Enesekehtestamine siin ja praegu

Toimumiskuupäev: 13. apr 2021
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sihtgrupp: kõik huvilised
Hind: 70
Maht: 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Enesekehtestamine siin ja praegu

Koolituse eesmärk on anda ülevaade enesekehtestamise võimalustest töös ning õpetada osalejatele kehtestamist erinevates olukordades.

Õppekavarühm: 0031 Isikuareng
Õppemeetodid: Tõhustatud loeng, juhtumianalüüsid, arutelud, videoanalüüsid, töölehed, küsimustikud, grupitöö, võrdlev analüüs

Teemad

Auditoorne töö (8 akadeemilist tundi)

Enesekehtestamine- mis see on? Enesekehtestamise tüübid
Kehtestav mina-sõnum
Kolmeosaline sõnum: käitumise ja tunnete hinnanguvaba kirjeldamine
Kehtestava suhtlemise kinnistamine praktiliste harjutuste abil

Õpiväljundid

teab ja oskab kasutada kehtestamise tüüpe
oskab analüüsida enda ja teiste käitumist sõltuvalt olukorrast
oskab kasutada kehtestavat mina-sõnumit

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid    

Koolitusel peab osalema 100% ulatuses. Õpiväljundite saavutanule väljastatake tunnistust, mitte saavutanule tõend.

Õppekeskkonna kirjeldus

Auditoorne töö toimub hästi varustatud õppeklassis. Suur osa õppest toimub info jagamise ja sellele järgnevate teemakohaste aruteludena kogu grupis kui ka väikestes rühmades. Enamasti kasutatakse tõhustatud lühiloengu meetodit. Näitlikustamise eesmärgil kasutatakse ka video analüüse, enesekohaseid küsimustikke. Kõik osalised saavad paberil vajalikud õppematerjalid.

Koolitaja

Maiken Jaanisk, Aastast 2000 aktiivne koolitaja meeskonnatöö, suhtlemise-, arengu-  ja kriisipsühholoogia ning kliinilise psühholoogia teemadel. Samast ajast ka aktiivne psühholoog-nõustaja. Aastast 2004 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis psühholoogia õppejõud. Aastast 2015 omab Täiskasvanu koolitaja 6 taset.

Registreerimine

Kursusele saab registreerida täites alloleva vormi. Kui soovite registreerida ettevõtte alt, palun valige "Registreerin ettevõtte alt" ning seejärel täitke kõik väljad. Pärast registreerumist tuleb e-mail, mis kinnitab, et olete eelregistreeritud kursusele. Paar nädalat enne kursust saadetakse Teile ka arve ning pärast arve tasumist olete registreeritud. Küsimuste korral helistage või kirjutage: merliskarjakannaste(at)nooruse.ee või 7370209.


Lektor

Maiken Jaanisk