Hooldustöötaja ergonoomika edasijõudnutele - üksinda tegutsemine

Toimumiskuupäev: 16. juuni 2021
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad
Hind: 70
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Hooldustöötaja ergonoomika edasijõudnutele – üksinda tegutsemine

Koolituse eesmärk on oskuste täiendamine ergonoomikas üksinda tegutsemisel patsiendi hoolduses.

Koolitusele on oodatud tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad, kes vajavad erialast täienduskoolitust.

Õppekavarühm: ISCED 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Õppemeetodid: Demonstratsioon, ülesannete lahendamine ja arutelu, õpitu demonstratsioon rollimängus - situatsioonülesannete lahendamine ja analüüs.

Teemad

Prakiline töö (8 akadeemilist tundi)

Nihutamine ilma abivahendita
Nihutamine abivahenditega ja aktiveerimine
Asendite vahetamine ja aktiveerimine
Abistamine toolile ja ratastoolile ning aktiveerimine
Asendite toestamine

Õpiväljundid

oskab patsienti aktiveerida;
oskab üksinda õpituid ergonoomilisi töövõtteid ja abivahendeid kasutada hooldustoimingutes;
oskab toestada asendit.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel osalemine 100% ulatuses. Hindamismeetodiks on situatsioonülesande lahendamine ja tegevuse analüüs. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppekeskkonnaks on ergonoomika praktikaklass, mis võimaldavad õpiväljundite saavutamise.

Koolitaja

Maie Timm, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud. Õpetamise valdkonnad: ergonoomika, rahvatervis - terviergonoomika, insuldi asendite vahetamine ja toestamine. Õppejõul on pikaajaline õpetamiskogemus kõikidel Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekavadel ergonoomika valdkonnas.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Maie Timm