Labajala hindamine podoskoobiga (jääb ära)

Toimumiskuupäev: 15. juuni 2021
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoiu-, sotsiaal- või spordialase haridusega inimesed
Hind: 60
Maht: 4 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Labajala hindamine podoskoobiga

Koolituse eesmärk on õpetada hindama labajalga podoskoobil.

Koolitusel osalemiseks on vajalik tervishoiu-, sotsiaal- või spordialane haridus. Eelteadmised anatoomiast ja haigusõpetusest. Koolitusele on oodatud tervishoiu-, sotsiaal- ja spordivaldkonna spetsialistid, kellel on teadmised anatoomiast, füsioloogiast.

Õppekavarühm: ISCED 1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppemeetodid: Loeng, praktika

Teemad

Auditoorne töö (1 akadeemilist tundi)

Mis on podoskoop?
Millised võlvid on olemas labajalal?

Praktiline töö (3 akadeemilist tundi)

Kuidas kasutada podoskoopi?
Kuidas hinnata labajalga podoskoobil?
Kuna soovitada tallatugesid?

Õpiväljundid

oskab hinnata ja analüüsida podoskoobi abil labajala võlve.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel osalemine 100% ulatuses. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkonnaks on jalaraviõppe praktikaklass, mis võimaldavad õpiväljundite saavutamise.

Koolitaja

Maria Suits, tervishoiualane kõrgharidus ja töökogemus antud vallas. 

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Maria Suits