on viimase kümnendi jooksul läbi viinud  paljusid pediaatrilise ja neuroloogilise füsioteraapia, samuti ergonoomika ja abivahendite alaseid koolitusi Eestis, samuti Venemaal, Serbias, Itaalias, Soomes ja Ungaris.

H. Maas on töötanud Eesti Füsioterapeutide Liidu esindajana füsioterapeutide maailmaorganisatsioonis ER-WCPT  2003-2013 ja ER-WCPT töögrupi Professional Issues Working Group liikmena aastatel  2010-2012. H. Maas on esindanud Eesti Füsioterapeutide Liitu Kutsekojas ja kuulub abivahendi spetsialisti kutse andmise kutsekomisjoni.

Hille Maas on Eesti esindaja  AAATE (Association for the Advancment of Assisitve Technology in Europe) organisatsioonis alates 2012.aastastH. Maasi on autasustatud Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu poolt aunimetusega „Aasta Füsioterapeut 2012“.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Hille Maas