Enneaegse lapse teraapia ja arengu toetamise võimalused

Toimumiskuupäev: 01. märts 2019
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: füsioterapeudid, tegevusterapeudid, taastusarstid, pereõed, massaažiterapeudid
Hind: 80€
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5

 

Kutsume Teid koolitusele "enneaegse lapse teraapia ja arengu toetamise võimalused esimestel eluaastatel"!

Koolituse sihtgrupiks on füsioterapeudid, tegevusterapeudid, taastusarstid, pereõed, massaažiterapeudid, kes oma igapäevatöös tegelevad enneaegselt sündinud laste motoorsete häirete ja teraapia vajalikkuse hindamisega, teraapia teostamisega, abiahendite soovitamisega ja teraapiatulemuste hindamisega imiku- ja väikelapse eas.

Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitusel osalemiseks on vajalikud anatoomia, kinesioloogia, biomehhaanika ning motoorika juhtimise alased teadmised. Osaleja tunneb peamisi pediaatrilisi haigusseisundeid, reflektoorse ja aktiivse motoorse käitumise erisusi, lapse tavaarengu verstaposte esimesel eluaastal  ning peamisi liikumise valdkonna funktsioonihäireid.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda tõenduspõhised teadmised enneaegse lapse pre- ja postnataalsest liigutuslikust ning sensoorsest arengust, sagedamini esinevatest organsüsteemide haigusseisunditest, enneaegse lapse hoidmisvõtetest ja asendravist, enneaegse lapse arengusuundadest, eristavast diagnostilisest hindamisest, patoloogilise versus primitiivse liigutusliku mustri ära tundmisest ja asjakohastest tõenduspõhistest terapeutilistest sekkumistest esimesel eluaastal.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • tunneb enneaegse lapse sümptomaatikat kardio-pulmonaarse, lihas-skeletisüsteemi ja neuromotoorse süsteemi seisukohast;
 • tunneb ja teab rakendamise põhimõtteid standardiseeritud hindamisvahendite osas enneaegsetele lastel (SOMP, GMA);
 • oskab eristada primitiivset ja patoloogilist liigutusmustrit tõenduspõhiste kriteeriumite alusel.

Teemad

Auditoorse töö teemad

 • Loote arengu ülevaade
 • Enneaegse lapse sünni näitajad ja klassifikatsioon
 • Respiratoorse süsteemi häired enneaegsetel lastel
 • Neuromotoorse süsteemi häired enneaegsetel lastel
 • Sensoorse süsteemi häired enneaegsetele lastel

Praktilise töö teemad

 • Videovaatlus enneaegse lapse liikumismustrite alusel
 • Teraapiavideote analüüs enneaegsete lastega
 • Teraapiaplaani koostamise põhimõtted enneaegse lapsega
 • Abivahendi ja asendravi põhimõtted esimesel eluaastal

Koolitaja

Hille Maas, FT, MSc töötab  Eesti Töötukassas töövõime hindamise metoodikuna ja osaajaga praktiseerib ELIL rehabilitatsioonikeskuses füsioterapeudi tööd. Teadusmagistri kraadi on H. Maas omandanud Tartu Ülikooli  Spordibioloogia ja Füsioteraapia Instituudis 2000.aastal. H. Maas on töötanud lepingulise õppejõuna Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, M.I. Massaaži - ja Teraapiakoolis. H. Maas on sertifitseeritud  Bobath-NDT  terapeut (1995) ja  International K-Taping Academy instruktor (2008). H. Maas on viimase kümnendi jooksul läbi viinud  paljusid pediaatrilise ja neuroloogilise füsioteraapia, samuti ergonoomika ja abivahendite alaseid koolitusi Eestis, samuti Venemaal, Serbias, Itaalias, Soomes ja Ungaris.

H. Maas on töötanud Eesti Füsioterapeutide Liidu esindajana füsioterapeutide maailmaorganisatsioonis ER-WCPT  2003-2013 ja ER-WCPT töögrupi Professional Issues Working Group liikmena aastatel  2010-2012. H. Maas on esindanud Eesti Füsioterapeutide Liitu Kutsekojas ja kuulub abivahendi spetsialisti kutse andmise kutsekomisjoni.

Hille Maas on Eesti esindaja  AAATE (Association for the Advancment of Assisitve Technology in Europe) organisatsioonis alates 2012.aastastH. Maasi on autasustatud Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu poolt aunimetusega „Aasta Füsioterapeut 2012“.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Hille Maas