Elastse teibi kasutusvõimalused kliinilises praktikas (kombineeritud kursus)

Toimumiskuupäev: 08. veebr 2019
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: füsioterapeudid, tegevusterapeudid, taastusarstid, pereõed, massaažiterapeudid.
Hind: 80€
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Kutsume Teid koolitusele elastse teibi kasutusvõimalused kliinilises praktikas!

Koolituse sihtgrupiks on füsioterapeudid, tegevusterapeudid, taastusarstid, pereõed, massaažiterapeudid, kes oma igapäevatöös tegelevad lihas-skeletisüsteemi, ortopeedilisi, neuroloogilisi ja kognitiivseid häireid põhjustavate haigusseisunditega.

Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitusel osalemiseks on vajalikud anatoomia, kinesioloogia, biomehhaanika alased teadmised ning peamiste liikumise valdkonna funktsioonihäirete tundmine, peamiste kesknärvisüsteemi kahjustusest põhjustatud motoorika häirete tundmine, praktiline töökogemus antud valdkondades vähemalt 2 aastat.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda tõenduspõhised baasteadmised elastse teibi kasutuse lähtekohtadest ja tänapäevastest meetoditest,  k-teipimise vajaduse hindamisest, hindamistulemuste rakendamisest ning praktilised oskused elastse teibi (k-teibi) kasutuseks erinevate funktsioonihäirete (liikumine, asendite säilitamine, käelised tegevused, kõnelemine, krooniline või akuutne valu jne), rasedusaegsete vaevuste ja arenguliste häirete (pediaatrias) korral.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • Tunneb k-teipmise põhimõtteid lähtuvalt motoorse kontrolli printsiipidest,  organismi  biomehhaanilisest ning kinesioloogilisest aspektist;
 • Tunneb k-teipimise erinevaid metoodikaid ja mudeleid erinevate haigusseisundite ja häirete korral;
 • Oskab määrata skriiningtestide ja lihastestide alusel aplikatsiooni lokalisatsiooni;
 • Oskab saavutada aplikatsioonide abil efektiivset lihaste,  ligamendi/ kõõluse talitluse  ning sidekoe   aktivatsiooni;
 • Oskab teostada lihaste ja fastsia käsitlustehnikaid, üla- ja alajäseme ning kehatüve lihaste aplikatsioone, kasutada cross-teibi kontseptsiooni;
 • Oskab valida asjakohase meetodi vastavalt objektiivsetele hindamistulemustele.

Teemad

Auditoorse töö teemad

 • Elastse teibi kasutamise põhimõtted ja eripärad funktsionaalsete häirete korral
 • Elastse teibi kasutamine diagnostilise vahendina, hindamine teipimisel

Praktilise töö teemad

 • Elastse teibi kasutamine kehatüve ebastabiilsuse ja kõnnihäirete korral;
 • Elastse teibi kasutamine asendite korrektsioonil;
 • Elastse teibi kasutamine käte ja selja ülekoormushaiguste korral;
 • Elastse teibi kasutamine TMJ düsfunktsiooni ja teiste oraal-motoorsete häirete korral;
 • Elastse teibi kasutamine pea, kaela ja orofatsiaalsete häirete teraapias;
 • Elastse teibi kasutamine organfunktsioonide toetamiseks
 • Kutaansed / dermatoomsed aplikatsioonid;
 • Cross-teipide kasutus lihaspinge leevendamiseks ja lihastoonuse korrigeerimiseks.

Koolitaja

Hille Maas, FT, MSc töötab  Eesti Töötukassas töövõime hindamise metoodikuna ja osaajaga praktiseerib ELIL rehabilitatsioonikeskuses füsioterapeudi tööd. Teadusmagistri kraadi on H. Maas omandanud Tartu Ülikooli  Spordibioloogia ja Füsioteraapia Instituudis 2000.aastal. H. Maas on töötanud lepingulise õppejõuna Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, M.I. Massaaži - ja Teraapiakoolis. H. Maas on sertifitseeritud  Bobath-NDT  terapeut (1995) ja  International K-Taping Academy instruktor (2008). H. Maas on viimase kümnendi jooksul läbi viinud  paljusid pediaatrilise ja neuroloogilise füsioteraapia, samuti ergonoomika ja abivahendite alaseid koolitusi Eestis, samuti Venemaal, Serbias, Itaalias, Soomes ja Ungaris.

H. Maas on töötanud Eesti Füsioterapeutide Liidu esindajana füsioterapeutide maailmaorganisatsioonis ER-WCPT  2003-2013 ja ER-WCPT töögrupi Professional Issues Working Group liikmena aastatel  2010-2012. H. Maas on esindanud Eesti Füsioterapeutide Liitu Kutsekojas ja kuulub abivahendi spetsialisti kutse andmise kutsekomisjoni.

Hille Maas on Eesti esindaja  AAATE (Association for the Advancment of Assisitve Technology in Europe) organisatsioonis alates 2012.aastastH. Maasi on autasustatud Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu poolt aunimetusega „Aasta Füsioterapeut 2012“.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Hille Maas