Õed tagasi tervishoidu

Alguskuupäev: 18. veebr 2021
Lõppkuupäev: 21. juuni 2021
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Hind: -
Maht: 30 EAP
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Rahastaja: Sotsiaalministeerium

Olete oodatud projektipõhisele õppele "Õed tagasi tervishoidu"! 

„Õed tagasi tervishoidu“ on mõeldud järgmistele sihtgruppidele:

 • Eestis õe, ämmaemanda või velskri õppe läbinud või välisriigis Eestis nõutavaga samaväärse õppe läbinud isikud (vajalik esitada ENIC/NARIC tõend), kes ei ole registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris;
 • Tervishoiutöötajate riiklikus registris registreeritud õed ja ämmaemandad, kes ei ole alates 2015. aasta 1. veebruarist Eesti tervishoiuteenuse osutaja juures õena töötanud.

Juba registreeritud, kuid alates 2015. aasta 1. veebruarist õena mitte töötanud tervishoiutöötajad ei ole kohustatud uuesti tööle asumiseks seda programmi läbima – kõik registrisse kantud õed omavad õigust igal hetkel kutsealasele tööle asuda.

Eesmärk on võimaldada erialaselt töölt eemal olnud õe-, ämmaemanda või velskriõppe läbinuil naasta tervishoiusektorisse erialasele tööle.

Õpe toimub tasuta ja kõikidele osalejatele makstakse stipendiumi!
Koolitusel on võimalik osaleda põhitöö kõrvalt!

NB! Allpool olevat registreerimisvormi ei ole vaja täita! Vastuvõtt toimub ainult e-maili teel ott(at)nooruse.ee

Kursuse lõpetanud Kersti Laursoo räägib SELLES VIDEOS, kuidas tema tervishoidu jälle tagasi jõudis.

"Õed tagasi tervishoidu" koolituse päevad 2021. aastal toimuvad õppesessioonidena järgmistel kuupäevadel:  

 • 18.-20. veebruar
 • 4.-6. märts
 • 18.-20. märts
 • 8.-10. aprill
 • 22.-24. aprill
 • 6.-8. mai
 • 13.-15. mai
 • 17. mai-18. juuni õppepraktika
 • 21. juuni teooria ja praktika eksam
 • 22. juuni lõpetamine

Koolituse maht 30 EAP:

Teooriaõpe  - 24 EAP

 • Õenduse alused ja tõenduspõhine õendus 
 • Farmakoloogia ja ravimite manustamine 
 • Õendustoimingud 
 • Õendusabi läbi elukaare 
 • Esmaabi ja erakorralised seisundid 

Õppepraktika - 6 EAP

Kandideerimine

 • Vastuvõtt: 28.01.-12.02.2021
 • Vestlused: 8.-12.02.2021 zoom keskkonnas
 • Kinnitusinfo kursusele vastuvõtu kohta: 12.02.2021
 • Õpingute periood: 17.02.-21.06.2021

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • (Meditsiini)õe, ämmaemanda või velskri õppe läbimist tõendav dokument koos akadeemilise õiendi/hinnetelehega või välisriigi haridust tõendav dokument (koos ENIC/NARIC keskuse antud hinnanguga õe põhikoolituse õppekava täitmise kohta).
 • Avaldus (õdedel, kes on kantud tervishoiutöötajate registris, ära märkida, mis kuupäevani ja missuguses tervishoiuasutuses töötas).

Kandideerimisel arvestatakse:

 • varasemate õpingute akadeemilise õiendi/hinnetelehe hinnete keskmine – 40%;
 • vestlus – 60%.

Kandideerimiseks esita avaldus koos nõutud dokumentidega meilile: ott(at)nooruse.ee, lisainfot kandideerimise ja sisu kohta saab küsida: ingepaju(at)nooruse.ee