Lapse tervise õppepraktika juhendamine

Toimumiskuupäev: 22. mai 2018
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengite õppepraktika „lapse tervis“ juhendajad
Hind: -
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Nooruse 5

Tartu Tervishoiu Kõrgkool korraldab oma partneritele koolituse, mis on mõeldud lasteaia tervishoiu töötajatele, kasvatajatele/õpetajatele ja kooliõdedele, kes juhendavad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaste õppepraktikat.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade õpprepraktika "lapse tervis" juhendamise protsessist.

Teemad

 • Sissejuhatus koolitusse
 • Õppepraktikajuhendaja rollid
 • Juhendajale esitatavad nõuded
 • Praktikandi rollid
 • Juhendamise protsess
 • Juhendamine õpikeskkonda sisenemisel
 • Juhendamine praktilisete oskuste ja tegevuste omandamisel
 • Õppepraktika õpiväljundid
 • Juhendamine eetiliste hoiakute kujundamisel ja eetiliste probleemide lahendamisel
 • Praktikandi psühholoogiline toetus juhendamise protsessis
 • Hindamine
 • Juhendajapoolne praktika õpiväljundite hindamine
 •  Dokumenteerimine

Õpiväljundid

 • Teab õppepraktika juhendaja rolle ja talle esitatavaid nõudeid
 • Teab praktikandi rolle
 • Mõistab õpperpaktika juhendamise protsessi
 • Mõistab õppepraktika hindamise põhimõtteid
Koolitaja

Terje Arula, MD (lastearst). Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe ja ämmaemanduse õppekava lapse tervise ja haige lapse õendusabi õppejõud-assistent.


Lektor

Terje Arula