Jalalaba massaaž jalahoolduse toolil

Alguskuupäev: 20. apr 2021
Lõppkuupäev: 27. apr 2021
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: kõik huvilised
Hind: 240
Maht: 16 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Jalalaba massaaž jalahoolduse toolil

Koolituse tulemusel oskab õppija teha säärte ja jalalabade massaaži masseeritava ja enda tervist ohtu seadmata.

Koolitusele on oodatu nii alustavad kui ka juba töötavad jalahooldusspetsialistid. Koolitusele on oodatud ka kõik huvilised, kes soovivad omandada säärte ja jalalabade massaaži tegemise teadmised ning oskused.

Õppekavarühm: ISCED 1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppemeetodid: Loeng, praktika

Teemad

Auditoorne töö (8 akadeemilist tundi)

Alajäsemete anatoomia (luud, lihased, sidemed) ja biomehaanika (liigesed, liigutused);
Klassikalise massaaži toimed ning mõju organsüsteemidele;
Klassikalise massaaži võtete rühmad ja nende mõju;
Lokaalsed ja absoluutsed vastunäidustused massaažiks.

Praktiline töö (12 akadeemilist tundi)

Klassikalise massaaži võtted;
Säärte ning jalalabade massaaž.

Iseseisev töö (6 akadeemilist tundi)

Iseseisva tööna tuleb õppijal teostada vähemalt kahele inimesele säärte ning jalalabade massaaž, koolituspäeval järgneb iseseisva töö suuline analüüs ja arutelu. Iseseisva töö hulka kuulub ka teooriamaterjali omandamine.

Õpiväljundid

teab lokaalseid ja absoluutseid vastunäidustusi massaažiks ning kohandab oma tegevust nendest lähtuvalt;
teostab klassikalisel massaažil põhinevat massaaži säärtele ja jalalabadele lähtudes kliendi soovidest ning vajadustest;
jälgib massaaži teostamisel hügieeni-, ohutusnõudeid ning ergonoomikat.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel osalemine 100% ulatuses, situatsioonülesande lahendamine. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkonnaks on jalaraviõppe praktikaklass, mis võimaldavad õpiväljundite saavutamise.

Koolitaja

Aleksandra Vähi, lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi õppekava 2011. aastal ning 2013. aastal omandanud terviseteaduse magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli massööri õppekava juhtiv-õpetaja (õpetatavad teemad: anatoomia, lapse motoorne areng, klassikaline massaaži, ravimassaaž, ravimassaaž toetavad meetodid, lastemassaaž)

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Aleksandra Vähi