Hoolduse põhiteadmised COVID-19 haigega töötamiseks

Alguskuupäev: 24. mai 2021
Lõppkuupäev: 27. mai 2021
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: Töötajad ja vabatahtlikud, kes lähevad appi hooldekodudesse/haiglatesse
Hind: -
Maht: 26 akadeemilist tundi

Hoolduse põhiteadmised COVID-19 haigega töötamiseks

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“

Õppekavarühm: ISCED 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppemeetodid:  e-õpe, mis sisaldab videosilla vahendusel peetavaid seminare, enesekontrolli test ning lõputesti.

Koolituse maht 26 tundi, millest 10 tundi auditoorne töö (e-õppes), 8 tundi praktiline töö (veebiseminar) ja 8 tundi iseseisev töö.

 

Teemad

Auditoorne töö (10 akadeemilist tund)

Nakkushaiguste üldosa s.h COVID-19 haigus;
Isikliku välimuse põhimõtted hooldajal;
A-ja antiseptika. Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine;
Pindade dekontamineerimine, jäätmekäitlus;
Ergonoomika põhivõtted hooldustoimingute tegemisel;
Põhilised hooldustoimingud  eriolukorras ja tavaolukorras (terviseseisundi jälgimine, hooldamine, pesemine, toitmine, jäätmekäitlus);
Eetika ja konfidentsiaalsus hooldekodus. 


Õpiväljundid

mõistab, mis haigus on COVID-19, kuidas haigus levib ja kuidas saab haigust ennetada; 
teab ja oskab tähelepanu pöörata enda isiklikule välimusele seoses hooldustööga;
teab, kuidas käituda, kui hooldekodus on COVID-19 nakkuse kahtlusega isik või nakatunu;
teab, millised isikukaitsevahendid on saadaval ja oskab neid kasutada;
teab, milliseid  isikukaitsevahendeid COVID-19 korral kasutada ja oskab neid kasutada;
teab ja oskab dekontamineerida pindu ja teostada jäätmekäitlust;
teab ja oskab, kuidas hooldada COVID-19 nakatunud  ja mittenakatunud klienti;
teab ja oskab  hooldamisel kasutada lihtsamaid ergonoomilisi võtteid;

Koolituse toimumise ajad:
24.05 kell 14-16
25.05 kell 14-16
26.05 kell 11-13
27.05 kell 14-16


Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid   

Koolituse läbimise eelduseks on vähemalt 70% osavõtt õppetööst. Kursuse materjali läbi töötamine, veebiseminaridel osalemine ja enesekontrollitesti ja lõputesti tegemine. Õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistus, mitte saavutanule tõend. 

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub veebipõhiselt. Materjal on vastavas keskkonnas, mille aadress ja sisenemisjuhised saadetakse osalejale. Teemade juures on enesekontrollitestid. Õpilane saab teha enesekontrolliteste ning lõpetamisel toimub lõputest.

Koolitajad

Airin Treiman-Kiveste, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud-lektor.

Ireen Bruus, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud-lektor.

Maire Aruots, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõud-juhtivõpetaja.

Kristiina- Maria Lorenz, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud-lektor.

Registreerimine

Kindlasti on vajalik registreerimine kodulehel. Palun pange linnuke väitele "Kinnitan, et soovin arvet eraisikule", arvet teile ei saadeta aga see on vajalik, et registreerumine õnnestuks. Saadame kõikidele registreerujatele veel ka eraldi meeldetuletused ja info koolituse üksikasjadest. Küsimuste korral kirjutage merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või helistage 7370209.