Vene keel tervishoiutöötajatele I (algkursus)

Alguskuupäev: 17. mai 2021
Lõppkuupäev: 28. mai 2021
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: tervishoiutöötajad
Hind: 85
Maht: 26 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Vene keel tervishoiutöötajatele I (algajad) veebikoolitus

Koolituse eesmärk on anda tervishoiutöötajale algteadmised ja –oskused vene keelest, et suhelda algtasemel riigikeelt mitte valdavate patsientidega.

Õppekavarühm: ISCED 222 võõrkeeled
Õppemeetodid: praktilised harjutused, rollimängud, paaris- ja rühmatööd
Osalemiseks vajalik vene keele oskus vähemalt A1 tasemel.

Teemad (26 akadeemilist tundi)

Meie keha
Enesetunne
Haigused ja ravimid
Anamneesi võtmine
Massaaž
Füsioterapeutiline sõnavara

Õpiväljundid

oskab vene keeles algtasemel küsitleda ja nõustada patsienti;
saab aru patsiendi muredest, kui patsient räägib aeglaselt (koolitusel õpitud teemade raames) ja oskab kirjeldada patsiendi terviseseisundit sugulastele;
oskab lugeda ja mõista lihtsamaid venekeelseid tekste;
oskab kasutada õpitud sõnavara ja grammatikat igapäevastes situatsioonides (tervishoid).

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid
Koolitusel peab osalema vähemalt 50% ulatuses. Lõplik arvestus on virtuaalne Moodles keskkonnas (valikvastustega testid). Õpiväljundi saavutanule väljastatakse kursuse lõppemisel tunnistus, mittesaavutanule tõend.

Toiumumise ajad:

17.05.2021
19.05.2021
21.05.2021
24.05.2021
26.05.2021
28.05.2021

Koolitaja

Olga Jagintseva, filosoofiadoktor (vene keel)

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Olga Jagintseva