Patsiendi objektiivne uurimine, leidude interpreteerimine

Alguskuupäev: 17. okt 2018
Lõppkuupäev: 18. okt 2018
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Erakorralises meditsiinis töötavad õed (EMO, kiirabi), kes osutavad iseseisvat tervishoiuteenust (nt triaažiõena, kiirabibrigaadi vastutava liikmena)
Hind: 75 €
Maht: 12 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5

Olete oodatud koolitusele "Patsiendi objektiivne uurimine, leidude interpreteerimine"!

Koolituse eesmärk

Koolituse tulemusena saab õppija hakkama sobiva objektiivse uurimisemeetodi valikuga ja saadud tulemuste interpreteerimisega.

Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitus on eelkõige mõeldud intensiivõenduse erialakoolituse läbinud õdedele. Eelduseks on baasteadmised patsiendi uurimisest ja soovitav on varasem töökogemus erakorralises meditsiinis/kiirabis.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • teab erinevaid patsiendi objektiivse uurimise meetodeid
  • rakendab sobivat objektiivset uurimise meetodit patsiendi kaebustest lähtuvalt
  • kasutab uurimise tulemuste kirjeldamisel asjakohast meditsiinilist terminoloogiat

Õppemeetodid: koolitusel vahelduvad suhtluspõhised loengud praktiliste harjutustega ja teemade läbimise järgselt õpitakse omandatud oskusi rakendama praktilistes situatsioonülesannetes.

Teemad

Auditoorse töö teemad

  • patsiendi uurimise ja anamneesi kogumise põhimõtted
  • närvisüsteemi uurimine ja leidude interpreteerimine
  • südame-veresoonkonna uurimine ja leidude interpreteerimine
  • seedetrakti ja urotakti uurimine ja leidude interpreteerimine
  • lapse ja raseda uurimine
  • LOR probleemig patsiendi uurimine
  • kaebustepõhine patsiendi uurimine ja anamneesi kogumine

Koolitaja

   Anneli Kampus-Ottas, erakorralise meditsiini arst

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Anneli Kampus-Ottas