Fasiliteerimine pediaatrilises ja neuroloogilises füsioteraapias

Toimumiskuupäev: 27. aug 2021
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: füsioterapeudid, tegevusterapeudid,
Hind: 80
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Fasiliteerimine pediaatrilises ja neuroloogilises füsioteraapias

Koolituse eesmärgiks on anda tõenduspõhised teadmised hierarhiliste motoorse kontrolli  ja neuromuskulaarse fasiliteerimise kontseptsioonide sisust ning rakendusest kliiniliste haigusseisundite korral, omandada neuroplastilisuse baasil terapeutilised võtted neuroloogilise patsiendi fasiliteerimise/ inhibeerimise juures, kinnistada funktsionaalsete tegevuste analüüsimise oskus ning vastavate fasiliteerimisvõtete sobitamine tegutsemispiirangutega.

Koolitusele on oodatud füsioterapeudid, tegevusterapeudid, kes oma igapäevatöös tegelevad neuroloogilistest haigustest põhjustatud funktsionaalsete häirete ja tegutsemispiirangutega lastel ja täiskasvanutel.

Koolitusel osalemiseks on vajalikud kinesioloogia, biomehhaanika, motoorse juhtimise alased teadmised, neuroloogiliste haiguste alased teadmised teoorias ja praktikas, peamiste liikumise valdkonna funktsioonihäirete tundmine, kesknärvisüsteemi kahjustusest põhjustatud motoorika häirete, pediaatrias enam esinevate neuroloogiliste haigusseisundite kliinilise väljenduse tundmine.

Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
Õppemeetodid: Loeng, praktika

Teemad

Auditoorne töö (4 akadeemilist tundi)

Motoorse kontrolli mudelid ja nende rakendamine kliinilises praktikas
Neuromuskulaarse fasiliteerimise põhimõtted ja rakendus
Fasiliteerimise/ inhibeerimise olemus ja võtmepunktide valik

Praktiline töö (4 akadeemilist tundi)

Fasiliteerimine/ inhibeerimine  kehatüve ebastabiilsuse ja funktsionaalsete kõnnihäirete korral ning asendite korrektsioonil
Fasiliteerimine/ inhibeerimine üla – ja alajäseme funktsionaalset tegutsemispiirangute korral

Õpiväljundid

Tunneb põhiliikumise ja põhiasendite motoorseid eeldusi ning komponente;
Tunneb patoloogilise/ ebaküpse liikumismustreid;
Tunneb fasiliteerimise/ inhibeerimise kontseptsiooni põhimõisteid;
Tunneb fasiliteerimise hulga, koha ja mahu vajadust;
Oskab tunda ära põhiliikumise ja põhiasendite patoloogilised komponendid;
Oskab rakendada sobivaid neuroloogilise fasiliteerimise võtteid;
Oskab teostada sobivaid fasiliteerimisvõtteid  lokalisatsiooni, suunade ning intensiivsuse alusel;
Oskab saavutada fasiliteerimise/ inhibeerimise  abil efektiivseid lihastoonuse ning liigutusmustrite muutusi;
Oskab valida asjakohase fasiliteerimise tehnika vastavalt funktsionaalsetele häiretele ning objektiivsetele hindamistulemustele.

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolituse läbimise eelduseks on praktiliste tööülesannete täitmine koolituse kestel ning juhendamisel antud nõuannete arvestamine läbi praktilise soorituse tagasisidestamise. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkonnaks on hästi varustatud õppeklass, mis võimaldavad õpiväljundite saavutamise.

Koolitaja

Hille Maas töötab  Eesti Töötukassas töövõime hindamise metoodikuna ja osaajaga praktiseerib ELIL rehabilitatsioonikeskuses füsioterapeudi tööd. Teadusmagistri kraadi on H. Maas omandanud Tartu Ülikooli  Spordibioloogia ja Füsioteraapia Instituudis 2000.aastal. H. Maas on töötanud lepingulise õppejõuna Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, M.I. Massaaži - ja Teraapiakoolis. H. Maas on sertifitseeritud  Bobath-NDT  terapeut (1995) ja  International K-Taping Academy instruktor (2008). H. Maas on viimase kümnendi jooksul läbi viinud  paljusid pediaatrilise ja neuroloogilise füsioteraapia, samuti ergonoomika ja abivahendite alaseid koolitusi Eestis, samuti Venemaal, Serbias, Itaalias, Soomes ja Ungaris.

H. Maas on töötanud Eesti Füsioterapeutide Liidu esindajana füsioterapeutide maailmaorganisatsioonis ER-WCPT  2003-2013 ja ER-WCPT töögrupi Professional Issues Working Group liikmena aastatel  2010-2012. H. Maas on esindanud Eesti Füsioterapeutide Liitu Kutsekojas ja kuulub abivahendi spetsialisti kutse andmise kutsekomisjoni.

Hille Maas on Eesti esindaja  AAATE (Association for the Advancment of Assisitve Technology in Europe) organisatsioonis alates 2012.aastast. H. Maasi on autasustatud Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu poolt aunimetusega „Aasta Füsioterapeut 2012“.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Hille Maas